< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виконання бюджетів за доходами в Україні

Бюджетна класифікація за доходами

За бюджетною класифікацією, затвердженою наказом Міністерства фінансів за № 604 від 27 грудня 2001 року зі змінами та доповненнями, доходи класифікують за такими розділами:

 • 1. Податкові надходження. Це обов'язкові безповоротні платежі в бюджет, а також штрафи і пені за порушення податкового зобов'язання. Вони поділяються на:
  • - податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;
  • - податки на власність;
  • - внутрішні податки на товари та послуги;
  • - податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
  • - інші податки.
 • 2. Неподаткові надходження. Це добровільні компенсаційні платежі, а також штрафи і пені, не пов'язані з податковим законодавством:
  • - доходи від власності та підприємницької діяльності;
  • - адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
  • - надходження від штрафів і фінансових санкцій;
  • - інші неподаткові надходження.
 • 3. Доходи від операцій з капіталом, які включають надходження від продажу:
  • - основного капіталу;
  • - державних запасів товарів;
  • - землі та нематеріальних активів.
 • 4. Офіційні трансферти. Такий вид доходів вперше включено до структури бюджетної класифікації. Він визначається як безповоротні платежі, одержані від інших рівнів державного управління, міжнародних установ для підтримки бюджету або на інші функції, пов'язані з реалізацією функцій держави.
 • 5. Цільові фонди. Сюди відносять надходження до цільових фондів.

Порядок виконання бюджетів за доходами

Доходи державного бюджету - це фінансові ресурси держави, що використовуються для виконання функцій, закріплених законами за державою. Доходи державного бюджету утворюються за рахунок надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством України.

Склад доходів Державного бюджету України встановлено у главі 5 Бюджетного кодексу (стаття 29). Відповідно до статті 9 Кодексу, складниками доходів Державного бюджету України є: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти, гранти та дарунки (рис. 4.1).

Податкові надходження - це передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори та обов'язкові платежі. У Бюджетному кодексі закріплено, що податкові надходження дер

Складові доходів Державного бюджету України

Рис, 4.1. Складові доходів Державного бюджету України

жавного бюджету справляються відповідно до чинного податкового законодавства, тобто Закону України "Про систему оподаткування", інших спеціальних законів, указів Президента та декретів Кабінету Міністрів України про справляння тих чи інших податків, зборів і обов'язкових платежів. Кодекс окреслює функції бюджетного законодавства в частині закріплення за різними ланками бюджетної системи конкретних джерел надходжень, що утворюються за рахунок податків, зборів та інших обов'язкових платежів, і зарахування цих платежів до бюджетів. Бюджетним законодавством не можуть встановлюватися податки, збори й обов'язкові платежі та порядок їх справляння.

Податкові надходження є вагомою складовою Державного бюджету України. У 2001 році вони становили 56,4 % загальних доходів державного бюджету. Динаміку і структуру доходів Державного бюджету України наведено в таблиці 4.1.

Основні засади виконання Державного бюджету України за доходами встановлено статтею 50 Бюджетного кодексу, згідно з якою всі податки, збори (обов'язкові

Таблиця 4.1. Динаміка та структура доходів Державного бюджету України, %

Доходи Державного бюджету України

Роки

1098

1999

2000

2001

Податкові надходження

63,4

71,0

55,0

56,4

Неподаткові надходження

12,8

14,2

28,7

34,5

Доходи від операцій з капіталом

0,3

2,2

0,2

0,9

Державні цільові фонди

20,0

11.4

12,1

1,1

Офіційні трансферти

3,5

1,3

4,0

7,1

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

платежі) та інші доходи державного бюджету зараховують безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету вважаються зарахованими в дохід держбюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

Удосконалення методів управління доходами спрямовано на забезпечення оптимального стану їх обсягів, посилення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень коштів до бюджету, гармонізацію міжбюджет-них відносин.

Відповідно до статті 50 Бюджетного кодексу України бухгалтерський облік всіх надходжень до Державного бюджету України та повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету, здійснює Державне казначейство України. Органи стягнення забезпечують і відповідають за своєчасне та повне надходження до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства та надають висновки органам Державного казначейства про платежі, помилково сплачені до бюджету.

У зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України і розгортанням роботи розрахункових палат Держказначейства змінилися функції органів Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за доходами і порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджету. Адаптований до цих умов Порядок виконання державного бюджету за доходами затверджено наказом Державного казначейства України № 131 від 19 грудня 2000 року.

Відповідно до цього Порядку, в процесі виконання державного бюджету за доходами органи Державного казначейства здійснюють такі функції:

 • - встановлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства країни для зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів (надалі - платежі);
 • - ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України № 119 від 28 листопада 2000 року, за кодами бюджетної класифікації доходів і типів операцій;
 • - здійснюють розподіл платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, і перераховують розподілені кошти;
 • - здійснюють розподіл у розмірах, визначених законодавством, інших платежів, що зараховуються до державного бюджету, та перераховують за належністю розподілені кошти;
 • - готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що контролюють нарахування і сплату платежів тощо;
 • - відшкодовують податок на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів;
 • - складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним органам, які контролюють нарахування і сплату платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Рахунки для зарахування платежів відкривають відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів й Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державного казначейства України (наказ Державного казначейства України № 119 від 28 листопада 2000 року) на балансі обласних управлінь ДКУ. Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти через СЕП НБУ на рахунки, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства України в розрізі районів та кодів бюджетної класифікації доходів.

Послідовність операції з опрацювання платежів:

 • - повернення надмірно та/або помилково зарахованих коштів;
 • - відшкодування платникам податку на додану вартість;
 • - розподіл платежів до бюджету за нормативами, встановленими законодавчими актами;
 • - відрахування дотацій місцевим бюджетам.

Регламент перерахування коштів до Державного казначейства України (центральний рівень) встановлено Державним казначейством України за погодженням з Національним банком України, проте регламент опрацювання платежів до бюджету, зокрема терміни перерахування коштів з обласного рівня на центральний, може змінюватися Державним казначейством України [7].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >