< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Раціональні методи і засоби планування і виконання управлінської роботи

Планування робочого часу менеджера має здійснюватися з урахуванням раціональної черговості проблем. Спочатку слід планувати справи:

 • - з фіксованим терміном виконання;
 • - ті, що потребують значних витрат часу;
 • - неприємні справи, відкладання яких на потім небажано

Далі планується рутинна робота і виконання повсякденних обов'язків. Третє місце відводиться другорядним і епізодичним справам (наприклад, ознайомленню з поточною кореспонденцією, обходу робочих місць).

У будь-якому випадку при плануванні встановлюється точний термін завершення роботи. Якщо у визначені терміни вона не може бути виконана, в плані передбачається можливість перенесення її на більш пізній період.

Передумовами планування часу є його ретельне документування та контроль використання, що дозволяє отримати точне уявлення про нього, краще розподіляти на здійснення тих або інших робіт, а також узгодження власних дій з підлеглими і колегами.

Для управління робочим часом менеджеру необхідно дотримуватися таких правил планування робочого дня:

Правила початку робочого дня:

 • - розпочинайте день з хорошим настроєм;
 • - добре поснідайте і без поспіху — на роботу;
 • - розпочинайте роботу по можливості в один і той самий час;
 • - повторно ознайомтеся з планом;
 • - погоджуйте план дня із секретарем;
 • - вирішивши відносно просте завдання, ви тим самим створите собі гарний настрій;
 • - вранці краще вирішувати важливі і складні завдання Правила, що стосуються ходу робочого дня:
 • - фіксуйте терміни виконання завдань;
 • - уникайте дій, що викликають зворотну реакцію;
 • - уникайте додаткових невідкладних проблем;
 • - уникайте незапланованих імпульсивних дій;
 • - вчасно робіть паузи і дотримуйтеся розміреного темпу роботи;
 • - виконуйте невеликі однорідні справи серіями;
 • - використовуйте паузи між серйозними справами; виділяйте "для себе" не менше однієї' години робочого часу;
 • - контролюйте час і плани Правила завершення робочого дня:
 • - завершуйте розпочате;
 • - здійснюйте контроль результатів і самоконтроль;
 • - складайте план наступного дня;
 • - відправляйтеся додому з гарним настроєм: для цього визначте найважливішу позитивну подію дня.

Раціоналізація витрат часу на регулярно повторювані роботи

Аналізуючи свою щоденну роботу й осягаючи характер кожної операції, керівник може знайти безліч шляхів для економії часу.

Систематична, повсякденна, цілеспрямована робота відповідно до розкладу, чітке визначення і проведення зборів, нарад і засідань з детальною підготовкою обговорюваних і розв'язуваних питань, їх регламентованість, ритмічність дозволяють значно зменшити витрати часу.

Треба домагатися, щоб підлеглі знали години, дні й час прийому, коли і з ким можна вирішувати питання за відсутності керівника.

Щоденна практична діяльність керівника має бути спрямована на удосконалення порядку і методів виконуваних робіт. Менеджеру слід проаналізувати типову схему його щоденної роботи і визначити, чи важлива саме така послідовність для результатів її виконання. Чи не витрачає він першу ранкову годину марно на вирішення завдань, які не є терміновими чи важливими? Чи вміє він зачекати з виконанням чергової поточної роботи доти, доки не виконає якусь важливішу справу? Чи виробив він у собі звичку готуватися до будь-якої діяльності?

Класики праксеології справедливо відзначають, що секрет гарної імпровізації у ретельній підготовці. Звичайна практика підтверджує більшу частину підготовки в розвитку будь-якого удосконалення.

Менеджеру необхідно проаналізувати, чи не надто він захоплюється засіданнями, особливо в перші години роботи. Чи не проводить їх для "галочки" чи за вказівкою зверху. Слід пам'ятати, що це характерно для слабких керівників, що мають невисокі ділові якості.

Раціоналізація витрат часу на нерегулярні і непередбачені роботи. Витрати часу на короткочасні нерегулярні роботи доцільно включати в резерв робочого плану і розкладу, не порушуючи при цьому виконання запланованих робіт. Роботи ж, що призводять до порушення графіка на тривалий час, доцільно виконувати так, щоб вони могли дати максимальні результати, наприклад, в області перспективних рішень, аналізу власної минулої діяльності, пошуку нових шляхів до удосконалення організації та управління. При цьому, корегуючи графік попереднього чи наступного дня, рекомендується перекладати менш важливі завдання на заступника і секретаря. При систематичному характері понаднормових робіт, обумовлених збільшенням завдання, вихід слід знаходити в удосконаленні організації робіт, новому розподілі функцій, поліпшенні методів і техніки роботи менеджера.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >