< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг та порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

Елементом облікової політики щодо доходів підприємства є вибір методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг чи виконання робіт.

Згідно з п. 11 П(С)БО 15 "Дохід" оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг чи виконання робіт може здійснюватися трьома способами:

 • - шляхом вивчення виконаної роботи;
 • - шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;
 • - шляхом визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи застосовується до робіт і послуг, які тривають менше місяця і передбачає відображення в обліку доходів від наданих послуг або виконаних робіт відразу після їх завершення.

Приклад 4.1. Відобразити господарські операції з обліку наданих послуг ТОВ "Гарант-аудит" на рахунках бухгалтерського обліку, оцінюючи доходи від них шляхом вивчення виконаної роботи. Умова завдання Аудиторська фірма ТОВ "Гарант-аудит" отримала замовлення на надання аудиторських послуг, зокрема відновлення бухгалтерського і податкового обліку ПАТ "Мрія". Вартість замовлення склала 2400,00 грн., у тому числі ПДВ - 400,00 грн., строк виконання замовлення 10 днів, собівартість наданих послуг 950,00 грн.

Рішення

У цій ситуації дохід визнається після надання аудиторських послуг, оскільки результат може бути оцінено тільки після їх завершення. При цьому на дату завершення операції з надання послуги має бути складено акт виконаних робіт.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих послуг, визначених шляхом вивчення виконаних робіт, наведено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих послуг, визначених шляхом вивчення виконаних робіт

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Відображено дохід від наданих аудиторських послуг

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

2400,00

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ - 20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

400,00

Відображено собівартість наданих аудиторських послуг

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

950,00

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані, застосовується до робіт і послуг, які тривають більше місяця, і передбачає відображення в обліку доходів від наданих послуг або виконаних робіт частинами у розмірі, визначеному за формулою

(4.1):

де, ПВоп - питома вага обсягу послуг, наданих за місяць, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; ОПміс - обсяг наданих послуг за місяць; ОПзаг - загальний обсяг послуг, які мають бути надані.

Приклад 4.2. Відобразити господарські операції з обліку наданих послуг ТОВ "Гарант-аудит" на рахунках бухгалтерського обліку, оцінюючи доходи від них шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Умова завдання Аудиторська фірма ТОВ "Гарант-аудит" уклала договір на абонентське консультаційне обслуговування ПАТ "Мрія" терміном на три місяці (січень-березень 2014 р.). Протягом І кварталу 2014 р. було передбачено надання 720 хвилин консультацій. Загальна вартість послуг склала 1296,00 грн., у тому числі ПДВ - 216,00 грн., собівартість 1 хв. консультацій - 1,00 грн.

ПАТ "Мрія" було використано:

 • - у січні 2014 р. - 300 хвилин консультацій;
 • - у лютому 2014 р. - 180 хвилин консультацій;
 • - у березні 2014 р. - 240 хвилин консультацій.

Рішення

 • 1. Питома вага обсягу послуг, наданих за І квартал 2014 р., в загальному обсязі послуг, котрі мають бути надані:
  • - за січень 2014 р.:
  • 300 хв. / 720 хв. х 100% = 41,7%;
 • - за лютий 2014 р:
  • 180 хв. / 720 хв. х 100% = 25,0%;
 • - за березень 2014 р.:
  • 240 хв. / 720 хв. х 100% = 33,3%.
  • 2. Доходи від наданих аудиторських послуг, визначені виходячи із питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані:
   • - за січень 2014 р. = (1296,00 грн. х 41,7%) / 100% = 540,43 грн.;
  • - за лютий 2014 р. = (1296,00 грн. х 25,0%) / 100% = 324,00 грн;
  • - за березень 2014 р. = (1296,00 грн. х 33,3%) /100% = 431,57 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих послуг, визначених виходячи із питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані наведено у табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих послуг, визначених виходячи із питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані

Зміст господарської операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Січень 2014 р.

Відображено дохід від наданих консультаційних послуг

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

540,43

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ -20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

90,07

Відображено собівартість наданих консультаційних послуг

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

300,00

Лютий 2014 р.

Відображено дохід від наданих консультаційних послуг

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

324,00

Зміст господарської операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ -20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

54,00

Відображено собівартість наданих консультаційних послуг

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

180,00

Березень 2014 р.

Відображено дохід від наданих консультаційних послуг

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

431,57

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ -

20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

71,93

Відображено собівартість наданих консультаційних послуг

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

240,00

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг шляхом визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені, застосовується до робіт і послуг, які тривають більше місяця, і передбачає відображення в обліку доходів від наданих послуг або виконаних робіт частинами у розмірі, визначеному за формулою (4.2):

де, ПВв - питома вага витрат, яких зазнало підприємство у зв'язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені;

Вміс - витрати, понесені за місяць;

Взаг. - загальна сума витрат, які мають бути понесені.

Приклад 4.3. Відобразити господарські операції з обліку наданих послуг ТОВ "Омега" на рахунках бухгалтерського обліку, оцінюючи доходи від них шляхом визначення питомої ваги витрат, яких зазнало підприємство у зв'язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені.

Умова завдання ТОВ "Омега" уклало договір з ПрАТ "Карол" на надання послуг з капітального ремонту промислового обладнання. Вартість ремонтних робіт становить 6000,00 грн., у тому числі ПДВ -1000,00 грн. Очікувана собівартість ремонтних робіт складає 3000,00 грн. Термін виконання договору - 3 місяці (вересень-листопад 2014 р.).

Після закінчення першого місяця сума фактично понесених витрат на ремонт склала 750,00 грн., у другому місяці - 1200,00 грн., у третьому - 1050,00 грн.

Рішення

 • 1. Питома вага витрат, яких зазнало підприємство у зв'язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені:
  • - за вересень 2014 р.:
  • 750,00 / 3000,00 х 100% = 25,0%;
 • - за жовтень 2014 р:
  • 1200,00 / 3000,00 х 100% = 40,0%;
 • - за листопад 2014 р.:
  • 1050,00 / 3000,00 х 100% = 35,0%.
  • 2. Доходи від виконаних ремонтних робіт, визначені виходячи із питомої ваги витрат, яких зазнало підприємство у зв'язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені:
   • - за вересень 2014 р. = (6000,00 грн. х 25,0%) / 100% = 1500,00 грн.;
  • - за жовтень 2014 р. = (6000,00 грн. х 40,0%) / 100% = 2400,00 грн.;
  • - за листопад 2014 р. = (6000,00 грн. х 35,0%) /100% = 2100,00 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих послуг, визначених виходячи із питомої ваги витрат, яких зазнало підприємство у зв'язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені, наведено у табл. 4.3.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід від надання послуг або виконання робіт не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі витрат, що підлягають відшкодуванню.

Таблиця 4.3. Бухгалтерські проведення з обліку доходів від наданих послуг, визначених виходячи із питомої ваги витрат, яких зазнало підприємство у зв'язку з наданням послуг за місяць, у загальній очікуваній сумі витрат, які мають бути понесені

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Вересень 2014 р.

Відображено дохід від виконаних ремонтних робіт

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

1500,00

Відображено податкове зобов'язання з

ПДВ - 20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

250,00

Відображено собівартість виконаних ремонтних робіт

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

750,00

Жовтень 2014 р.

Відображено дохід від виконаних ремонтних робіт

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

2400,00

Відображено податкове зобов'язання з

ПДВ - 20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

400,00

Відображено собівартість виконаних ремонтних робіт

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

1200,00

Листопад 2014 р.

Відображено дохід від виконаних ремонтних робіт

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

2100,00

Відображено податкове зобов'язання з

ПДВ - 20%

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 "Розрахунки за податками"

350,00

Відображено собівартість виконаних ремонтних робіт

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

1050,00

Якщо дохід від надання послуг або виконання робіт не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування понесених витрат, то дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Порядок оцінки ступеня завершеності робіт та визнання доходів за будівельними контрактами регулюється п. 4 П(С)БО 18 "Будівельні контракти". За змістом вони повністю повторюють вимоги П(С)БО 15 "Дохід" і включають такі ж три способи, але викладені в іншій редакції:

 • - вимірювання та оцінка виконаної роботи;
 • - співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;
 • - співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної суми) загальних витрат за контрактом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >