< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу й кооперації управлінської праці

Спеціалізація і розподіл праці значно підвищують продуктивність. Якщо не будуть враховані, визначені і скоординовані відносини між окремими працівниками й організаційними підрозділами — ефективність організації буде втрачена.

Розподіл управлінської праці — це об'єктивний процес виокремлення певних її видів у самостійні сфери діяльності різних груп управлінського персоналу.

Кооперація управлінської праці — це об'єднання, взаємодія групи працівників у процесі спільного виконання взаємопов'язаних трудових процесів.

Види розподілу управлінської праці наведені в табл. 3.1:

Таблиця 3.1. Види розподілу управлінської праці

Вид розподілу

Зміст розподілу

Функціональний

Виділення функцій, об'єктивно необхідних для ефективного управління виробництвом, виконання яких закріплюється за певними працівниками або підрозділами апарату управління.

Ієрархічний

Розподіл комплексу робіт з реалізації функцій між рівнями ієрархії управління

Технологічний

Диференціація процесу управління на операції по збиранню, передаванню, зберіганню й опрацюванню інформації, які виконуються певними категоріями працівників.

Професійний

Диференціація управлінських працівників відповідно до їх професійної підготовки.

Кваліфікаційний

Закріплення робіт за управлінськими працівниками відповідно до їх кваліфікації, стажу роботи та особистісних здібностей.

Посадовий

Розподіл управлінських працівників в системі управління відповідно до їх компетенції.

Напрямки вертикального розподілу управлінської праці наведені на рис. 3.10:

Напрямки вертикального розподілу управлінської праці

Рис. 3.10. Напрямки вертикального розподілу управлінської праці

Форми раціонального розподілу праці наведені на рис. 3.11:

Форми раціонального розподілу праці

Рис. 3.11. Форми раціонального розподілу праці

Технологічний поділ праці в управлінні наведений в табл. 3.2:

Таблиця 3.2. Технологічний поділ праці в управлінні

Категорії працівників менеджменту

Види виконуваних робіт

Лінійні менеджери

Керівництво організацією в цілому або відокремленим виробничим підрозділом

Функціональні менеджери

Керівництво структурним підрозділом в апараті менеджменту; розробка варіантів рішень на основі інформації про здійснення робіт згідно з певною функцією

Фахівці

Обробка інформації, яка надходить як від об'єкта управління, так і з інших джерел, та створення комплексу документації, необхідної для здійснення функції

Інші працівники менеджменту

Оформлення документації, її пересилання, зберігання, облік, сортування тощо.

Розподіл функцій керівником за категоріями працівників наведений на рис. 3.12:

Розподіл функцій керівником за категоріями працівників

Рис. 3.12. Розподіл функцій керівником за категоріями працівників

Розподіл цих функцій враховує витрати часу різних категорій працівників апарату управління (табл. 3.3).

Організація розподілу повноважень

Щоб організація могла досягти своїх цілей і розвиватися, керівництво не може розподіляти повноваження автоматично. Воно має виконувати цей процес ефективно, чітко розділяючи функціональні і лінійні повноваження. Традиційно до лінійної діяльності відносяться виробнича, збутова, фінансова. Штабна діяльність звичайно представлена консультаційними й обслуговуючими функціями.

Таблиця 3.3. Структура витрат робочого часу керівників, фахівців та технічних Виконавців (% від загальних витрат)

Види операцій, процедур

Керівники підприємства

Фахівці

Технічні виконавці

Інформаційні

30

60

80

Підготовка і прийняття рішень

30

25

20

Організаторська робота

40

15

-

Загальні витрати часу

100

100

100

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >