< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проектування маркетингового дослідження

До початку проведення будь-якого маркетингового дослідження обов'язково складається проект дослідження (ескіз проекту дослідження), що знаменує початок першого підготовчого етапу роботи. Проект являє собою перелік пунктів, проблем, що необхідно прояснити до початку роботи, він дає можливість уточнити предмет дослідження, виявити реальну вартість витрат і ресурсів, узгодити із замовником деякі питання з тим, щоб не виникло проблем і суперечностей (між замовником і виконавцем) після завершення дослідження при здаванні його результатів. Ескіз проекту дослідження включає такі основні пункти:

 • 1. Інформаційні потреби.
 • 2. Програма дослідження.
 • 3. Генеральна сукупність і вибірка.
 • 4. Інструментарій.
 • 5. Система збору інформації.
 • 6. Методи опрацювання даних.
 • 7. Звіт (оформлення результатів дослідження).
 • 8. Потреби і ресурси.
 • 9. Графік проведення дослідження і кошторис.
 • 10. Загальна вартість дослідження [46, с. 14-25].

Природно, при розробці ескізу проекту не всі його пункти можуть бути подані максимально конкретно; багато з них уточнюються, доповнюються вже під час проведення дослідження. Але наявність подібного ескізу дозволяє дати замовнику уявлення про те, яка інформація може бути отримана в результаті проведення дослідження, а також оцінити фінансові можливості його здійснення. Нерідко, зокрема при проведенні соціологічних емпіричних досліджень, замість ескізу проекту рекомендується програма, що включає перші шість з названих вище пунктів. Розглянемо коротко перераховані складові проекту дослідження.

Уточнення інформаційних потреб. Це один з ключових етапів організації емпіричного маркетингового дослідження, у процесі якого уточнюється завдання, "замовлення" на його проведення, тобто, яка інформація цікавить замовника (ці питання, а також розробка брифу і технічного завдання, інші аспекти роботи замовника і виконавця дослідження розглядаються в параграфі 3.6). Остаточне уточнення інформаційних потреб відбувається вже в процесі розробки програми дослідження.

Програма дослідження - це викладення його мети і загальної концепції, вихідних гіпотез, а також логічної послідовності операцій з їх перевірки. Розробка програми - надзвичайно важливий вихідний етап дослідження, на якому окреслюються його загальні контури, формулюються цілі і завдання, уточнюються проблеми, висуваються гіпотези, обираються й обґрунтовуються найбільш прийнятні методи і способи збору первинної інформації. Як уже відзначалося, у рамках програми дослідження аналізуються також методи збору даних, інструментарій дослідження, генеральна сукупність і вибірка та деякі інші. У проекті дослідження ці питання розглядаються коротко.

Визначення генеральної сукупності і вибірки. Ця процедура здійснюється вже в процесі розробки програми дослідження. Коли потрібне оперативне вивчення якихось проблем маркетингу, докладна програма не готується. У цьому разі замовнику подається проект вибірки. У першу чергу уточнюється, що являє собою генеральна сукупність (це, наприклад, не завжди все населення міста - маркетолога може цікавити окрема група споживачів, зокрема жінки певної вікової категорії або власники імпортних автомобілів). Потім уточнюються тип і види вибірки (технологія організації вибірки розглядається в розділі 10).

Інструментарій. Залежно від обраних для проведення маркетингового дослідження методів збору первинної інформації як інструментарій виступають опитувальні листи, методики і картки для контент-аналізу текстів, бланки спостереження та ін. При розробці проекту уточнюються приблизні обсяги інструментарію, база його тиражування, матеріальні витрати на інструментарій.

Збір інформації. На етапі програмування дослідження, роботи над ескізом проекту в цілому уточнюється підхід до збору первинної інформації: чиїми силами він буде виконуватися; звідки будуть залучатися додаткові інтерв'юери; як буде здійснюватися контроль за роботою інтерв'юерів; визначаються приблизні витрати на різні операції зі збору інформації.

Опрацювання та аналіз даних. Даються пропозиції щодо методів опрацювання даних: прості процентні розподіли, подвійні і потрійні зв'язки, обчислення коефіцієнтів кореляції, застосування факторного або будь-якого іншого методу аналізу тощо.

Оформлення результатів маркетингового дослідження. Пропонуються оптимальні, з погляду виконавця, форми звітності за результатами дослідження. Це може бути експрес-звіт, докладний звіт, пояснювальна записка до кількісних даних, рекомендації, прогнози.

Потреби і ресурси. У цьому розділі ескізу проекту уточнюються необхідні матеріальні (папір, анкети, ручки та ін.) і технічні (комп'ютери, диктофони тощо) ресурси, потрібні для проведення роботи. Тут же з'ясовуються питання, пов'язані з організацією транспорту, якщо необхідні переїзди інтерв'юерів, телефонного зв'язку, готелів тощо.

Графік проведення дослідження і кошторис. Відповідно до побажань замовника (якщо він має намір провести дослідження в максимально стислі строки, то терміновість він повинен оплатити) і можливостей виконавця складається графік проведення дослідження, до якого включаються операції щодо складання програми дослідження; проведення польових робіт, збору інформації; опрацювання інформації; подання звіту.

Найважливішим елементом проекту дослідження є кошторис, в якому наведено витрати на його здійснення. Як правило, кошторис включає такі розділи:

 • - загальне керівництво проектом;
 • - розробка програмної і методичної документації;
 • - формування вибірки;
 • - проведення пілотажних досліджень;
 • - тиражування документів;
 • - проведення польових робіт (інструктаж інтерв'юерів, проведення опитування, контроль за роботою інтерв'юерів та ін.);
 • - опрацювання й аналіз інформації;
 • - підготовка звіту за результатами маркетингового дослідження;
 • - накладні витрати (транспортні, проживання в готелі, телефонні переговори тощо).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >