< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Претензійна робота і участь у виконавчому провадженні

У діяльності юридичних осіб нерідко виникають спірні ситуації з контрагентами по різноманітних договірних відносинах. Це може бути невнесення передоплати, визначеної умовами договору, або несвоєчасна поставка продукції, або ненадання необхідної технічної документації до товару. У таких випадках, до моменту звернення до судових органів, юридична особа може застосувати заходи досудового врегулювання господарського спору, а саме пред'явити письмову претензію зобов'язаній стороні договірних відносин.

Форма та зміст претензії мають відповідати нормам закону (статті 6—8 ГПК), і саме адвокат може прийняти активну участь у процесі підготовки претензії та формування необхідного пакета документів, які треба додати до претензії. Адвокатом також складаються і відповіді на пред'явлені юридичній особі претензійні вимоги. Фактично, цей напрямок роботи адвоката складається з декількох етапів: 1) вивчення первинної документації юридичної особи по спірному договірному процесу (договір, платіжні документи, акти прийомки-передачі тощо); 2) нормативне обґрунтування майбутніх претензійних вимог; 3) складання письмової претензії із зазначенням фактичних даних і з посиланням на норми закону; 4) формування пакета необхідних додатків до претензії.

Якщо контрагент не задовольняє пред'явлені претензійні вимоги, разом із керівництвом юридичної особи адвокат приймає рішення про звернення до судових органів для захисту і відновлення порушених прав юридичної особи.

У деяких випадках адвокат може виконувати свої правозахисні функції не лише у досудових стадіях, а й після винесення судовими органами певного рішення. Мається на увазі участь адвоката у виконавчому провадженні при захисті інтересів юридичної особи. Згідно із ст. 12 Закону "Про виконавче провадження" від 21 квітня і999 р. сторони можуть реалізовувати свої права та обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи. Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.

Сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитися з його матеріалами, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у проведенні виконавчих дій, давати усні й письмові пояснення у процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших учасників останнього, заявляти відводи у випадках, передбачених вказаним Законом, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими законними правами. Тобто адвокат, виступаючи представником юридичної особи, може користуватися всіма правами, наданими законом сторонам виконавчого провадження.

Адвокат не повинен забувати про можливість оскарження дій державного виконавця у разі порушення прав і законних інтересів юридичної особи, яку він представляє. На дії (бездіяльність) державного виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби з виконання рішення або на відмову в здійсненні вказаних дій стягувачем чи боржником може бути подана скарга до начальника відповідного відділу Державної виконавчої служби або до суду за місцем знаходження відповідного відділу Державної виконавчої служби, або до іншого суду згідно з вимогами закону, а на дії (бездіяльність) начальника відділу Державної виконавчої служби — до суду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >