< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ АKTИBIB

Порядок визначення вартісної межі між основними засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами

Відповідно до вимог п. 4 П(С)БО 7 "Основні засоби" основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами:

 • 1. Основні засоби:
 • 1.0. Інвестиційна нерухомість.
 • 1.1. Земельні ділянки.
 • 1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.
 • 1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
 • 1.4. Машини та обладнання.
 • 1.5. Транспортні засоби.
 • 1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
 • 1.7. Тварини.
 • 1.8. Багаторічні насадження.
 • 1.9. Інші основні засоби.
 • 2. Інші необоротні матеріальні активи:
 • 2.1. Бібліотечні фонди.
 • 2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.
 • 2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.
 • 2.4. Природні ресурси.
 • 2.5. Інвентарна тара.
 • 2.6. Предмети прокату.
 • 2.7. Інші необоротні матеріальні активи.
 • 3. Незавершені капітальні інвестиції.

Для того, щоб розмежувати основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, які є часто подібними за призначенням та строком використання, п. 5.2. П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачено, що підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до їх складу (рис. 2.1).

Вартісна межа між основними засобами та ма¬лоцінними необоротними матеріальними активами

Рис. 2.1. Вартісна межа між основними засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами

Згідно з Податковим кодексом України об'єкти необоротних активів вартістю більше 2500,00 грн. відносяться до складу основних засобів, а вартістю менше 2500,00 грн. - до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

У фінансовому обліку вартісна межа може бути й іншою. Вона залежить від обсягів діяльності підприємства і критеріїв суттєвості. Наприклад, якщо вартісна межа встановлена підприємством у розмірі 1000,00 грн., то об'єкти необоротних активів вартістю більше 1000,00 грн. відносяться до складу основних засобів, а вартістю менше 1000,00 грн. - до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Приклад 2.1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку придбання і введення в експлуатацію мобільних телефонів, за умови, що відповідно до розпорядчого документу про облікову політику підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів відносять предмети вартістю: а) до 2500,00 грн.; б) до 1000,00 грн.

Умова завдання Підприємство у серпні 2014 р. придбало 10 мобільних телефонів для використання в господарській діяльності протягом 2 років за ціною 2200,00 грн., крім того ПДВ - 20 %. У вересні 2014 р. усі мобільні телефони введено в експлуатацію.

Рішення

 • а) У разі встановлення вартісної межі між основними засобами і малоцінними необоротними матеріальними активами у розмірі 2500,00 грн., придбані підприємством мобільні телефони будуть віднесені до складу малоцінних необоротних матеріальних активів і оприбутковані за дебетом рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".
 • б) При встановленні вартісної межі між основними засобами і малоцінними необоротними матеріальними активами у розмірі 1000,00 грн., придбані підприємством мобільні телефони будуть включені до складу основних засобів і введені в експлуатацію за дебетом рахунку 106 "Інструменти, прилади та інвентар".

Бухгалтерські проведення з обліку придбання і введення в експлуатацію мобільних телефонів наведено у табл. 2.1

Таблиця 2.1. Бухгалтерські проведення з обліку придбання і введення в експлуатацію мобільних телефонів

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Встановлена вартісна межа дорівнює2500,00 грн.

Відображено вартість мобільних телефонів, придбаних у постачальника

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

22000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4400,00

Введено в експлуатацію мобільні телефони за первісною вартістю

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"

22000,00

Сплачено заборгованість перед постачальником грошовими коштами із поточного рахунку

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

26400,00

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Встановлена вартісна межа дорівнює 1000,00 грн.

Відображено вартість мобільних телефонів, придбаних у постачальника

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

22000,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20 %

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4400,00

Введено в експлуатацію мобільні телефони за первісною вартістю

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

22000,00

Сплачено заборгованість перед постачальником грошовими коштами із поточного рахунку

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

26400,00

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >