< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 7-торг)

Спеціалізована статистична звітність "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" форма № 7-торг затверджена Постановою Правління Укоопспілки від 28.12.2012 р. № 478.

Дана форма звітності складається за рік та подається разом з фінансової звітністю. Вона включає один розділ та шість довідок.

Зазначена форма статистичної звітності заповнюються на підставі даних первинної облікової документації, зокрема технічних паспортів, затверджених типових проектів, документів щодо орендної плати або обмірів, інвентарних карток обліку основних засобів тощо.

Роздрібна торгівля - вид економічної діяльності суб'єктів господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових та вживаних товарів, призначених переважно для споживання громадянами (приватними особами) або домашніми господарствами, у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилкових торгових фірмах, торговими посередниками тощо (коди згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) - 50.10.2, 50.30.2, 50.40.2, 50.50.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6).

Об'єкт (заклад) роздрібної торгівлі - місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.

Торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі)- сукупність об'єктів (закладів) роздрібної торгівлі,розміщених на визначеній території (місто, селище тощо).

При складанні форми державного статистичного спостереження № 7-торг"Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" у розділі I "Наявність мережі"(у межах регіону) зазначаються дані:

у графі 1 - щодо кількості діючих об'єктів;

у графі 2 - щодо розміру торгової площі в кв. м для об'єктів роздрібної торгівлі та кількості місць (одиниць) для об'єктів ресторанного господарства;

у графі 3 - у тому числі щодо торгової площі, яку здано в оренду іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними торгової діяльності;

у графі 4 - щодо обсягу роздрібного товарообороту у вартісному вимірі (тис. грн. з одним десятковим знаком) за звітний рік.

Рядок 01 "Усього магазинів" визначається як сума рядків 02 та 20.

Магазин (крамниця)- об'єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі або приміщенні, що має торговий зал для покупців з достатньою торговою площею для їх обслуговування та систему спеціальних приміщень (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобних, адміністративних, технічних тощо), оснащених торгово-технологічним устатковуванням, застосовує різні форми продажу товарів у широкому асортименті, надає населенню додаткові послуги, забезпечує високу культуру торгівлі. Магазин, який займає декілька окремих приміщень в одній будівлі і підпорядкований одному суб'єкту господарювання, обліковується як один магазин(об'єкт роздрібної торгівлі); якщо торгівля здійснюється у декількох окремих приміщеннях у різних будівлях, то кожне приміщення обліковується як самостійний магазин (об'єкт роздрібної торгівлі), навіть у тому разі, коли він підпорядкований одному суб'єкту господарювання. Розміри магазинів характеризуються їх торговою площею.

У рядку 02 "Продовольчі магазини" наводиться інформація про кількість діючих продовольчих магазинів, їх торгову площу, торгову площу здану в оренду та їх роздрібний товарооборот.

Продовольчий магазин - різновид магазину, у якому здійснюється продаж продовольчих товарів, а також можуть пропонуватись непродовольчі товари; при цьому обсяг продажу продовольчих товарів повинен бути не менше 35 % обсягу роздрібного товарообороту магазину.

У рядку 20 "Непродовольчі магазини" наводиться інформація про кількість діючих непродовольчих магазинів, їх торгову площу, торгову площу здану в оренду та їх роздрібний товарооборот.

Непродовольчий магазин - різновид магазину, у якому здійснюється продаж непродовольчих товарів, а також можуть пропонуватись продовольчі товари; при цьому обсяг продажу продовольчих товарів не повинен бути більше 35 % обсягу роздрібного товарообороту магазину.

Окремо з непродовольчих магазинів виділяють:

 • - магазини з торговою площею від 2500 м2 і більше (рядок 22);
 • - аптечні пункти (рядок 32);
 • - магазини меблів (рядок 38);
 • - магазини будматеріалів (рядок 39);
 • - магазини книг (рядок 43);
 • - магазини ювелірних виробів (рядок 46). Із загальної кількості магазинів виділяють:
 • - магазини самообслуговування продовольчі (рядок 48);
 • - магазини самообслуговування непродовольчі (рядок 49);
 • - магазини, що торгують алкогольними напоями (рядок 50) - інформація за даним рядком наводиться лише про кількість діючих об'єктів.

Магазин самообслуговування - різновид магазину, у якому покупець має вільний доступ до всіх товарів, самостійно підбирає і доставляє відібрані товари до вузла розрахунку; не виключається можливість відпуску продавцями товарів, що потребують нарізки, зважування (без попередньої оплати). До магазину самообслуговування належать магазини, у яких вартість проданих товарів за цим методом становить не менше 70 % обсягу його товарообороту.

У рядку 73 "Усього мережі ресторанного господарства" наводиться інформація про кількість діючих об'єктів, їх площу та розрібний товарооборот за рік.

Ресторанне господарство - вид економічної діяльності суб'єктів господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об'єктах) ресторанного господарства (коди згідно з КВЕД - 55.3, 55.4, 55.5).

Мережа ресторанного господарства за типами поділяється на ресторани, кафе, закусочні, буфети (кіоски), бари, їдальні та заклади з постачання готової їжі.

У рядку 74 "Ресторани" наводиться інформація про кількість діючих ресторанів, їх площу та розрібний товарооборот за рік.

Ресторан - різновид об'єкта ресторанного господарства з різноманітним асортиментом страв, напоїв, кулінарних та кондитерських виробів складного приготування, з виготовленням та реалізацією страв на замовлення та фірмових страв, вино-горілчаних та тютюнових виробів, з підвищеним рівнем обслуговування і комфорту в поєднанні з організацією дозвілля відвідувачів.

Ресторани розрізняють за:

 • - спеціалізацією-асортиментом продукції, що реалізується (рибний, пивний, з національною кухнею чи з кухнею інших країн);
 • - місцем розташування - ресторан при готелі, вокзалі, у зоні відпочинку, лікувальних, оздоровчих закладах, на підприємствах та в установах, у вагонах залізничного, салонах авіа-, авто- та водного транспорту тощо.Вагон-ресторан, салон-ресторан- різновид ресторану, який організовує харчування споживачів послуг залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту;
 • - часом обслуговування - швидкого обслуговування та звичайні. Ресторан швидкого обслуговування - різновид ресторану, де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування;
 • - методом обслуговування - обслуговування офіціантами та самообслуговування;
 • - контингентом споживачів - загальнодоступні та закриті (обслуговують певний контингент споживачів);
 • - ступенем комфорту, рівнем обслуговування та обсягом послуг, що надаються, - класу люкс, вищого і першого.

Із загальної кількості мережі виділяється мережа, яка розташована у сільській місцевості, а саме:

 • - магазини (рядок 80) - наводиться інформація про кількість діючих об'єктів, їх торгову площу, кількість місць, у тому числі торгову площу здану в оренду та роздрібний товарооборот за рік;
 • - мережа ресторанного господарства (рядок 87) - наводиться інформація про кількість діючих об'єктів, їх торгову площу, кількість місць та роздрібний товарооборот за рік.

У першій довідці "Інформація про загальну роздрібну мережу магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)" надається інформація по кожному торговельному магазину та закладу ресторанного господарства в межах кожної райспоживспілки, райспоживтовариства, інших організацій чи підприємств, де вказується інформація усього на початок року та зміни за рік (+,-). Із загальної кількості виділяється у тому числі діючі підприємства, здані в оренду та закриті.

У довідці два "Зміни діючої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)" наводиться інформація про наявність на початок року та зміни за рік (+,-) про діючу мережу магазинів та закладів ресторанного господарства з яких виділяється у тому числі зменшення - усього та за рахунок яких причин: продажу, передачі в оренду, повернення власнику, закриття діючої мережі і списано.

У третій довідці "Зміни закритої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо з галузями)" )" наводиться інформація про наявність на початок року та зміни за рік (+,-) про закриту мережу магазинів та закладів ресторанного господарства з яких виділяється у тому числі зменшення - усього та за рахунок яких причин: відновлення роботи, продажу, передачі в оренду, списання та інше.

У четвертій довідці "Інформація про відкриття маркетів з програмним забезпеченням" наводиться наявність діючих маркетів за місцями їх розташування - усього на початок року та у тому числі відкриті упродовж року, а також про маркети в оренді - усього на початок року, у тому числі передані в оренду упродовж року. У даній довідці також наводяться фінансово-економічні показники діючих маркетів з програмним забезпеченням, де наводиться інформація про населений пункт та підпорядкованість магазину, чисельність населення (тис. осіб), торговельна площа (кв. м), середньомісячний товарооборот за рік (тис. грн), товарооборот на один кв.м (тис. грн) і кількість працівників прилавку (осіб).

У п'ятій довідці "Інформація про роботу закладів ресторанного господарства" наводяться дані про назву кооперативної організації та місцезнаходження закладів ресторанного господарства, кількість жителів (тис. осіб) та дані про обсяги основного виду діяльності:

 • - по ресторанах - товарооборот (тис. грн);
 • - по кондитерських цехах - обсяг виробництва (тис. грн);
 • - по кулінарії - товарооборот (тис. грн).

Показники наводяться в цілому за рік з виділенням за листопад місяць.

У шостій довідці "Інформація про незавершене будівництво за рік" наводиться інформація по кожному об'єкту незавершеного будівництва з зазначенням місця його знаходження про: кошторисну вартість (тис. грн); обсяг незавершеного виробництва на 01.01._р. (тис. грн. без ЦДВ); початок будівництва (рік, місяць); припинено будівництво (рік, місяць); будівельна готовність (%); рішення про подальше використання об'єкта незавершеного будівництва; сплачено за користування землею (тис. грн.).

Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 7-торг) наведено в табл. 12.8

Таблиця 12.8. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 7-торг)

Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 7-торг)

Інформація про загальну роздрібну мережу магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)

за_рік (одиниць)

Інформація про загальну роздрібну мережу магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями)

Зміни діючої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями) за_рік (одиниць)

Зміни діючої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства (окремо за галузями) за_рік

Інформація про відкриття маркетів з програмним забезпеченням за_рік (одиниць)

Інформація про відкриття маркетів з програмним забезпеченням за_рік

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >