< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА ПРАВООХОРОНЦЯ

Поняття "професійне спілкування": функції, структура

Поняття "професійне спілкування"

Значна кількість заходів, що здійснюють правоохоронці, передбачають професійне спілкування. За допомогою професійного спілкування вирішується дуже багато службових завдань:

 • • проведення опитування та бесіди зі свідками, потерпілими, очевидцями, підозрюваними, негласними помічниками тощо;
 • • отримання та вивідування важливої інформації;
 • • залучення осіб до сприяння в розкриті та профілактиці злочинів;
 • • психологічний вплив на особистість;
 • • профілактичний вплив на осіб з метою попередження злочинів;
 • • встановлення психологічного контакту;
 • • визначення достовірності усних повідомлень свідків, очевидців події;
 • • безконфліктне спілкування з колегами та керівниками;
 • • організація взаємодії з метою розслідування справи;
 • • внутрішньо-організаційне спілкування між колегами та в системі керівник-підлеглий тощо.

Отже, професійне спілкування - це складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів, породжуваний потребами оперативно-службової діяльності, що включає в себе сприймання і розуміння іншої людини, обмін інформацією, організацію певної стратегії взаємодії.

Функції професійного спілкування

За своїм значенням професійне спілкування є багатофункціональним. Можна виділити, принаймні, вісім найважливіших функцій спілкування.

Функціями професійного спілкування є:

 • Контактна, ціль якої - установлення контакту як стану обопільної готовності до прийому і передачі повідомлення і підтримки взаємозв'язку у формі постійної взаємоорієнтованості.
 • Інформаційна, ціль якої - обмін повідомленнями, тобто прийом, передача яких-небудь відомостей у відповідь на запит, а також обмін думками, задумами, рішеннями.
 • Спонукальна, спрямована на стимуляцію активності співбесідника, що спонукає його на виконання тих або інших дій.
 • Координаційна - це взаємне орієнтування й узгодження дій при організації спільної діяльності.
 • Розуміння - не тільки адекватне сприймання і розуміння змісту повідомлення, але і розуміння співбесідниками один одного (намірів, установок, переживань, станів тощо).
 • Емотивна, спрямована на стимулювання у людини необхідних емоційних переживань, а також зміна за допомогою спілкування власних переживань і станів.
 • Встановлення відношень - це усвідомлення і фіксування свого місця в системі рольових, статусних, ділових, міжособистісних і інших зв'язків, у яких має діяти людина.
 • Надання впливу, мета якого зміна стану, поведінки, індивідуально-значущих утворень співбесідника, у тому числі його намірів, установок, думок, рішень, уявлень, потреб, дій, активності тощо.

Психологічна структура спілкування

Спілкування складається з трьох взаємозалежних сторін, які складають її структуру.

 • 1. Перцептивна сторона. Вона є процесом сприймання один одного партнерами по спілкуванню. Сутність цієї сторони професійного спілкування полягає в тому, що правоохоронець призводить перше враження в процесі контакту, сприймає, розуміє й оцінює поведінку та особистісні риси учасників процесу, та приймає рішення щодо вибору тактики поведінки в спілкуванні з метою встановлення психологічного контакту, отримання інформації, профілактики злочину тощо.
 • 2. Комунікативна сторона включає обмін інформацією між учасниками правоохоронної діяльності за допомогою вербальних та невербальних засобів. Повідомлення відомостей, що сприяють розслідуванню злочину. Отримання від очевидців інформації щодо обставин по кримінальному провадженню.
 • 3. Інтерактивна сторона - це організація взаємодії з метою розслідування та профілактики злочину, організація та призначення зустрічей, виклик свідків, організації порядку слідчих дій, взаємодія безпосередньо в процесі виконання завдання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >