< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості правового регулювання перевезення вантажів

Поняття перевезення вантажу, суб'єкти відносин перевезення

У статті 6 Закону України "Про транспорт" закріплені основи господарської діяльності підприємств транспорту. Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення здійснюються залізницями, пароплавствами, суб'єктами господарювання у морських портах, автомобільними, авіаційними, дорожніми підприємствами та організаціями, якщо це передбачено їх статутами.

Загальні норми, що регламентують відносини, які виникають між перевізниками, з одного боку, відправниками вантажу, вантажоодержувачами, з іншого боку, передбачені главою ЦК України та ГК України. Крім того, існують спеціальні закони (Закони України "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про перевезення небезпечних вантажів"), нормативні акти, правила, які більш детально передбачають умови здійснення перевезення вантажів та відповідальність сторін за цими перевезеннями. Зокрема, на залізничному транспорті діє Статут залізниць України (далі - СЗ), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року, на річковому транспорті - Статутом внутрішнього водного транспорту (далі - СВВТ), затверджений Постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955 року, на морському - Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року (далі -

КТМ), на повітряному - Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року (далі - ПКУ). Умови перевезення пасажирів, вантажу і багажу на автомобільному транспорті визначаються Статутом автомобільного транспорту Української PCP, затвердженим Радою Міністрів України 27 червня 1969 року (далі - САТ). Відповідно до статутів і кодексів розробляються і затверджуються правила перевезення на окремих видах транспорту, а також у змішаному сполученні. Поряд з нормами національного законодавства норми про договір перевезення міститься в різного роду міжнародно-правових джерелах: конвенціях, в двосторонніх угодах (наприклад, Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї, Угода між Урядом України й Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення, підписана 18 травня 1992 року в м. Варшаві тощо), учасником яких є Україна і на обов'язковість яких отримана згода Верховної Ради України.

Відповідно до ст. 306 ГКУ перевезенням вантажів визнається господарська діяльність, пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними, водними та повітряними шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами.

Суб'єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі.

Перевезення вантажів здійснюють вантажний залізничний, автомобільний, морський, авіаційний внутрішній флот, вантажний, трубопровідний, космічний та інші види транспорту.

Допоміжним видом діяльності, що пов'язаний з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція. Транспортно-експедиторська діяльність регулюється Законом України "Про транспортно-експедиторську діяльність".

Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних та інших небезпечних речовин) визначаються ГКУ і виданими відповідно до нього транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами.

Відносини, пов'язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >