< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ до туристичного бізнесу

Навчання у цьому блоці адресоване особам, які розмірковують про започаткування нової діяльності та одержання додаткових доходів. Початкова сесія слугує для ознайомлення потенційних надавачів послуг з основними питаннями, які стосуються сільської нічліжної бази. Курс має бути опрацьований у такий спосіб, аби переконати учасників у доцільності ведення туристичної діяльності, і одночасно вимагає аналізу своїх фактичних можливостей та факторів оточення. Завдяки цьому можна зацікавити тих, хто не володіє матеріальними засобами й фінансовими можливостями, одночасно уникнути зайвих інвестицій і розчарувань.

Вступні умови щодо формальної освіти чи потенційних господарських можливостей не повинні стосуватися учасників початкового курсу, а власне організація курсу — відбуватися щонайменше два рази на рік. Якщо виникатиме потреба у частішому спілкуванні, про це необхідно зазначити у програмі. Територіальне охоплення навчальними тренінгами визначатиметься структурою місцевої співпраці: це може бути рівень сільської ради, області або географічного регіону.

Курс потрібно трактувати як загальне висвітлення тенденцій розвитку туризму на сільських територіях з певними традиціями й закордонного досвіду. За своїм змістом він має охоплювати й висвітлювати проблематику розвитку сільського туризму за темами:

 • - значення туризму для сільських територій;
 • - специфіка поселення у сільському туризмі;
 • - аналіз засобів (свот-аналіз);
 • - правове й нормативно-додаткове забезпечення ведення туристичної діяльності у селі;
 • - доступні навчальні форми.

Загалом початковий курс має привернути увагу потенційних виробників послуг, сприяти у прийнятті рішення розпочати туристичну діяльність, а також вказати можливості здобуття потрібної кваліфікації.

Базовий курс призначений для осіб, котрі готуються розпочати (або розпочали) туристичну діяльність і вже працюють на ринку, а також для представників місцевої влади та інститутів, що обслуговують сільськогосподарську галузь, викладачів навчальних закладів ІІ-Ш рівня акредитації аграрної та туристичної спрямованості.

У першу чергу, курс стосується для власників агротуристичних господарств і дає можливість загального пізнання ситуації на ринку іншими особами. Присутність різних категорій учасників сприяє розвитку взаємного розуміння, що відповідає так званій стратегії інтегрованого управління туристичним рухом.

Як і у початковому блоці, від учасників не вимагається освітньої чи професійної кваліфікації, однак бажано поінформувати про участь у початкових сесіях, що додасть їм упевненості в обраній професійній діяльності.

Метою курсу є опанування відповідними уміннями і знаннями, практичним досвідом у веденні господарської діяльності, основами підприємництва, а також висвітлення персональних підходів до задумів у сфері сільського туризму. Метою навчання є зміцнення засад і мотивації, котрі сприятимуть формуванню активних особистостей, які здатні самостійно працювати у ситуаціях, коли вимагається колективний підхід і організація локальної співпраці.

Пропонований курс складається із семи модулів, які охоплюють концепцію, інформацію, а також основні вміння ефективного ведення нової для селян діяльності. Мінімальний обсяг часу становить 44 год. лекційного курсу із тренером та 44 год. самостійно-практичних робіт і вправ. Учасники можуть доїжджати на заняття у місця їх компактного проживання або курс триватиме у стаціонарному режимі. Такий підхід має свої переваги і недоліки. Ведення занять одним блоком сприяє ефективнішому використанні проїзних витрат, а також раціональному розподілу часу тренерів. Склад групи відповідно впливає на учасників та їх подальшу інтеграцію у спільні напрацювання, мотивує ширші підходи до розвитку сільського туризму. Серед недоліків цієї форми навчання — труднощі у поєднанні принципів навчання і практики, обмежені часові параметри не дають змоги приділяти достатньо уваги ознайомленню з додатковими матеріалами і домашнім завданням. Самостійна робота вимагає більше творчого часу, а швидкий темп не сприяє поетапному засвоєнню нових навичок.

Рішення щодо способу організації навчань приймається на місцевому рівні з урахуванням низки чинників (місце проведення, проживання тренерів, приміщення, оснащення, технічне забезпечення тощо). Після річних чи дворічних курсів потрібно проаналізувати ефективність обраного способу, але практика засвідчує, що найкращими навчальними центрами є навчальні заклади професійної освіти.

Організацію базового курсу із сільського туризму рекомендується проводити один раз на рік у кожному регіоні, де є певна кількість зацікавлених власників агротуристичних господарств.

Детально впорядкований перелік питань, підготовлений фахівцями Львівського національного аграрного університету та Львівського інституту економіки і туризму, охоплює наступні модулі й теми:

Перший модуль. Вступ до туризму. Туризм в Україні та за кордоном (6 год. лекцій, 4 год. семінарських занять). Тематика модуля:

 • - туризм і його роль у світі. основні поняття та визначення;
 • - становлення туризму в Україні: проблеми і досягнення;
 • - специфіка сільського туризму, агротуризму, агроекотуризму;
 • - економічне, суспільне і культурне значення туризму.

Другий модуль Аспекти збалансованого розвитку сільських територій та управління туристичним рухом. (4 год. лекцій, 4 год. семінарських і практичних занять). Тематика модуля:

 • - збалансований розвиток сільських територій — Agenda-21;
 • - приховані негативні наслідки проведення туристичних заходів;
 • - співпраця з місцевою громадою та підприємцями;
 • - роль органів місцевого самоврядування у розвитку несільськогосподарської діяльності.

Третій модуль. Сільська нічліжна база: технічні вимоги (8 год. лекцій, 8 год. семінарських занять і вправ). Тематика модуля:

 • - види і специфіка сільської нічліжної бази в Україні;
 • - будівельні, санітарні норми та нормативи;
 • - загальні принципи облаштування приміщень для гостей;
 • - підходи до вдосконалення господарських об'єктів;
 • - система категоризації сільської нічліжної бази за кордоном;
 • - рекомендації щодо перебудови об'єктів і зведення нових;
 • - безпека гостей у господарстві.

Четвертий модуль Напрацювання основних вмінь пов'язаних з успішним веденням підприємницької діяльності (8 год. лекцій, 8 год. семінарських і практичних занять). Тематика модуля:

 • - мотиви вкладення інвестицій у туристичний бізнес;
 • - характеристика ринку за допомогою свот-аналізу;
 • - визначення цілей господарської діяльності;
 • - планування і цінова політика;
 • - підготовка бізнес — плану;
 • - вступ до маркетингу.

П'ятий модуль. Практичні вміння, робота з клієнтами та документами (6 год. лекцій, 8 год. семінарських і практичних занять). Тематика модуля:

 • - організація офісної роботи;
 • - ведення кореспонденції з клієнтами, робота з телефоном та бронювання місць;
 • - використання сучасних інформаційних технологій та Інтернету;
 • - розрахунки за послуги та ведення обліку;
 • - введення до податкової політики.

Шостий модуль. Операційні (побутові) вміння (6 год. лекцій, 6 год. семінарських і практичних занять). Тематика модуля:

 • - гігієна і вимоги до гостьових приміщень;
 • - основні принципи харчування;
 • - методи прибирання;
 • - планування закупівельних робіт.

Сьомий модуль Персональні вміння (6 год. лекцій, 6 год. семінарських і практичних занять). Тематика модуля:

 • - сподівання та очікування гостей від сільського відпочинку;
 • - візерунок господарства і його власників;
 • - перше знайомство;
 • - фахове обслуговування гостей;
 • - охорона та забезпечення приватності перебування;
 • - поведінка у проблемних ситуаціях.

Курс для професіональних підприємців присвячений аналізові дотеперішньої діяльності селянських агротуристичних господарств, а також новим напрямам у сільському туризмі. Вступною умовою участі у курсі для спеціалістів є проходження базового навчання. Деякі з функціонуючих підприємців можуть хибно вважати непотрібним попередній курс і, відповідно, бажати відразу перейти до курсу вищого рівня. Ця проблема стосується осіб із вищою освітою або тривалим досвідом роботи. Вирішення її полягає у визначенні позитивних моментів, які виникають із взаємної участі в обговоренні між учасниками практичного досвіду. Додатково потрібно звернути увагу учасників на той факт, що при певному досвіді й знаннях вирішувати проблеми краще систематизовано, способами, які обговорювалися у базовому курсі.

Цей курс складається з чотирьох модулів, де навчання сконцентроване на практичному використанні низки чинників, які забезпечать сталий розвиток на ринку та прогнозування перспектив. Професіоналам немає потреби вивчати всі модулі, окрім першого, який слугує вихідною умовою для розгляду наступних. Професійний курс доцільно організовувати щорічно в кожному регіоні, а якщо попит на навчання буде великий, то необхідно передбачити частіше проведення тренінгів. У районах із невеликими туристичними традиціями навчання на початку може відбуватися у дворічний термін.

Перший модуль. Аналіз власного туристичного бізнесу (6 год. лекцій, 6 год. семінарських і практичних занять).

Цей модуль характеризує напрями постійного контролю і розвитку бізнесу, пропонує власнику агротуристичного господарства дивитися на свої задуми ширше.

Тематика цього модуля охоплює наступні питання:

 • - позиція фірми та її продукту на місцевому ринку;
 • - аналіз продажу;
 • - аналіз витрат ведення туристичної діяльності;
 • - аналіз участі у ринку;
 • - оцінка цінової політики;
 • - оцінка ефективності рекламних заходів;
 • - фінансовий аналіз результатів.

Другий модуль. Використання маркетингових методів у сільському туризмі (6 год. лекцій, 6 год. семінарських і практичних занять).

Визначивши нові питання й здійснивши аналіз існуючих намірів (модуль перший), учасники розглядають шляхи розвитку підприємства з використанням маркетингових методів, поліпшення своєї діяльності та піднесення стандартів пропонованих послуг.

Теми другого модуля охоплюють наступні питання:

 • - оцінка доступної ринкової інформації;
 • - оцінка власних маркетингових дій;
 • - аналіз витрат на маркетинг;
 • - аналіз контактів із клієнтами, а також їх обслуговування;
 • - опрацювання шляхів продовження сезонності;
 • - підвищення вартості туристичного продукту.

Третій модуль. Додаткова діяльність власника агротуристичного господарства (6 год. лекцій, 6 год. семінарських і практичних занять).

Цей модуль розглядає теми попереднього розширення виробництва, тобто діючого господарства у сфері сільського туризму, іншими послугами для гостей. Вибір діяльності охоплює широкий спектр можливостей. Учасники аналізують практичні приклади, які створюють додаткові можливості для нової діяльності.

Тематика третього модуля охоплює наступні питання:

 • - важливість рекреації у туризмі;
 • - задум на додаткову діяльність і його аналіз;
 • - бізнес-план додаткової діяльності;
 • - вдосконалення умінь у сфері ведення господарської діяльності.

Четвертий модуль. Створення місцевих об'єднань, організацій (6 год. лекцій, 6 год. семінарських і практичних занять).

Останній модуль курсу присвячений можливостям, які дає створення і співпраця у межах локальної групи однодумців для представлення своїх інтересів. Особливе значення має реалізація об'єднаннями маркетингових стратегій, а також впровадження на певній території принципів збалансованого туристичного розвитку.

Тематика модуля охоплює наступні теми:

 • - туризм: від індивідуальних ініціатив до злагодженої діяльності;
 • - роль і принципи функціонування агротуристичних об'єднань;
 • - організація сільського туризму в Україні;
 • - місце туризму в регіональних стратегіях сільського розвитку.

Навчання для тренерів передбачає інформаційні навчання та вдосконалення навчально-методичної бази діючих фахівців, а також підготовку нових тренерів. Успіх таких курсів залежить від ефективності створеної програми. Особам, які реалізують програму навчання, необхідно мати відповідний науково-практичний доробок, уміти цікаво переказувати суть, вирізнятися впевненістю та ентузіазмом у підході до посталих завдань. Тренерам із сільського туризму необхідні ґрунтовні знання про туризм взагалі, перш за все про стан справ у сільському туризмі в Україні та за кордоном. їх праця вимагає ширших знань щодо проблем соціально-економічного розвитку села, сільського господарства, сектору послуг, інфраструктури, а також психологічних аспектів сільської ментальності.

В Україні невелика кількість фахівців можуть бути тренерами із сільського туризму, але жоден з них не володіє методикою і навчальною концепцією. Великі надії покладаються на сільськогосподарські дорадницькі служби як державні органи сприяння сільському розвитку. Дорадники безпосередньо контактують із власниками агротуристичних господарств, користуються у них повагою і тому доцільно, аби вони становили основний кістяк групи тренерів, які пропонуватимуть нові навчальні програми.

Функції тренерів можуть виконувати представники інших професій, які мають педагогічний досвід роботи: вчителі, викладачі вузів. їм доведеться докласти певних зусиль і старанно шукати досвідчених власників агротуристичних господарств, які потенційно можуть стати тренерами зі значним професійним доробком. Зусилля практиків доповнює робота професійного лектора.

Підготовка тренерських кадрів має здійснюватися у двох напрямах:

 • - професійне вдосконалення функціонуючих тренерських кадрів;
 • - формування і підготовка нових тренерів.

Програма підвищення кваліфікації діючих тренерів має охоплювати нові тенденції розвитку сільського туризму, техніку управління навчальним процесом (робота з групами різних категорій — селянами, місцевою владою, безробітними, студентами). Кандидати у тренери можуть представляти і приватний сектор у формі працівників консалтингових чи туристичних фірм, навчальних закладів туристичного профілю. У становленні нових тренерів важливим є їхня попередня професійна робота, освіта, комунікабельність, зацікавлення цим напрямом та самостійне навчання у межах своєї компетенції, тому для цієї категорії пропонується наступне:

 • - п'ятиденне навчання з теорії й практики сільського туризму;
 • - навчальні виїзди для ознайомлення з досягненнями сільського туризму в Україні;
 • - участь у базовому курсі;
 • - методики викладання та логічна схема побудови навчального курсу.

Впровадження стратегії

Процес опрацювання нової навчальної стратегії для сільських підприємців є завданням важким і недешевим, однак її розроблення та застосування на практиці вимагає ще більших зусиль. Створену стратегію мають схвалити певні громадські організації, спілки, які об'єднують власників агротуристичних господарств і представляють їх інтереси у владних організаціях. Про успішність роботи свідчать чотири основні результати.

По-перше, це апробація. Щоби стратегія досягла своєї мети — збільшення пропозиції сільської нічліжної бази і поліпшення її стандартів важливо спочатку її випробувати у пілотних регіонах з певними туристичними традиціями, за підтримки центральної та місцевої влади.

По-друге, заохочення, чи стимулювання. Багато підприємців братимуть участь у навчанні з огляду на очевидну освітню вигоду. Однак досвід показує, що для багатьох власників агротуристичних господарств, особливо на початковому етапі, необхідні додаткові стимули участі у курсах. Це може бути, наприклад, надання доступу до кредитних ліній; включення до каталогу кращих садиб тощо.

По-третє, фінансування. У перспективі навчальна програма має само фінансуватися; головним джерелом фінансування є оплата учасників. Безкоштовна участь у курсах рідко практикується у світі. Типовим вирішенням проблеми фінансування відповідних курсів є зовнішнє сприяння покриттю коштів на початкових етапах і поетапне скорочення дотацій на наступні роки. Звичайно, можна одержати додаткові фонди на нові форми навчання, експериментальні програми проведення занять у регіонах високого сільського безробіття. Досвід показує, що курси є малоефективними, якщо витрати на навчання зовсім не обтяжують їх учасників. Підприємці ставляться з легковажністю до безплатних курсів, тому коли сподіваються високої якості пропонованого навчання, охоче покривають частину витрат.

По-четверте, реалізація. Успіх даного курсу з огляду на його необхідність та інтенсивність значною мірою залежить від провідної організації та настрою у групі, тобто організаційна складова забезпечується поважними особами, які мають у фахових колах високу репутацію і авторитет. Створенню умов для комунікативного спілкування сприяють регулярні дискусії з проблематичних тем, а також презентації використання успішного досвіду.

Навчальна стратегія для власників агротуристичних господарств ґрунтується на замовленні відповідних державних відомств, які зацікавлені у розвитку сільського туризму, а відтак у багатофункціональному розвитку сільських територій. Важливим елементом цієї програми має бути визначення принципів акредитації тренерів, а також інституції, яка відповідатиме за цей процес, забезпечення джерел фінансування програми, створення системи стимулів для власників агротуристичних господарств до участі у навчанні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >