< Попер   ЗМІСТ   Наст >

База для нарахування єдиного соціального внеску

Процедура нарахування і сплати єдиного соціального внеску визначається Законом № 2464 та розробленою на його виконання Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-5 (далі - Інструкція № 21-5). Так, згідно з частиною 1 статті 7 Закону № 2464 та розділом ІІІ Інструкції № 215 базою для нарахування та утримання єдиного соціального внеску є:

 • o заробітна плата найманих працівників, яка включає основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР;
 • o винагорода фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • o оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
 • o допомога по тимчасовій непрацездатності;
 • o допомога або компенсації, що виплачуються згідно із законодавством;
 • o грошове забезпечення.

Відповідно до частини 4 статті 7 Закону № 2464 справляння єдиного соціального внеску здійснюється із суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), не зменшеної на суму утриманих податків та інших обов'язкових платежів, які сплачуються згідно із чинним законодавством, та із суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів і виплат, виконуваних за дорученням отримувача.

Базовим звітним періодом для нарахування єдиного соціального внеску є календарний місяць, а для платників, зазначених в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини 1 статті 4 цього Закону (фізичні особи-підприємці - прим. автор.), - календарний рік.

Варто зауважити, що визначено окремий підхід щодо нарахування єдиного соціального внеску для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць. Переліченим категоріям працівників єдиний соціальний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована. Такий порядок нарахування єдиного соціального внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або середню заробітну плату за вимушений прогул згідно з рішенням суду. Це робиться для того, щоб можна було розподілити дохід зазначених категорій працівників, з якого сплачуються соціальні внески, з метою застосування максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску та включення відповідних місяців до стажу працівника.

Для фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, та самозайнятих осіб базою нарахування єдиного соціального внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та сума доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного соціального внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом. На 1 січня 2012 року мінімальна заробітна плата становила 1073 грн. то мінімальний розмір єдиного соціального внеску становив 1073* 34,7% = 372,93 грн.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, базою нарахування єдиного соціального внеску є сума, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (17-ти кратний розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу).

При цьому сума єдиного соціального внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Так, згідно з цим Переліком єдиний соціальний внесок не нараховується на:

 • o соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо;
 • o одноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію;
 • o надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, які працюють;
 • o вихідну допомогу у разі припинення трудового договору;
 • o відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;
 • o витрати на відрядження та ін. виплати.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >