< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення

Сьогодні на практиці виникає ряд проблем загальнотеоретичного та прикладного характеру, що ускладнюють процес формування облікової політики вітчизняними підприємствами та певною мірою нівелюють її важливість і значення. Основними з них є:

  • 1) недосконалість чинного законодавства та неузгодженість окремих нормативно-правових актів між собою;
  • 2) часті зміни чинних нормативно-правових документів;
  • 3) формальне відношення бухгалтерів до формування облікової політики;
  • 4) складність вибору найбільш економічно виправданого варіанту обліку чи оцінки конкретного об'єкту;
  • 5) неврахування впливу облікової політики на фінансові результати, оцінку вартості майна та фінансового стану підприємства, процес прийняття рішень.

Більшість окреслених проблем лежить у площині нормативно-правового регулювання облікової політики і зумовлена наступним:

Неузгодженістю окремих нормативних документів між собою

Підтвердженням цього є хоча б те, що із введенням в дію Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства не скасовано Лист Міністерства фінансів України "Про облікову політику". Хоча за змістом та переліком елементів облікової політики, які повинні розкриватися підприємством у розпорядчому документі, вони відрізняються.

До того ж дослідження галузевих нормативно-правових актів, якими регламентуються окремі елементи облікової політики, підтверджує їх невідповідність вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Наприклад, існують розбіжності щодо складу загальновиробничих витрат згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" та нормами Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373 від 09.07.2007 р. (табл. 1.6).

Таблиця 1.6. Порівняння складу загальновиробничих витрат відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" та Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Методичні рекомендації формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373

Витрати на управління виробництвом

Витрати на управління виробництвом

Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення

Витрати на утримання експлуатацію та ремонт основних засобів

Витрати на утримання та експлуатацію, технічний огляд і технічне обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загально виробничого призначення

Витрати на проведення ремонтів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загально виробничого призначення

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва

Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організацією виробництва

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення

Витрати на обслуговування виробничого процесу

Витрати на обслуговування виробничого процесу

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища

Витрати на охорону праці

Витрати на пожежну і сторожову охорону

Інші витрати

Сума сплачених орендарем платежів

Витрати, пов'язані з використанням та обслуговуванням засобів сигналізації, обчислювальної техніки, за надані для виробничих потреб телекомунікаційні послуги

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Методичні рекомендації формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості № 373

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, безпосередньо пов'язані із виробничим процесом

Місцеві податки і збори

Витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення

Витрати на перевезення працівників виробничих підрозділів до місця роботи

Платежі зі страхування цехового майна

Витрати на створення забезпечення для відшкодування наступних операційних витрат

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >