< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти господарювання

Загально-правова характеристика суб'єкта господарювання

Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і відповідальні за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до ст. 55 ГК України до суб'єктів господарювання належать:

  • - господарські організації-юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані у встановленому законом порядку;
  • • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Однак варто погодитися з Вінником О.М., що зазначена стаття не в повній мірі враховує всіх суб'єктів господарювання. Так, не підпадають під визначення ст. 55 ГК України пайові інвестиційні фонди, які створюються на договірних засадах і не мають статусу юридичної особи (Закон України "Про інститути спільного інвестування"); особисте селянське господарство, яке може реалізовувати надлишки сільськогосподарської продукції та надавати послуги зеленого туризму на платних засадах, однак не є юридичною особою та не підлягає державній реєстрації (Закон України "Про особисте селянське господарство")[1].

Суб'єкти господарського права мають низку ознак правосуб'єктності, закріплених господарським законодавством.

По-перше, ці суб'єкти мають певну організаційно-правову форму, в якій здійснюється господарська або управлінська діяльність. Організацій но-правову форму можна визначити як передбачену або санкціоновану правом організаційну структуру, в якій діє суб'єкт господарського права. Відповідно до ст. 83 ЦК України це або одна з форм підприємства чи товариства, або установа (наприклад, міністерство).

По-друге, суб'єкт господарського права має юридично відокремлене і закріплене за ним майно у формі основних фондів, обігових коштів, інших цінностей, тобто у майновому відношенні суб'єкт господарського права є самостійним і не залежить у своїх рішеннях від засновників та учасників. Майно суб'єкта господарювання відокремлюється і закріплюється за ним у установчих документах.

По-третє, суто юридичною ознакою суб'єкта господарського права є його господарська правосуб'єктність. Суб'єкт господарського права має засновану на законі можливість набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах. Правосуб'єктність суб'єкта господарського права доктринально визначається як господарська компетенція, тобто сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав та обов'язків.

Суб'єкти господарювання реалізують власну господарську компетенцію на основі прав власності, господарського відання та оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції ГКУ та відповідними законами України.

Поділ суб'єктів господарювання на різні групи здійснюється за різними критеріями.

За характер здійснення господарської діяльності виокремлюють: 1) суб'єкти господарювання, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність (фізичні особи-підприємці, господарські товариства, підприємства тощо);

2) суб'єкти, що наділені організаційно-господарськими повноваженнями та здійснюють управління господарською діяльністю (господарські міністерства, відомства, органи місцевого самоврядування тощо).

Залежно від форми власності суб'єкти господарювання поділяються на:

  • 1) державні суб'єкти господарювання. До цього виду належать державні (комерційні і некомерційні) підприємства, казенні підприємства, державні господарські об'єднання та інші;
  • 2) комунальні суб'єкти господарювання. До цього виду належать комунальні (комерційні і некомерційні) підприємства;
  • 3) приватні суб'єкти господарювання. До них відносять фізичних осіб-підприємців, приватні підприємства, господарські товариства, виробничі кооперативи та інші;
  • 4) змішані суб'єкти господарювання тобто ті, які діють на базі різних форм власності. До них відносять орендні підприємства, спільні підприємства.

Залежно від порядку створення розрізняють юридичні особи приватного права та публічного права (ст. 81 ЦК України).

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів (статуту або засновницького договору). Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

  • [1] Вінник О. М. Господарське право: навчальний посібник [для студ.вищ. навч.закл.] - О. М. Вінник. - 2-ге вид., змін, та доповнене. - К.: Правова єдність, 2009. - - С.63-64.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >