< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переміщення довгострокової кривої сукупної пропозиції: теорія реального ділового циклу і гістерезис

До цього моменту припускалося, що природний рівень обсягу виробництва (Уп) і, отже, довгострокова крива сукупної пропозиції (вертикальна лінія через Уп) є визначень Проте з часом природній рівень обсягу виробництва збільшується завдяки економічному зростанню. Якщо продуктивна здатність економіки зростає усталеним темпом, наприклад, 3 % на рік, то це означає, що кожного року Уп зростатиме на 3 %, і довгострокова крива сукупної пропозиції переміщуватиметься праворуч на 3 %, Щоб спростити аналіз, коли Уп зростає усталеним темпом, то і Уп, і довгострокова крива сукупної пропозиції зображені як незмінні на графіку сукупних попиту і пропозиції. Проте пам'ятаймо, що рівень обсягу виробництва, зображений на графіку сукупного попиту і сукупної пропозиції, є рівнем сукупного виробництва щодо його нормального (трендового) темпу зростання.

Коли здійснюється аналіз сукупного попиту і сукупної пропозиції, звичайне припущення полягає в тому, що переміщення кривих чи то сукупного попиту, чи сукупної пропозиції не впливає на природний рівень обсягу виробництва, який зростає усталеним темпом. Переміщення сукупного обсягу виробництва навколо рівня Уп на графіку описує короткострокові коливання (ділового циклу) сукупного обсягу виробництва. Проте ряд економістів ставлять під сумнів припущення, що на Уп не впливають сукупний попит і збурення пропозиції.

Одна група, очолювана Едвардом Прескотом з Університету Мінесоти, розвинула теорію реального ділового циклу. За цією теорією, збурення сукупної пропозиції (реальні) справді впливають на природний рівень обсягу виробництва, Уп. Ця теорія розглядає такі збурення, як, наприклад, готовність робітників до праці і технологію (продуктивність), як основні рушійні сили, що лежать в основі короткострокових коливань Уп. Переміщення кривої сукупного попиту як результат змін монетарної політики, з іншого боку, не розглядається як особливо важливий чинник для коливань сукупного обсягу виробництва. Оскільки теорія реального ділового циклу розглядає більшість коливань ділового циклу як результат коливання природного рівня обсягу виробництва, то вона не вбачає значної необхідності в активістській політиці з метою усунення високого безробіття. Теорія реального ділового циклу є глибоко суперечлива і нині піддається детальному перегляду.

Інша група економістів не погоджується з припущенням, що на природний рівень обсягу виробництва не впливають збурення сукупного попиту. Ці економісти твердять, що природні рівні безробіття і обсягу виробництва описуються кривою гістерезису, тобто відхід від рівнів повної зайнятості є результатом минулого високого безробіття. Коли безробіття зростає внаслідок зменшення сукупного попиту, що переміщує криву АО ліворуч, то природний рівень безробіття розглядається як такий, що зростає понад рівень повної зайнятості Це може статися, бо у безробітних з'являється нехіть до праці, і тому вони менш наполегливо шукають роботу. Крім того, роботодавці можуть неохоче наймати працівників, що були безробітними протягом довгого часу, вважаючи, що ця тривалість є сигналом того, що робітник небажаний для найму. Наслідок полягатиме в тому, що природний рівень безробіття зростає після того, як безробіття стало високим, і тому У опускається нижче рівня повної зайнятості У цій ситуації механізм самокоригування буде здатним повернути економіку лише до природного рівня обсягу виробництва і зайнятості, але не до рівня повної зайнятості Тільки за експансіоністської політики, що переміщує криву сукупного попиту праворуч і збільшує сукупний обсяг виробництва, природний рівень безробіття можна зменшити (Уп зросте) до рівня повної зайнятості

Прихильники гістерезису, отже, захищають активістську, стимулювальну політику по відновленню в економіці повної зайнятості

ПОРАДА

Інструментарій сукупних попиту і пропозиції найкраще вивчати через його практичне застосування. У цьому параграфі ми прослідкували, що станеться з сукупним обсягом виробництва, коли мають місце зростання пропозиції грошей або несприятливі збурення пропозиції. Переконайтеся, що можете зобразити відповідні переміщення кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції, і проаналізуйте, що станеться, якщо коливаються інші змінні, такі, як податки або сподіваний рівень цін.

Підсумки.

Інструментарій сукупних попиту і пропозиції призводять до таких висновків (за звичайного припущення, що на природний рівень обсягу виробництва не впливають збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції):

  • 2) переміщення кривої сукупної пропозиції, що може викликатися змінами сподіваної інфляції (спробами робітників нав'язувати свій рівень реальної заробітної плати або збуреннями пропозиції), впливає на обсяг виробництва тільки в короткостроковому періоді і не впливає в довгостроковому періоді (крива сукупного попиту залишається без змін);
  • 3) економіка має механізм самокоригування, який з часом повертає її до природного рівня безробіття і сукупного обсягу виробництва.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >