Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА Сутність і критерії ідентифікації підприємства як економічного об'єкта Сутність і взаємозв'язок категорій "об'єкт", "суб'єкт" і "одиниця" Зміст економічної діяльності як базис обґрунтування призначення економічних об'єктів Ідентифікація підприємства як економічного об'єкта та його місце в суспільно-економічних відносинах Передумови формування цілісного погляду на підприємство в сучасній економічній методології Концептуально-методологічний базис дослідження Ракурс дослідження підприємства в актуальних наукових напрямах Підґрунтя дослідження підприємства крізь призму універсалізму Засади репрезентації підприємства як економічного об'єкта Методологічний патерн дослідження Когнітивний контекст формування універсальної методології СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Зміст і ключові положення теорії розвитку підприємства Природа та фази розвитку підприємства Ключові характеристики розвитку як універсальної категорії Об'єктивність і детермінованість криз у розвитку підприємств Умови та чинники розвитку підприємства Інструментарій дослідження розвитку підприємства Параметри дослідження розвитку підприємства Потенціал підприємства як орієнтир розвитку Роль концепції конкурентоспроможності при дослідженні розвитку підприємства Вимоги до моделювання розвитку підприємства УМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВІАПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Зміст і прояви економічної трансформації Специфіка змін в трансформаційній економіці Вплив трансформаційних перетворень на структуру економіки Глобальні тенденції розвитку підприємств авіабудування Сегменти та структура ринку авіабудування Зовнішні чинники впливу на розвиток авіабудування Характер внутрішнього середовища підприємств авіабудування Умови розвитку авіабудівних підприємств в Україні Наслідки реалізації трансформаційних перетворень в економіці України в контексті умов розвитку авіабудування Динаміка параметрів внутрішнього середовища українських авіабудівних підприємств ПОЛЕ-ОБ'ЄКТНА ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Поле-об'єктна картина світу як універсальна методологія дослідження Філософське підґрунтя поле-об'єктного підходу Універсальна модель побудови поле-об'єктних утворень Універсальна модель еволюції поле-об'єктних утворень Закономірності суспільно-економічного розвитку Чинники та критерії періодизації суспільно-економічного розвитку Модель суспільно-економічного розвитку та роль підприємства у суспільних процесах Історико-логічне обґрунтування етапів суспільно-економічного розвитку ПОЛЕ-ОБ'ЄКТНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Репрезентація підприємства як економічного об'єкта Концептуальна фреймово-метафорична модель підприємства Параметрична модель підприємства Закономірності розвитку підприємства Характеристика етапів історичного розвитку підприємстваТехнологічний етапФормалізаційний етапПідприємницький етап Конвенційний етап Організаційний етапКомунікаційний етап Стратегічний етапСинтетичний етап Концепція індивідуального розвитку підприємства Прикладні аспекти теорії розвитку підприємства Теоретико-методичний підхід до визначення рівня розвитку підприємства Теоретико-методичний підхід до діагностування організаційних патологій у розвитку підприємства Організаційне забезпечення управління розвитком підприємстваВисновокБІБЛІОГРАФІЯ
 
Наст >