< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правове регулювання оренди майна та лізингу

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві), за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ). Правове регулювання оренди майна та лізингу здійснюється законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про фінансовий лізинг".

Об'єктом оренди можуть бути:

державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об'єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, та автономними інженерними комунікаціями і системою енергопостачання;

 • - нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
 • - інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання.

Оренда структурних підрозділів державних та комунальних підприємств не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність цього підприємства.

Законом може бути встановлено перелік державних та комунальних підприємств, цілісні майнові комплекси яких не можуть бути об'єктом оренди. Так, ст. 4 закону України "Про оренду державного та комунального майна" встановлює, що не можуть бути об'єктами оренди:

 • - цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену ч. 1 ст. 4 Закону України "Про підприємництво";
 • - цілісні майнові комплекси казенних підприємств;
 • - цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену ч. 1 ст. 4 Закону України "Про підприємництво";
 • - об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини, нерухомих об'єктів, які знаходяться на території історико-культурних заповідників та гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, причалів морських портів), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року;
 • - майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;
 • - майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;
 • - майно підприємств, що провадять діяльність у сфері метрології, сертифікації та стандартизації;
 • - об'єкти космічної діяльності;
 • - захисні споруди цивільного захисту:
 • - у яких розташовані пункти управління;
 • - призначені для укриття працівників підприємств, що мають об'єкти підвищеної небезпеки;
 • - розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій та призначені для укриття населення під час радіаційних аварій; установи виконання покарань та слідчі ізолятори;
 • - полігони, будови, споруди, устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;
 • - автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств;
 • - злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення;
 • - акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди (греблі, дамби, вали, моли, насипи) та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв'язку, енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флоти;
 • - водосховища та водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди (крім гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми);
 • - магістральні та міждержавні електричні мережі (лінії електропередачі);
 • - магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави в цілому;
 • - магістральні нафто-, газо-, аміакогони та підземні нафто-та газосховища.

До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених ст. 283 ГКУ.

У ст. 284 ГКУ закріплюються умови договору оренди. Так, до істотних умов договору оренди належать:

 • • об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • • строк, на який укладається договір оренди;
 • • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю.

Умови договору оренди діють упродовж усього строку дії договору, а також якщо після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище орендаря.

Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди.

Строк договору оренди визначається за погодженням сторін, однак ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", передбачає, що термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, які були передбачені договором.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >