< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державна судова адміністрація

З метою організаційного забезпечення діяльності органів судової влади в Україні створена Державна судова адміністрація, яка є Центральним органом виконавчої влади і підзвітна з'їзду суддів України.

Територіальні управління Державної судової адміністрації України створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Положення про Державну судову адміністрацію України затверджується Радою суддів України.

Відповідно до Закону України від 07.07.2010 "Про судоустрій і статус суддів" Державна судова адміністрація України наділена такими повноваженнями:

 • o представляє суди у відносинах з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених названим Законом;
 • o забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених Законом;
 • o вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
 • o вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
 • o забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;
 • o організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства у судах загальної юрисдикції;
 • o готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів;
 • o організовує комп'ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на фінансування відповідних судів;
 • o забезпечує функціонування автоматизованої системи визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 • o забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адресів органів державної влади, їх посадових та службових осіб;
 • o взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою удосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
 • o організовує діяльність служби судових розпорядників;
 • o затверджує положення про бібліотеку суду;
 • o здійснює інші повноваження, визначені законом. Отже, на Державну судову адміністрацію покладається

здійснення заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямованих на створення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддівського самоврядування.

Наказом Державної судової адміністрації від 21.04.2004 р. за № 51/04 створено службу судових розпорядників, які забезпечують дотримання особами, котрі перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

Питання до засвоєння теми

 • 1. Законодавство України про статус суддів.
 • 2. Гарантії незалежності судді.
 • 3. Забезпечення недоторканності судді.
 • 4. Вимоги Закону України 07.07.2010 р. "Про судоустрій і статус суддів" щодо несумісності.
 • 5. Вимоги до кандидатів на посаду судді суду загальної юрисдикції.
 • 6. Добір кандидатів на посаду судді.
 • 7. Статус судді.
 • 8. Порядок призначення та обрання на посаду судді.
 • 9. Права та обов'язки судді, пов'язані зі здійсненням правосуддя.
 • 10. Підстави для звільнення судді з посади.
 • 11. Народні засідателі: порядок формування списку, права та гарантії їх захисту.
 • 12. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: склад, повноваження.
 • 13. Вища Рада юстиції України: склад, повноваження та акти, які нею приймаються.
 • 14. Повноваження Державної судової адміністрації України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >