< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Навчання техніці безпеки й мотиваційним програмам

Навчання звичайно є частиною програми орієнтації й здійснюється також у ході службової кар'єри. Як правило, воно добровільне, але іноді на вимогу державних служб є обов'язковим. Дослідження ефективності такого навчання неоднозначні. Деякі фахівці вважають, що досить ефективним, наприклад, є такий метод, як імітація інцидентів, тобто навчальна тривога. Інші стверджують, що на успіх впливає те, чи відчувають робітники, що менеджмент дійсно вірить у такий тренінг. Деякі дослідники вважають, що ці програми роблять працівників більш обізнаними в питаннях безпеки, але не обов'язково більше обачними. Проте добре розроблені програми можуть допомогти забезпечити безпечні умови для всіх працівників.

Можуть бути корисними й різні мотиваційні програми, які служать як підкріпленням тренінгу безпеки. Один з методів полягає в тому, щоб оточити робоче місце гаслами типу "Обережний (обачний) робітник - це щасливий робітник!" На дошці оголошень однієї з компаній можна прочитати: "Ласкаво просимо в "Америкен мануфекчурінг компані"! Прекрасне місце для роботи! Безпечне місце роботи! У нас не було нещасних випадків упродовж 182 днів".

Висновки щодо такого типу програм:

 • 1) є свідомі й несвідомі в питаннях безпеки люди, при цьому помічено, що різні постери, плакати, гасла безпеки діють на свідомих;
 • 2) буклети впливають на свідомих робітниках, якщо вся бригада (робоча група) свідома; (40 г на тиждень і 50 тижнів, якщо відпустка складає два тижні - еквівалент для 100 працівників).
 • 3) п'ятихвилинна розмова про безпеку з майстром ефективна тоді, коли і сам він, і робоча група усвідомлять важливість питання;
 • 4) тренінг з техніки безпеки ефективний для свідомих працівників за умови, що безпосередні й вищі керівники подають приклад свідомого ставлення до правил і техніки безпеки;
 • 5) інструкції безпеки ефективні, якщо робоча група і майстер свідомі в цьому відношенні

Отже, основні зміни, що відбуваються на виробництві, як правило, викликані діяльністю профспілкових лідерів, менеджерів і робітників, які зважуються на експерименти, що веде до поліпшення якості життя. Сьогодні традиційною для більшості підприємств є п'ятиденка - це 40-годинний робочий тиждень.

Однак сьогодні фахівці служби персоналу та менеджери звертаються до практики нетрадиційних робочих розкладів. Експерименти показують, що найбільш популярним є гнучкий графік роботи. До нього схильні працівники, які самі обирають час початку й закінчення робочого дня, звичайно в межах, встановлених менеджером.

Гнучкі графіки відрізняються багатьма параметрами. Наприклад, це може бути змінна (замість постійної) тривалість дня, якщо робітник не зобов'язаний перебувати на робочому місці протягом усього робочого дня.

Останні статистичні дані по США показують, що 11,9% повністю зайнятих робітників, тобто тих, що отримують зарплату за повний день, працюють за графіком. Очікується, що з 1993 року їх буде вже 25%.

Під частковою зайнятістю маються на увазі такі умови найму, коли людина працює менше 35 годин на тиждень на приватних підприємствах і менше 32 - на державних. 22 мільйони американців працюють на таких умовах, з них більшість жінки і підлітки.

Поділ робочого місця також належить до часткової зайнятості. Це особливо зручно для службовців, які мають спеціальні персональні виклики й доручення, для тих, хто відводить і забирає дитину зі школи.

Скорочений робочий тиждень - це такий робочий графік, коли обумовлена кількість днів і годин роботи на тиждень. Наприклад, замість звичних п'яти днів на тиждень, тобто 5/40, людина може за чотири дні відробити ті самі 40 годин (4/40). Можуть бути й такі варіанти, як 3/36 або 7/70 тощо.

Існує безліч інтерпретацій того, що називається якістю виробничого життя. У цьому випадку воно визначається як ступінь або рівень задоволення працівником своїх потреб, досягнення цілей і реалізація бажань (устремлінь) завдяки своїй роботі. Якість робочого життя заслуговує на те, аби бути включеною в різні програми:

 • - планування робочих місць;
 • - участь робітників (партнерства);
 • - альтернативні розпорядки/розклади роботи;
 • - охорона здоров'я й безпека

Схематично такий процес виглядає так (рис. 6.11):

Структурно-функціональна схема системи керування умовами, охороною та безпекою праці

Рис. 6.11. Структурно-функціональна схема системи керування умовами, охороною та безпекою праці

Програми участі робітників в управлінні представлені у вигляді об'єднаних команд, до яких входять профспілкові лідери, менеджери, кваліфіковані фахівці, і нових проектів (планів) діяльності підприємства. Програми ефективних заходів безпеки й здоров'я можуть існувати в усіх організаціях. Вище підкреслювалося, що вони, звичайно, є діагностичними засобами. Небезпека для здоров'я означає наявність таких факторів, які повільно й кумулятивно ведуть до погіршення здоров'я працівника.

Ефективному вирішенню подібних проблем сприяє підтримка програм безпеки й здоров'я вищим керівництвом й профспілками.

Основні причини професійних нещасних випадків полягають у тому, що має бути зроблено, в яких умовах, й у самому працівнику. Щодо підприємства в цілому, керування умовами, охороною та безпекою праці всього колективу є більш складною системою, що потребує серйозних рішень.

Організаційні заходи по забезпеченню безпеки включають:

 • - безпечний проект і способи попередження;
 • - інспектування, звітність і вивчення подій;
 • - навчання техніці безпеки та мотивуючих програм;
 • - програми контролю безпеки;
 • - програми здоров'я для працівників

Зростає кількість фірм, які намагаються контролювати або забороняти паління на роботі. Закон про професійну безпеку й здоров'я став кульмінацією руху за федеральні Програми контролю безпеки здоров'я.

Закон вимагає вжиття таких заходів, як дотримання стандартів безпеки, встановлених цим законом, підпорядкування федеральним інспекціям, що діють від імені цього закону, ведення реєстрації й звітності про нещасні випадки й захворювання.

Наразі все більше організацій виступають зі своїми програмами здоров'я й попередження професійних захворювань. Вони включають заходи з поліпшення здоров'я й самопочуття службовців.

Отже, поліпшення умов праці передбачає:

 • - механізацію важких робіт;
 • - автоматизацію управлінських функцій та техніко-технологічного проектування;
 • - створення науково обґрунтованих санітарно-гігієнічних умов для працівників;
 • - усунення шкідливих впливів від виробничої та іншої господарської діяльності;
 • - застосування раціональних режимів праці та відпочинку;
 • - впровадження естетики та ергономіки у виробниче середовище
 • - використання функціональної музики тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >