< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узгодження і видача дозволів

Узгодження і видача дозволів - це функції, пов'язані із заходами безпеки, які передують або координують діяльність різних органів.

Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають:

  • - нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови, норми проектування, які містять вимоги безпеки; проектні рішення, на які не встановлені норми і правила;
  • - заходи, що стосуються захисту здоров'я і життя працівників у випадку надходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищення їхніх обсягів;
  • — винятковий порядок використання нормативів у випадку неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці.

Що стосується дозволів, то Держнаглядохоронпраці видає їх на проведення таких робіт:

  • - введення в експлуатацію нових об'єктів виробничого і громадсько-культурного призначення;
  • — початок роботи створених підприємств;
  • — виготовлення і передачу у виробництво зразків нових засобів виробництва;
  • - придбання промислових вибухових матеріалів;
  • — продовження експлуатації об'єктів, припиненої до повного усунення порушень вимог охорони праці.

Наукове забезпечення охорони праці

В Україні існує широка мережа науково-дослідних інститутів (НДІ) та інших організацій з проблем безпеки, гігієни праці і виробничого середовища. Це Національний НДІ охорони праці, Український інститут суспільного здоров'я й Інститут екології і токсикології ім. Л.І. Медведя (м. Київ); Харківський НДІ медичної радіології, Криворізький і Харківський НДІ гігієни праці і профзахворювань, Донецький науковий центр гігієни праці та профілактики травматизму, Український НДІ екогігієни і токсикології хімічних речовин. Окрім того, є також ряд галузевих НДІ.

Наукові дослідження в галузі охорони праці здійснюють також багато інститутів Національної академії наук, кафедри відповідного напрямку технічних, медичних та інших вищих навчальних закладів.

Наукові дослідження здійснюють відповідно до національних, галузевих, регіональних та ініціативних програм.

Пріоритетні напрямки досліджень спрямовані на розробку: нормативно-правового забезпечення; системного підходу до створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві; критеріїв оцінки впливу шкідливих і небезпечних факторів і технічних засобів для їхнього визначення у виробничих умовах; створення промисловістю засобів індивідуального захисту працівників; систем контролю, аналізу, прогнозування, профілактики і ліквідації наслідків аварійних ситуацій у найнебезпечніших виробництвах і т.ін.

Міжнародне співробітництво

У галузі охорони праці Україна активно співпрацює з країнами Співдружності Незалежних Держав і робить певні кроки у цьому напрямку до країн європейської і світової співдружності. Міжнародне співробітництво ведеться в напрямках організації підготовки фахівців; приведення національного законодавства до міжнародних вимог; вивчення позитивного досвіду управління в галузі охорони праці і його впровадження в Україні; установлення зв'язків з Міжнародною організацією охорони здоров'я, з Організацією Об'єднаних Націй у рамках програм з охорони праці.

Інші функції системи

Система управління охороною праці виконує ще низку загальних функцій при вирішенні питань з охорони праці, що стосуються насамперед організації й координації робіт у цій галузі.

Виконання цих функцій пов'язане із формуванням відповідних органів управління (кадрове забезпечення), розподілом прав, обов'язків, відповідальності між суб'єктами управління і встановленням порядку їхньої взаємодії, підготуванням управлінських рішень у вигляді наказів, розпоряджень, листів, а також з організацією обліку, аналізу й оцінки прийнятих управлінських рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >