< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пояснення поведінки ФРС

Один із поглядів на бюрократичну поведінку уряду полягає в тому, що бюрократія служить суспільним інтересам. Проте ряд економістів розвинули теорію бюрократичної поведінки, за якою інші чинники впливають на те, як діє бюрократія Теорія бюрократичної поведінки виходить з того, що метою бюрократії є максимізація її власного добробуту, так само як поведінка споживача мотивується максимізацією його добробуту, а поведінка ділової фірми - максимізацією її прибутків. Добробут бюрократії пов'язаний з її владою і престижем. Отже, ця теорія стверджує, що важливим чинником, який впливає на поведінку ФРС, є її намагання посилити владу та престиж.

Як такий погляд прогнозує поведінку ФРС? По-перше, ФРС енергійно боротиметься за забезпечення своєї автономії. Цей прогноз підтверджувався знову і знову, коли ФРС безперервно опиралася намаганням Конгресу контролювати її бюджет. Подиву гідне те, наскільки ефективно ФРС може мобілізувати лобі банкірів і підприємців для збереження своєї незалежності, коли цьому виникає загроза.

По-друге, ФРС намагатиметься уникати кон4мгікту між могутніми групами, що може загрожувати урізати її владу і зменшити автономію. Поведінка ФРС може набувати декількох форм. Щоб уникнути конфлікту з президентом і Конгресом на ґрунті підвищення процентних ставок, ФРС часто намагається не допустити цього підвищення. Бажання уникнути конфлікту з Конгресом і президентом може також пояснити, чому ФРС (зокрема голова Ради керуючих) так вправно уникає кари за свої попередні помилки, чому офіційні особи ФРС вигадували хитрощі для того, щоб приховати свої дії в минулому, і що планують робити в майбутньому (див. вставку 17.2).

Бажання зберегти якомога більше влади також пояснює, чому ФРС енергійно проводила кампанію для отримання контролю над більшістю банків. Кампанія досягнула кульмінації при прийнятті законодавства, що поширювало юрисдикцію резервних вимог ФРС на всі банки (а не лише на комерційні банки, члени ФРС) до 1987 р.

Теорію бюрократичної поведінки, здається, можна застосувати до поведінки ФРС, але слід усвідомити, що погляд на ФРС як на організацію, що захищає виключно свої власні егоїстичні інтереси, надто крайній. Максимізація чийогось добробуту не заперечує альтруїзму. (Ви можете щедро обдаровувати Армію спасіння, бо вона допомагає вам зрозуміти себе, але в цьому процесі ви допомагаєте добрій справі). ФРС, безумовно, турбується, щоб її монетарна політика проводилася від імені державного інтересу. Проте скільки невизначеності і незгоди існує щодо того, як слід проводити монетарну політику. Коли не ясно, яким є державний інтерес, то на поведінку ФРС можуть впливати

Вставка 17.3. Глобальна перспектива. Порівняння незалежності центрального банку і макроекономічні показники у сімнадцяти країнах

.Захисники незалежного центрального банку вважають, що макроекономічні результати поліпшаться, коли центральний банк стане незалежним. Останні дослідження, схоже, підтримують цю тезу 1. Коли центральні банки розмістити від 1 (найменша незалежність) до 4 (найвищий рівень незалежності), то виявляється, що показники інфляції є найменшими в країнах з найвищим рівнем незалежності центрального банку. Як можна бачити з малюнка, Німеччина і Швейцарія з найбільш незалежними центральними банками мали найнижчі темпи інфляції в 1978-1988 рр. З іншого боку, країни з найвищими темпами інфляції - Іспанія, Нова Зеландія, Австралія та Італія - є країнами з найменш незалежними центральними банками. Хоча виявляється, що більш незалежний центральний банк веде до нижчого темпу інфляції, але це не досягається за рахунок гірших реальних макроекономічних показників. Країни з незалежними центральними банками, очевидно, не мають вищого безробіття або значніших коливань обсягу виробництва, ніж країни з менш незалежними центральними банками.

інші мотиви. За такої ситуації теорія бюрократичної поведінки є корисним орієнтиром для вироблення прогнозу, чим керуватиметься у своїй діяльності ФРС.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >