< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні форми адвокатського самоврядування

Регіональні органи адвокатського самоврядування

Конференція адвокатів регіону

Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреси робочого місця яких знаходяться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до ЄРАУ.

Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреси робочого місця яких знаходяться у відповідному регіоні, або РАУ. В разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або РАУ приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головуватиме на засіданні конференції. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня початку роботи конференції. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі беруть участь більше половини делегатів конференції. Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.

До повноважень конференції адвокатів регіону належать:

  • 1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
  • 2) обрання делегатів на З'їзд адвокатів України;
  • 3) обрання представника адвокатів регіону до складу РАУ та ВКДКА, дострокове відкликання їх з посад;
  • 4) визначення кількості членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат КДКА, обрання голови та членів КДКА, дострокове відкликання їх з посад;
  • 5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
  • 6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, КДКА;
  • 7) розгляд і затвердження звіту ради адвокатів регіону, КДКА, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі ВКДКА і РАУ;
  • 8) прийняття інших рішень відповідно до Закону.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються РАУ. Наприклад, рішенням РАУ № 136 від 1 червня 2013 р. затверджено Порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва (далі — Порядок). Відповідно до цього Порядку конференція адвокатів міста Києва скликається у зв'язку з необхідністю вирішення фінансових питань діяльності адвокатів регіону та затвердження кошторису витрат.

Делегати на конференцію адвокатів міста Києва обираються за квотою 1 делегат від 25 адвокатів, адреси робочого місця яких і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві, за умови підтвердження своїх даних, що вносяться до ЄРАУ, в Раді адвокатів міста Києва з наступним підтвердженням їх на Другому рівні відповідно до Порядку ведення ЄРАУ. Обрання делегатів на конференцію адвокатів міста Києва здійснюється на зборах адвокатів в адміністративно-територіальних регіонах міста Києва, визначених Радою адвокатів міста Києва, за складеними нею списками адвокатів для їх голосування на зборах регіонів міста.

Рада адвокатів міста Києва шляхом голосування приймає рішення, яким визначає заходи з організаційно-технічного забезпечення проведення конференції адвокатів міста Києва; визначає час, дату і місце проведення конференції; здійснює оголошення та повідомлення в газеті "Урядовий кур'єр", пов'язані з проведенням зборів адвокатів і конференції адвокатів міста Києва; Голова Ради адвокатів регіону укладає договори оренди приміщень для проведення відповідних зборів і конференції адвокатів міста Києва тощо.

Рада адвокатів міста Києва з метою проведення зборів адвокатів по висуненню делегатів на конференцію за 30 днів до зборів затверджує списки за наявними у неї даними ЄРАУ про адвокатів, які мають адреси робочого місця у місті Києві, і визначає кількість делегатів на конференцію адвокатів з урахуванням встановленої квоти та цих даних. На Голову Ради адвокатів міста Києва покладається відповідальність за достовірність відомостей про адвокатів, включених до списків, за адресою їх робочих місць, підтвердженою в ЄРАУ, у раді адвокатів регіону та їх даних, вказаних на Другому рівні ведення ЄРАУ.

Делегат (учасник) конференції вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на зборах адвокатів регіону. Конференція адвокатів є повноважною за умови участі у ній більше половини обраних відповідними зборами адвокатів делегатів конференції адвокатів міста Києва. Голосування на конференції відбувається відкрито, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували проста більшість делегатів, присутніх на конференції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >