< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Юридичний контроль кадрової політики підприємства

На кожному підприємстві, у кожній організації чи установі ведеться своя кадрова документація відповідно до загальних вимог діловодства і норм трудового законодавства. У керівництва зажди багато питань щодо порядку прийняття на роботу, звільнення, надання відпусток, скорочення штатів, роботи за сумісництвом, накладення стягнень, обсягу штатних повноважень, ведення трудових книжок. Звичайно, коли юридична особа має свого штатного юрисконсульта чи навіть юридичний відділ, ця робота покладається на них. Але коли у штатному розкладі підприємства немає посади юриста, чи у випадку, коли керівництво не бажає розголошувати чи обговорювати із штатним юрисконсультом питання кадрової політики підприємства, тоді і виникає потреба у правовій допомозі адвоката.

Адвокат може надавати як усні, так і письмові консультації з питань застосування законів, що врегульовують трудові правовідносини. Йому може бути доручено здійснювати нагляд і візування кадрової документації, що ведеться юридичною особою. Адже наявність і правильність ведення таких документів, як трудові книжки, контракти з працівниками, колективні договори, облікові картки, особисті справи, книги реєстрації інструктажів з техніки безпеки, санітарних обстежень, документи, що визначають наявність податкових пільг, може відігравати вирішальну роль у процесі спілкування з різноманітними державними органами, такими як податкові інспекції, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування тощо. Водночас, при виникненні трудового спору з працівниками така документація теж може бути використана як доказ певних обставин, у тому числі і в суді.

Крім того адвокат може бути запрошений юридичною особою для представлення та захисту її інтересів у судових інстанціях у справах, що виникають із трудових спорів із працівниками. Такі питання підсудні судам загальної юрисдикції і розглядаються згідно з порядком, встановленим ЦПК.

Правова допомога при отриманні спеціальних дозволів

Законодавство України встановлює достатньо великий перелік окремих видів робіт і послуг, що можуть здійснюватись суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності спеціальних дозволів (ліцензій). Для отримання останніх юридичній особі треба зібрати численні документи, довідки, скласти й подати лист із зазначенням підстав для надання їй певного виду ліцензії.

Юридичні особи, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, також надзвичайно часто опиняються перед необхідністю отримання додаткових рішень державних органів стосовно здійснюваної ними діяльності. Такі рішення виносять тільки у визначеному законодавчими актами порядку та за наявності певних підстав, підтверджених документально.

Адвокатові посильно надати правову допомогу юридичній особі і в цих питаннях. Консультування щодо порядку надання того чи іншого виду спеціального дозволу чи ліцензії належить до прямих обов'язків адвоката, який запрошується юридичною особою для представлення її інтересів перед державними органами. Крім того адвокатові може бути доручено підготувати повний пакет документів, необхідних для отримання цією юридичною особою спеціального дозволу чи рішення.

Особливу увагу при вирішенні цих питань адвокат повинен приділити статутним документам юридичної особи, оскільки саме в цих документах може бути закладена перешкода для отримання того чи іншого виду ліцензії. Водночас, важливими можуть виявитись і окремі положення договірних відносин підприємства із своїми контрагентами, наявність первісної бухгалтерської та податкової документації. У деяких випадках необхідно збирати документи, що стосуються освітньо-кваліфікаційного рівня працівників підприємства чи організації.

Отже, можна дійти висновку, що, хоча правова допомога адвоката у процесі отримання юридичною особою спеціальних дозволів не є суто специфічною адвокатською діяльністю" кваліфікована робота адвоката може послугувати захисту інтересів юридичної особи і в пій сфері діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >