< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстрація, перереєстрація та захист корпоративних прав

Розвиток підприємництва в Україні зумовив значне поширення корпоративних прав серед фізичних осіб. Причому дедалі більше використовуються не прості форми підприємницької діяльності у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю, а такі організаційно-правові форми, як акціонерні товариства відкритого та закритого типу, різноманітні консорціуми, холдинги тощо, у зв'язку з чим неодмінно виникає багато питань у галузі корпоративного права. За своєю суттю корпоративне право — це комплексна галузь права, що поєднує норми господарського, цивільного, сімейного, податкового права та інших галузей права. Тож і захист корпоративних прав потребує глибоких знань, які пов'язані не тільки з теоретичними поняттями, а й з практикою застосування законодавчих актів у цій сфері та вирішення спірних ситуацій у судовому порядку.

Адвокату, при зверненні до нього за консультацією щодо можливих форм організаційно-правового устрою майбутніх юридичних осіб, треба чітко усвідомлювати цілі та специфіку участі клієнта у новостворюваній організації. Тут не може бути неважливих чи дрібних моментів, оскільки, неврахування всіх особливостей певної організаційно-правової форми юридичної особи може призвести до порушення чи втрати корпоративних прав клієнта.

Важливими питаннями є цілі створення юридичної особи, кількісний та якісний склад засновників, розмір і склад статутного фонду, повноваження керівних органів товариства, порядок зміни, передачі та позбавлення корпоративних прав співзасновників, порядок розподілу прибутків і виконання зобов'язань. Наприклад, якщо до адвоката звернулась особа, яка бажає взяти участь у заснуванні юридичної особи разом з іншими двома фізичними особами, планує займати посаду виконавчого директора, як особистий внесок до статутного фонду пропонує невелику грошову суму і не планує передавати свої корпоративні права в цьому товаристві кому-небудь із сторонніх осіб, то в такому разі адвокатові доцільно порекомендувати обрати таку організаційно-правову форму, як товариство з обмеженою відповідальністю. Давши подібну рекомендацію, адвокат буде впевнений, що Його клієнт матиме рівні права з іншими співзасновниками юридичної особи, незалежно від відсоткового відношення його вкладу до статутного фонду у нього будуть широкі повноваження при здійсненні керівництва таким товариством і до складу цієї юридичної особи не зможе увійти стороння особа без його на це згоди. Інші особливості та побажання клієнта будуть зумовлювати Й інші поради адвоката стосовно організаційно-правової форми створюваної юридичної особи.

У всякому разі, порушення корпоративних прав можна оспорити у судовому порядку, з чого випливає необхідність запрошення кваліфікованого адвоката, знаного на спірних питаннях застосування та захисту корпоративних прав.

Корпоративне обслуговування працівників

Юридичні особи, які стратегічно планують свій розвиток, рано чи пізно доходять висновку про надзвичайну важливість кадрового забезпечення всіх процесів на підприємстві чи в організації. Також збільшується вимогливість українських працівників, особливо тих, які мають високий трудовий потенціал. Усі ці чинники зумовлюють запровадження юридичними особами низки заохочувальних заходів, що гарантуються чи пропонуються працівникам підприємств і організацій. Такі заходи зазвичай об'єднуються у соціальний пакет юридичної особи, що надається працівникові без урахування заробітної платні. До такого пакета можуть входити різні пільги, додаткові виплати починаючи з видачі безоплатних проїзних квитків і закінчуючи страхуванням здоров'я та оплатою навчання. До такого соціального пакета керівництво юридичної особи може також включити і юридичне обслуговування працівників.

З одного боку, останнє — це нова форма співпраці адвокатів з юридичними особами. З іншого боку, правова допомога, яка надається адвокатом працівникам тієї чи іншої юридичної особи, являє собою добре відоме адвокатам усне та письмове консультування і складання правових висновків чи довідок по законодавчих актах.

Найчастіше корпоративне обслуговування працівників здійснюється у формі надання консультацій з проблемних питань житлового, трудового, сімейного та спадкового права. Залежно від умов договору між адвокатом та юридичною особою така допомога може обмежуватись лише усними консультаціями або бути розширеною, включаючи представлення інтересів того чи іншого працівника у судових інстанціях.

У всякому разі, адвокатові треба завчасно обумовити межі надання правової допомоги працівникам підприємства і встановити певний порядок консультування працівників. На практиці адвокати визначають певний день тижня, протягом якого адвокат перебуває на підприємстві, здійснюючи консультаційний прийом працівників.

Недостатньо етичним можна вважати лише консультування працівників з питань трудового права, які пов'язані із спірною чи навіть конфліктною ситуацією з власником чи уповноваженим органом юридичної особи.

Стосовно відомостей, що стають відомі адвокату за такого спілкування з працівниками юридичної особи, не існують ніякі винятки у застосуванні принципу та збереження адвокатської таємниці. Жодна інформація не може бути повідомлена без згоди працівника іншим працівникам або керівництву даної юридичної особи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >