< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психологічний вплив у професійному спілкуванні

У правоохоронній діяльності психологічний вплив безпосередньо "вбудований" у діяльність, оскільки пов'язаний з управлінням правовою поведінкою громадян. Ефективне використання співробітником методів впливу пов'язане, насамперед, з рівнем його професійної компетентності.

Поняття "психологічний вплив": види і засоби

Під психологічним впливом у психології розуміється вплив на стан, думки, почуття й дії іншої людини, за допомогою винятково психологічних засобів, з наданням права й часу відповідати на цей вплив (Сидоренко Е.В., 2003).

Кабаченко Т.С. (2000) вважає, що "... впливати на людину при розв'язанні самого широкого кола професійних завдань, а також на побутовому рівні, вдається за допомогою зовнішніх подразників різних модальностей, за допомогою слова й невербальних стимулів, через регуляцію рівня задоволення потреб людини й залучення її в спеціальним образом організовану діяльність".

У процесі психологічного впливу реалізується влада співробітника по відношенню до інших учасників процесу. Традиційно виділяються наступні джерела такої влади:

 • • влада винагороди;
 • • влада примусу або покарання;
 • • нормативна влада;
 • • влада еталону;
 • • влада знавця;
 • • інформаційна влада.

Види й засоби впливу.

Кабаченко Т.С. розрізняє наступні види й стратегії психологічного впливу:

 • • суб'єкт-суб'єктно й суб'єкт-об'єктно орієнтовані стратегії взаємодії;
 • • довільний і мимовільний вплив;
 • • прямий і непрямий вплив;
 • • безпосередній і опосередкований вплив;
 • • явний і прихований вплив;
 • • короткостроковий і тривалий вплив.

Відповідно до критерію участі різних аналізаторів, виділяються візуальні, аудіальні, темпоритмічні, ольфакторні й мультимодальні засоби впливу. На основі критерію використання мовленнєвих засобів виділяються такі методи, як переконання, примус, навіювання і інформування. Крім цього виділяються як самостійні:

 • • невербальні компоненти комунікації як засіб психологічного впливу;
 • • регуляція рівня задоволення потреб як засіб психологічного впливу;
 • • включення в діяльність як засіб психологічного впливу.

Сутнісним критерієм психологічного впливу в правоохоронній діяльності є спонукання об'єкта ухвалювати рішення, вчиняти дії в потрібному для правоохоронних органів напрямку.

Мета впливу. Як правило, кожна людина в спілкуванні намагається впливати на партнера для досягнення трьох цілей:

 • • для задоволення своїх потреб за допомогою інших людей;
 • • для підтвердження факту й значимості свого існування;
 • • для подолання просторово-тимчасових обмежень власного існування.

До цілей психологічного впливу в правоохоронній діяльності закономірно віднести наступні:

 • • залучення до надання посильної допомоги при розкритті злочинів;
 • • отримання інформації;
 • • встановлення контакту;
 • • отримання достовірних показань від свідків, очевидців, потерпілих;
 • • профілактичний вплив тощо.

Принципи впливу

Психологічний вплив у правоохоронній діяльності повинен:

 • • будуватися з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей (темперамент, характер, рівень інтелекту, емоційна сфера, когнітивні здібності тощо) об'єкта впливу;
 • • ураховувати зовнішні умови, що забезпечують результативність або безрезультатність впливу;
 • • плануватися й прогнозуватися завчасно;
 • • бути комплексним, системним, відповідно до основної мети й завдань;
 • • обмежуватися припустимими нормативно-процесуальними рамками.

Механізми впливу

Р.Чалдіні описує механізми, на основі яких "професіонали поступливості" домагаються згоди й відповіді "так" на свої пропозиції. Ці механізми доцільно використовувати й при впливі з правозастосовчою і правозабезпечувальною цілями. "Так" - означає зізнатися в здійсненні злочинних дій, надати посильну допомогу в процесі встановлення істини, посвідчити в суді, добровільно відмовитися від здійснення запланованого злочину тощо.

 • • Ставка на стереотипне мислення й автоматичні дії (згода). Певна послідовність дій співробітника правоохоронних органів закономірно приводить об'єкта впливу до згоди, наприклад, зізнатися в здійсненні злочинних дій, надати допомогу в розкриті злочину. Механізм поступливості можна зрозуміти, якщо врахувати схильність людей до автоматичного, заснованого на стереотипах реагування. ("Справедливість може бути відтворена тільки за підтримки й розумінні таких небайдужих людей як ви. Ваша участь буде сприяти досягненню важливих цілей карного розслідування й установленню істини...".
 • Взаємний обмін. Цей механізм полягає у своєрідній вдячності людей за ті позитивні дії, які стосовно них вчиняються. "Мережа вдячності" - це унікальний пристосувальний механізм, який спонукає до надання відповідної послуги, у тому числі інформаційної. Позитивні відповідні дії - це нагорода за певні люб'язності, похвали, високі оцінки, увагу тощо. Зробивши людині невелику люб'язність, можна набагато легше добитися поступливості з її боку. Маленький подарунок (ручка), квіти, корисна інформація - як правило спрацьовують безвідмовно. Невелика люб'язність може породити почуття вдячності, що змушує погодитися на надання набагато більш важливої відповідної послуги.
 • Зобов'язання й послідовність. Кожна людина прагне відповідати тому, що вона уже зробила і які зобов'язання на себе взяла, бути послідовною. Узяте на себе зобов'язання сприяти правоохоронним органам у якості, наприклад, свідка обвинувачення, є ключовим чинником результативного співробітництва. Отже, основне правило залучення до такого співробітництва, відповідно до цього механізму, - "починай з малого й дій поступово". Побравши на себе певне зобов'язання, людина схильна погоджуватися з вимогами, які відповідають цьому зобов'язанню (надавати допомогу, давати правдиві показання в суді тощо)
 • Соціальний доказ. Згідно із цим принципом, ми визначаємо, що є правильним, з'ясовуючи, чи вважають це правильним інші люди. Як правило, дію вважають правильною, якщо так роблять багато інших людей. Дії навколишніх багато в чому визначають рішення людини надавати допомогу або відмовитися від наданні такої допомоги (за механізмом наслідування й імітації). Цей механізм спрацьовує при наявності декількох факторів: непевності об'єкта впливу в собі, невизначеності ситуації, подібності з тими людьми, які так вчиняли. Тобто, люди, при ухваленні рішення орієнтуються на вчинки "схожих людей".
 • Прихильність. Люди найчастіше погоджуються з тими, кого вони знають, і хто їм подобається. У зв'язку із цим співробітникові доцільно надати хоча б невелику можливість довідатися про себе й призвести позитивне враження. Механізм прихильності спрацьовує при наявності декількох факторів: мінімум фізичних, психологічних, матеріальних витрат при ухваленні об'єктом впливу рішення; позитивне відношення до організації, яку представляє співробітник; симпатія, повага до того, хто робить пропозицію або висловлює прохання.
 • Авторитет. Керована повага. У першу чергу має значення авторитет організації й авторитет особистості, яка що-небудь пропонує або про що-небудь просить. Авторитет співробітника оцінюється високо, коли він компетентний, має більший запас знань, мудрості й сили. Погодитися з авторитетом - реальний спосіб ухвалення рішення. Крім цього, люди схильні автоматично позитивно реагувати на символи авторитету, а не на сам авторитет. Основними символами авторитету можуть бути різні титули, звання, оформлення й атрибути зовнішності тощо.
 • Дефіцит. Правило малого. Сутність його така - цінність чого-небудь позитивного в наших очах суттєво збільшується, якщо вона стає недоступною. До цього можна віднести відсутність або дефіцит спілкування. Крім цього, дефіцитом може бути можливість виправдовувального вироку або порівняно мінімальний вирок, при повній співпраці зі слідством. Оскільки люди, як правило, цінують найбільше те, що менш доступно й намагаються досягти різноманітних благ найкоротшим шляхом, це правило спрацьовує бездоганно.

Вищеописані правила - це "пускові механізми поступливості", при наявності яких людина ухвалює рішення автоматично. Комплексне їхнє використання підвищує ймовірність і надійність позитивної профілактики й розслідування злочинів з використанням достовірної інформації й допомоги очевидців, свідків і інших учасників правоохоронної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >