< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні види діяльності адвоката, який надає правову допомогу юридичній особі

Правова допомога, що може бути надана адвокатами юридичним особам, є достатньо різноманітною. Можна виокремити декілька основних її аспектів, які ми і розглянемо більш детально. Отже, основними напрямами діяльності адвокатів у сфері надання правової допомоги юридичним особам є:

  • 1. Консультування (в тому числі і шляхом надання письмових висновків) з різноманітних правових питань;
  • 2. Складання та правова експертиза договорів і контрактів;
  • 3. Юридичний контроль кадрової політики підприємства;
  • 4. Правова допомога при отриманні спеціальних дозволів;
  • 5. Реєстрація, перереєстрація та захист корпоративних прав;
  • 6. Корпоративне обслуговування працівників;
  • 7. Претензійна робота і участь у виконавчому провадженні;
  • 8. Представництво інтересів у правоохоронних, судових та інших державних органах.

Консультування (в тому числі і шляхом надання письмових висновків) з різноманітних правових питань

Найчастіше до адвоката звертаються із проханням надати консультацію з питань, що відносяться до різноманітних галузей права. Звичайно, питання відрізняються своєю складністю та часом, необхідним для підготовки відповіді на них. Іноді адвокат може відразу дати відповідь чи рекомендацію до вирішення спірної ситуації, а іноді підготовка відповіді на поставлене питання може зайняти декілька днів. У всякому разі, адвокат повинен із самого початку встановити певні умови надання консультацій своїм клієнтам. Зміни у законодавстві, прогалини та колізії в ньому потребують серйозного вивчення та аналізу. Тож клієнт повинен із порозумінням ставитись до необхідності надання певного часу адвокатові для підготовки обґрунтованої відповіді на поставлені питання.

Крім того адвокат має право підготувати письмовий правовий висновок з того чи іншого питання, який підписується самим адвокатом, завіряється його печаткою або печаткою адвокатського бюро чи об'єднання та може бути представлений у будь-який орган як офіційний документ. В окремих випадках керівництво юридичної особи навіть встановлює саме таку, письмову, форму надання консультацій адвокатом. Безсумнівно, кваліфіковано підготовлений правовий висновок, який містить, по-перше, аналіз правової ситуації, по-друге, посилання на норми закону, по-третє, можливі варіанти вирішення спірного питання із вказівкою на рівень успішності цих пропозицій, є надзвичайно ефективною формою правової допомоги юридичній особі, що надається адвокатом. У будь-якому випадку, на відміну від усних консультацій чи рекомендацій, складання письмового висновку як виду послуги має сенс пропонувати клієнтові у тому випадку, коли правове вирішення проблеми потребує складного юридичного обґрунтування правової ситуації, проведення детального аналізу поданої документації, а також коли необхідно визначити алгоритм дій з вирішення цієї ситуації.

Складання та правова експертиза договорів і контрактів

Однією з важливих складових роботи адвоката з юридичними особами є його участь у підготовці та укладанні договорів і контрактів. Ця підготовка може починатися з моменту переговори) із майбутніми контрагентами в договірних відносинах. Перед проведенням переговорів стосовно укладення договору адвокатові доцільно ретельно з'ясувати з керівництвом юридичної особи, інтереси якої він буде представляти, всі важливі умови майбутніх договірних відносин, тобто ті положення договору, які є принциповими для цього підприємства чи організації.

Беручи участь у підготовці договору, адвокат зазвичай звертає увагу на відповідність положень договору нормам закону. Водночас, надзвичайно важливим є врахування адвокатом судової практики щодо спірних ситуацій, пов'язаних із договірними відносинами. Адже невизначеність чи багатозначність положень договору може суттєво вплинути на вирішення в судовому порядку спірних ситуацій, пов'язаних із виконанням сторонами договірних зобов'язань, або вплинути на порядок оподаткування діяльності юридичної особи відповідно до укладених договірних відносин.

Самі переговори між потенційними партнерами можуть відбуватись як в усній, так і в письмовій формі. Тобто адвокатові, можливо, доведеться письмово викладати пропозиції стосовно основних положень майбутнього договору. Після завершення етапу переговорів розпочинається робота над проектом договору чи контракту. При підготовці проекту адвокат, безсумнівно, може користуватися наявними численними зразками типових договорів чи контрактів. Однак так само, як не можна приймати ліки за порадою сусіда, не можна і сліпо копіювати умови договору стосовно будь-якої більш-менш схожої правової ситуації. Таким чином, адвокат завжди повинен пристосувати умови контракту до особливих ознак суб'єктів договірних відносин, специфіки предмета договору та, безсумнівно, побажань свого клієнта — юридичної особи, інтереси якої він намагається достойно представити у відносинах із контрагентами.

Далеко не завжди адвокат розпочинає роботу з, умовно кажучи, чистого аркуша. Іноді, адвокатові пропонується провести правову експертизу вже складеного (запропонованого) договору чи контракту.

У науковців і практиків існують різні думки стосовно можливості проведення такої правової експертизи. Адже зазвичай експертиза провадиться тоді, коли необхідна участь спеціалістів з якоїсь іншої галузі знань, ніж право. Тобто експертні знання — це знання спеціальні, науково-технічні, які не відносяться до юридичної науки. Але практика свідчить, що така точка зору є недостатньо обґрунтованою. Надзвичайно часто виникає необхідність застосування спеціальних, саме юридичних, знань для оцінки відповідності певного документа чи рішення органу (посадової особи) нормам чинного законодавства, і встановлення такої відповідності між положеннями документа, наприклад договору, нормам закону та загальній теорії права і є проведенням правової експертизи.

Безсумнівно, що проведення адвокатом правової експертизи договору чи контракту може відбуватись, як і консультування, у письмовій чи в усній формі. Вважаємо більш доцільним складання адвокатом саме письмового висновку за результатами проведеної правової експертизи поданого договору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >