< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

До доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт відносяться доходи отримані від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, доходи отримані від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств закладів середньої освіти та доходів від реалізації науково-дослідних робіт (НДР) за договорами.

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств та НДР за договорами обліковується на рахунку 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт", характеристику субрахунків якого відображено в табл. 6.1.

Для обліку доходів з виготовлення і реалізації продукції виробничих (навчальних) майстерень призначено субрахунки:

 • o 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень" - для обліку готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстерень, а також готової друкованої продукції;
 • o 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" - для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;
 • o 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень" - для обліку розрахунків із замовниками за виконані роботи або надані послуги і за реалізовані готові вироби, а також розрахунків з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
 • o 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень" - для обліку реалізації готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг;
 • o 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень" - для обліку витрат на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

Таблиця 6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 72 "ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБІВ І ВИКОНАНИХ РОБІТ"

з/п

Субрахунок

номер назва

Характеристика субрахунку

1

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

Обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За кредитом субрахунку відображається сума реалізованих готових виробів, що випускають майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг. За дебетом списують фактичну собівартість реалізованих виробів, кредитується субрахунки 241 або 821. Кредитовий залишок за субрахунком відображає суму прибутку, а дебетовий - збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

2

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

Обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навально-дослідними господарствами. За кредитом субрахунку відображається сума реалізованої продукції, за дебетом - її планова собівартість, яка в кінці року коригується відповідно до фактичних витрат на її виробництво.

Кредитовий залишок за субрахунком відображає суму прибутку, а дебетовий - збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

3

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

Обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами. За кредитом субрахунку відображається вартість виконаних науково-дослідних та дослівно-конструкторських робіт і переданих замовникам рахунків до оплати за вартістю вказаною в угоді. За дебетом обліковують фактичні собівартість виконаних і зданих замовникам робіт.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації виробів виробничих навчальних майстерень відображено в табл. 6.2

Таблиця 6.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБІВ ВИРОБНИЧИХ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1

Оприбуткування готових виробів, переданих з виробництва на склад

241

821

2

Реалізовані готові вироби навчально-виробничими майстернями

а) за фактичною собівартістю

721

241

б) реалізаційна вартість (без ПДВ)

633

721

в) сума ПДВ (якщо така продукція оподатковується пдв)

633

641

г) надходження коштів від реалізації виробів

301, 323

633

3

Реалізовані послуги, надані виробничими (навчальними) майстернями на сторону

а) за фактичною собівартістю

721

821

б) реалізаційна вартість (без ПДВ)

633

721

в) сума ПДВ (якщо такі послуги оподатковуються ПДВ)

633

641

г) надходження коштів від реалізації наданих послуг

721

432

Для обліку доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств призначено субрахунки:

 • o 251"Продукція підсобних навчальних сільськогосподарських господарств" - для обліку протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств;
 • o 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" - для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;
 • o 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств" - для обліку реалізації продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами;
 • o 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств" - для обліку витрат підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств відображено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ (НАВЧАЛЬНИХ) СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування продукції, переданої з виробництва на склад

251

822

2

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

722

251

3

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

323

722

4

Списуються доходи від реалізації продукції

722

432

Для обліку доходів від реалізації НДР за договорами призначено субрахунки:

 • o 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" - для обліку коштів, що надійшли установі від господарської та/або виробничої діяльності;
 • o 351 "Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи" - для обліку авансів, одержаних від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт за договорами;
 • o 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" - для обліку розрахунків із замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи;
 • o 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами" - для обліку вартості виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт замовникам за договорами;
 • o 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами" - для обліку витрат на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами.

Списання результатів від реалізації НДР, виконаних за договорами, здійснюється за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

Первинними документами щодо нарахування доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств та науково-дослідних робіт за договорами є угоди, договори, акти приймання виконаних робіт (послуг), накладні.

Первинними документами щодо отримання доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств та науково-дослідних робіт за договорами є виписки з спеціальних реєстраційних рахунків з органів Державного казначейства.

Аналітичний облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт відображається на багатогранних картках ф. 292-а (книзі ф. 292)

Для синтетичного обліку нарахованих доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт не призначено окремого меморіального ордеру. Тому бюджетна установа може відображати нарахування доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт як у меморіальному ордері 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ" - (форма 409 (бюджет)) так і у меморіальному ордері форми 274 (бюджет).

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від реалізації НДР за договорами відображено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ НДР ЗА ДОГОВОРАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надходження авансів від замовників за договорами на виконання НДР за договорами

323

351

2

Надходження від замовників сум на оплату рахунків за виконані НДР за договорами

323

634

3

Залік авансів, одержаних від замовників на НДР за договорами відповідно до чинного законодавства України

351

634

4

Здавання замовникам виконаних НДР за вартістю, що передбачена в договорі

634

723

5

Списуються доходи від реалізації виконаних робіт

723

432

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >