< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В ПАРТНЕРСТВАХ


Облік вкладеного капіталу та розподілу прибутків і збитків між партнерами

В партнерстві власний капітал має назву partners' equity (власний капітал партнерів) або partners' capital (капітал партнерів). Тривалий час у Балансі partners' capital традиційно відображали у розрізі партнерів (зразок 13.1).

Зразок 13.1. HANSEN RETAIL FOOD STORE BALANCE SHEET

in dollars at 31December

2006

John Soo, Capital Mary Doe, Capital

40 000 48 000

Total partners' equity

88 000

Утім на вимогу IAS 1 щодо окремого відображення кожного класу власного капіталу у Звіті про фінансовий стан не тільки корпорацій, але й партнерств, останні відображають складові власного капіталу також у розрізі класів. Так, наприклад, MAIN CAPITAL FUNDING II LIMITED PARTNERSHIP, що займається фінансовою діяльністю шляхом випуску цінних паперів, в якому general partner з 0,1 % капіталу є MAIN CAPITAL FUNDING II LIMITED з Нормандських островів, a limited partner з 99,9 % капіталу є MAIN FUNDING II Gmbm з Німеччини, представляють розділ власного капіталу статтями: Capital account, Capital contribution, Retained earnings (зразок 13.2).

Зразок 13.2. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of MAIN CAPITAL FUNDING II LIMITED PARTNERSHIP

in € at 31December

2011

2010

Capital account

1 000

1 000

Capital contribution

42 931

38 912

Retained earnings

849 846

701 655

Total partnership interests

893 777

741 567

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTIBLE TO THE PARTNERS of MAIN CAPITAL FUNDING II LIMITED PARTNERSHIP

in € at 31December

Capital account

Capital contribution

Retained earnings

Total

Balance at 1st January 2011

1 000

38 912

701 655

741 567

Profit for the year

Distributions paid to Limited Partner Additional capital contribution received fron Limited Partner

-

4 019

156 541 (8 350)

  • 156 541 (8 350)
  • 4 019

Balance at 31st December 2011

1 000

42 931

849 846

893 777

Для обліку partners' capital використовують, як правило, два рахунки по кожному партнеру:

Capital of partner (капітал партнера) для обліку вкладеного капіталу кожного партнеру;

Current account of partner (поточний рахунок партнера) у Великобританії або additional capital contributed of partner (додатковий капітал внесений партнером) в США.

Облік вкладеного партнерами капіталу здійснюється на рахунку капіталу окремо по кожному партнеру з метою реєстрації розміру вкладеного капіталу кожним партнером:

Cash (Грошові кошти)

Equipment (Устаткування)

Furniture and Fixtures (Меблі та пристосування)

Capital of Partner 1 (Капітал партнера 1)

Приклад 13.1

Ann і Bill вирішили створити partnership для продажу ювелірних виробів.

Ann вклала грошові кошти на суму $ 28 000 та меблі на суму $ 37 000. Bill вклав грошові кошти на суму $ 40 000 та обладнання на суму $ 20 000.

Ann додатково вклала устаткування на суму $ 45 000, за яким існують зо

бов'язання у формі векселів на суму $ 37 000.

1.07.08 Cash (Грошові кошти) 28 000

Furniture and Fixtures (Меблі та пристосування) 37 000

Capital, Ann (Капітал Ann) 65 000

Cash (Грошові кошти) 40 000 Equipment (Устаткування) 20 000

Capital, Bill (Капітал Bill) 60 000

Equipment (Устаткування) 45 000

Notes Payable (Векселі виданні) 37 000 Capital, Bill (Капітал Bill) 8 000

Current account partner (поточний рахунок партнера) або additional capital contributed partner (додатковий капітал партнера) змінюється по мірі того, як партнерство заробляє і розподіляє прибуток між партнерами, та вилучається партнерами. Розподіл чистого прибутку партнерства між партнерами, у тому числі на виплату заробітної плати партнерам, здійснюється записом:

31.12. Profit and loss (Прибутки та збитки)

Current account of partner 1 (Поточний рахунок партнера 1) Current account of partner 2 (Поточний рахунок партнера 2)

Вилучення кожного партнера відображається записом:

31.12. Current account of partner 1 (Поточний рахунок партнера 1) Draw of parner 1 (Вилучення партнера 1)

З метою найбільш справедливого розподілу прибутку між партнерами прибуток партнерства поділяють на три частини, що дозволяє враховувати вкладений капітал і реальну роботу кожного партнера, та передбачає три етапи розподілу прибутку партнерств (рис. 13.1).

Етапи розподілу чистого прибутку партнерства між партнерами

Рис. 13.1. Етапи розподілу чистого прибутку партнерства між партнерами

Для цього в процесі створення партнерства партнери укладають partnership agreement (угоду), в якій зазначають фінансові домовленості щодо подальшого розподілу прибутків та збитків:

capital (суми вкладеного капіталу партнерів);

partners' salaries (розміри винагороди партнерів як компенсації послуг, наданих партнерами);

interest on capital (відсотки виплат партнерам з вкладеного капіталу);

profit-sharing ratio (ставки розподілу залишкового прибутку або збитку між партнерами як додатковий прибуток чи збиток від комерційного ризику);

drawings (порядок вилучення прибутку).

Приклад 13.2

Partnership за 2010 рік отримало $ 140 000 прибутку.

В угоді зазначено, що Ann і Bill погодились:

первісно вкласти відповідно $ 65 000 і $ 60 000;

отримувати винагороду відповідно $ 8 000 і $ 7 000;

отримувати відсотки на первісно вкладений капітал - по 10 %;

залишок прибутку розподіляти порівну.

Розподіл прибутку партнерства за 2010 рік

Показник

Ann

Bill

Всього

Salaries

8 000

7 000

15 000

Interest on capital

65 000 • 10% = 6 500

60 000 • 10 % = 6 000

12 500

Profit

56 250

56 250

112 500

Всього

70 750

69 250

140 000

31.12.10. Profit and loss (Прибутки та збитки) 140 000

Current account, Ann (Поточний рахунок, Ann) 70 750 Current account, Bill (Поточний рахунок Bill) 69 250

У випадку, якщо сума винагороди та відсотків на капітал є більшою ніж прибуток, їх все рівно розподіляють між партнерами, а потім розподіляють збиток згідно встановленому в угоді порядку. Якщо такий випадок в угоді не передбачено, то збиток слід розподілити між партнерами порівну.

Приклад 13.3

Partnership за 2010 рік отримало $ 140 000 прибутку.

В угоді зазначено, що Ann і Bill погодились;

первісно вкласти відповідно $ 65 000 і $ 60 000;

отримувати винагороду відповідно $ 80 000 і $ 70 000;

отримувати відсотки на первісно вкладений капітал - по 10 %;

залишок прибутку або збитку розподіляти порівну.

Розподіл прибутку та збитків партнерства за 2010 рік

Показник

Ann

Bill

Всього

Salaries

80 000

70 000

150 000

Interest on capital

б5 000 • 10% = б 500

б0 000 • 10 % = б 000

12 500

Profit (loss)

(11 250)

(11 250)

(22 500)

Всього

75 250

б4 750

140 000

31.12.10. Profit and loss (Прибутки та збитки) 140 000

Current account, Ann (Поточний рахунок, Ann) 75 250

Current account, Bill (Поточний рахунок, Bill) 64 750

У випадку, якщо найбільша частина прибутку партнерства зумовлена вкладеним партнерами капіталом, прибуток партнерства розподіляють лише за часткою вкладеного капіталу пропорційно до:

сальдо капіталу кожного партнеру на початок року; або

середньорічного сальдо капіталу партнерів.

Приклад 13.4

Partnership за 2010 рік отримало $ 140 000 прибутку.

Ann і Bill розподіляють прибутки за часткою капіталу партнерів на початок року.

Довідка:

Показники

Ann

Bill

Всього

1.01.10. Partners' capital

б5 000

б0 000

125 000

Частка капіталу

52 %

48 %

100 %

Розподіл прибутку

72 800

б7 200

140 000

31.12.10. Profit and loss (Прибутки та збитки) 140 000

Current account, Ann (Поточний рахунок, Ann) 72 800

Current account, Bill (Поточний рахунок Bill) 67 200 Partnership за 2010 рік отримало $ 140 000 прибутку.

Ann і Bill розподіляють прибутки за середньорічною часткою капіталу партнерів.

Довідка:

Показники

Ann

Bill

Всього

1.01.10. Partners' capital

65 000

60 000

125 000

30.04.10. Distributions

(10 000)

(10 000)

30.06.10. Distributions

(10 000)

(10 000)

30.07.10. Contributions

8 000

8 000

Середньорічний капітал

(65 000 х 6 міс + 55 000 х 6 міс) / 12 міс = 60 000

(60 000 х 4 + 50 000 х 3 + 58 000 х 5) / 12міс = 56 667

116 667

Середньорічна частка капіталу

51,4 %

48,6 %

100 %

Розподіл прибутку

71 960

68 040

140 000

31.12.10. Profit and loss (Прибутки та збитки) 140 000

Current account, Ann (Поточний рахунок, Ann) 71 960

Current account, Bill (Поточний рахунок Bill) 68 040

Розподіл прибутку партнерства за фіксованою пропорцією

Фіксована ставка розподілу чистого прибутку партнерства враховує й розмір вкладеного капіталу, й досвід, й комерційну активність партнерів.

Приклад 13.6

Partnership за 2010 рік отримало $ 140 000 прибутку.

Довідка:

В угоді зазначено, що Ann і Bill розподіляють прибутки в пропорції 60 % і 40 %.

Показник

Ann

Bill

Всього

Розподіл прибутку

140 000 х 60 %

140 000 х 40 %

140 000

31.12.10. Profit and loss (Прибутки та збитки) 140 000

Current account, Ann (Поточний рахунок, Ann) 84 000

Current account, Bill (Поточний рахунок, Bill) 56 000

У випадку, якщо в угоді спеціально не оговорено вище перелічені умови, то це означає, що:

партнери не отримуватимуть заробітну плату та відсотки від вкладеного капіталу;

прибуток поділятиметься порівну;

партнери матимуть право на 5 % доходу від всіх позик, що надаватимуть партнерству.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >