< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Керування гнучким часом

У Сполучених Штатах існує багато посібників і настанов з успішного засвоєння керування роботою за гнучким графіком. Але передумовою цього є підтримка вищого керівництва, тому що застосування його переносить частину функцій по контролі з менеджерів на робітників.

Наприклад, якщо до впровадження гнучкого графіка застосовувалася система довіри, за якою сам робітник був відповідальний за своєчасний прихід і закінчення роботи, але його не контролювали формально, то буде великою помилкою введення формальної Контрольної системи приходів і відходів після введення гнучкого графіка.

Перша умова — вище керівництво повинно заохочувати менеджерів усіх рівнів підтримувати працівників, що використовують гнучкий графік.

Другою умовою є необхідність допомагати керівникам першої лінії (майстрам), робота яких стає важчою при введенні гнучкого графіка, оскільки вони повинні:

 • - як і раніше генерувати результати;
 • - балансувати робочі графіки;
 • - забезпечувати певну гнучкість;
 • - планувати подальші дії. Таким чином, цей керівник, приділяючи увагу індивідуальним графікам, не повинен забувати про обов'язки по плануванню й координації виробництва.

Третя умова передбачає, що майстрів слід навчати, готувати до нової ситуації. Необхідний тренінг по освоєнню нових обов'язків в умовах гнучкого графіка, вивченню матеріалів дослідження й попередженню можливих невдач.

У процесі навчання майстри повинні засвоїти такі важливі моменти:

 • - можливість вибору, відповідальність, обов'язки, пов'язані з новим робочим графіком, мають бути чіткими й зрозумілими;
 • - повинна бути добре засвоєна структура гнучких графіків - загальний робочий час (коли всі мають бути присутніми), тривалість робочого дня, дисциплінарні процедури;
 • - окремі види робіт необхідно переоформити й виконувати так, щоб можна було працювати по такому графіку;
 • - підходи до переоформлення мають бути розглянуті в ході навчання.

Четверта умова введення гнучкого графіка роботи полягає в необхідності його оцінювати, як, втім, інші форми графіків. Розклад повинен оцінюватися в термінах продуктивності, морального рівня, енергетичних витрат, загального мікроклімату в організації. Потрібно оцінити витрати й вигоди. Корисно оцінити вплив введення гнучкого розкладу на ефективність роботи транспорту (тут можливі віддалені наслідки, аж до захисту навколишнього середовища від забруднення, а як наслідок - виграш у суспільній думці).

Частковий найм й розподіл місць

Частковий найм (ЧН) - це робота з виконанням тих же обов'язків, але упродовж меншого періоду. Уряд США розглядає осіб, що працюють менше 35 год. на тиждень, як ЧН-робітників. Близько 25% всіх працюючих - особи працюючі як ЧН,. 2/3 всіх ЧН-робітників - дорослі жінки, наступний великий компонент (25%) - підлітки. Такий вид найму превалює в сфері громадського харчування ("швидкі" закусочні - фастфуд), страхуванні, банках.

90 відсотків з 250 тис. працюючих у компанії "Мак-Доналдс" - ЧН-службовці. їхня середня годинна ставка лише дещо вища за мінімальну.

Існує кілька типів ЧН-робітників:

 • - перманентний частковий найм — на тривалий час (і працівник, і робота досить постійні);
 • - поділ місця — двоє або більше ЧН-робітників ділять одне робоче місце, тобто працівники — ЧН, а місце - повне;
 • - поділ роботи — тимчасове зниження кількості годин, обране групою працівників на період "лихоліть" (це альтернативи звільненню);
 • - тимчасовий ЧН - працівник знаходить роботу лише на короткий період;
 • - часткова ставка — для працівників, що перейшли на новий (пенсійний) статус повних працівників

Перманентний ЧН - досить розповсюджене явище особливо в сфері торгівлі та послуг. Воно спрацьовує добре там, де є визначені завдання для виконання, незалежні плани дій (наприклад, у страховій справі) і де трудове навантаження має передбачуваний цикл (як у банківській справі). З іншого боку, ЧН не дуже добре підходять для управлінської роботи або там, де потрібно, щоб працівник був присутній протягом тривалого часу.

Перманентний найм на умовах часткової зайнятості успішно використовується для досягнення специфічних практичних цілей.

Якщо роботи занадто багато для одного клерка, але недостатньо для двох, другого клерка потрібно наймати на неповинний робочий день. Якщо виникають труднощі з наймом службовців в офіс на повинний робочий день, то легше знайти одного - трьох на неповинний день, розділивши між ними роботу й робоче місце. Один може працювати з 9-ї до 14-ї (наприклад, мати, діти якої в цей час перебувають у школі), інший - з 14-ї до 17-ї (наприклад, студент університету, коледжу).

Крім того, ставлення ЧН-працівників до фірми та її політики може бути кращим, ніж у "повних" співробітників. Дослідження з порівняння відносин ЧН-робітників та їхніх колег, що працюють повний робочий день, до різноманітних аспектів життя й діяльності в одній фірмі (структурі, довірі, владі, задоволеності) показали, що вони відрізняються. Перші виявилися позитивно налаштовані до членів цієї фірми й розподілу влади. Вони висловили високий рівень задоволеності своєю роботою. Однак до цих результатів слід ставитися обережно через низьку вірогідність даних й обмеженість досліджень однією організацією. Тому існує необхідність у більш надійному порівняльному аналізі частково найнятих і "повних" працівників для визначення вигід, витрат і проблем, пов'язаних з ЧН-графіком.

Головною вигодою для роботодавця при такому найма є зниження витрат на оплату праці, включаючи нижчу оплату понаднормових. Крім того, продуктивність часто є вищою, а рівень прогулів і запізнень — нижчим, а якщо не рахувати студентів, то знижується й плинність кадрів. Крім того, ЧН-робітники, ймовірно, менше втомлюються від нудної, одноманітної роботи, звідси - більш висока продуктивність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >