< Попер   ЗМІСТ

Представництво інтересів у правоохоронних, судових та інших державних органах

Найчастіше підприємства, різноманітні установи та організації звертаються до адвоката за допомогою у випадку виникнення спірних чи навіть конфліктних ситуацій у відносинах з різними державними органами.

Підприємницька діяльність в Україні врегульована великою кількістю нормативних актів, і здійснюють контроль такої діяльності численні наглядові державні органи. Майже кожен орган державного контролю має право подавати запити до юридичної особи з питань дотримання нею вимог законодавства у межах компетенції цього державного органу. За наявності певних підстав органи державного контролю можуть здійснювати перевірки діяльності підприємств та організацій щодо дотримання ними законодавчих норм. Нарешті, у випадку порушення законодавства України юридичною особою може наставати юридична відповідальність такого підприємства чи організації в цілому або його посадових осіб зокрема. У такому випадку діяльність юридичної особи підпадає під пильну увагу правоохоронних органів (податкової міліції, СБУ, органів МВС, прокуратури). Діяльність цих органів регулюється такими нормативними актами, як закони України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність".

Видається доцільним представлення інтересів юридичної особи перед вищезазначеними державними органами саме професійним юристом — адвокатом, який може використати не тільки законодавчий потенціал щодо захисту прав цієї юридичної особи та її посадових осіб, а й ті права та можливості, що притаманні саме адвокатській діяльності в Україні. Це право адвоката на отримання інформації від державного органу стосовно підстав проведення перевірки діяльності юридичної особи чи її керівного складу. Адвокат згідно з положеннями Закону має можливість подати запит до будь-якого державного органу з питань, що стосуються здійснення контролю за діяльністю юридичної особи, інтереси якої він представляє. Крім того важливе, іноді вирішальне, значення має дотримання адвокатами принципу конфіденційності та збереження адвокатської таємниці.

Як уже наголошувалось, згідно із Законом адвокат зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, що стали йому відомі у зв'язку з його професійною діяльністю. Тож, інформація стосовно діяльності юридичної особи, якою володіє адвокат, котрий надає постійну правову допомогу цій юридичній особі, становить предмет адвокатської таємниці. На жаль, досить часто правоохоронні органи за необхідності отримання певної інформації від адвоката здійснюють тиск на нього, посилаючись на можливість притягнення до кримінальної відповідальності за відмову від дачі свідоцьких показань. Правоохоронні органи у таких випадках вважають, що адвокат, надаючи правову допомогу юридичній особі, виступає просто як юрист, а не як адвокат. Така точка зору є необґрунтованою та невиправданою логічно. Адже при укладенні договірних відносин між юридичною особою та адвокатом (адвокатським бюро чи об'єднанням) беруться до уваги певні професійні характеристики адвоката, в тому числі і його правовий статус згідно з чинним законодавством України. Таким чином, укладаючи договір з юристом, який отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, юридична особа розраховує на ті права та можливості, які надає йому статус адвоката. Саме тому можна стверджувати, що адвокат, який надає правову допомогу юридичній особі та представляє її інтереси, виступає саме як адвокат з усіма властивими статусу адвоката правами, обов'язками та імунітетами.

Досить часто перевірка діяльності юридичної особи тягне і перевірку діяльності посадових осіб цієї юридичної особи, а саме керівного складу та головного бухгалтера. Тож, за необхідності, адвокат, який надає правову допомогу юридичній особі на постійній основі, може укласти договір і на представлення інтересів окремо взятих осіб, які працюють на цьому підприємстві чи в організації. Такий договір дозволяє адвокатові брати участь у роботі правоохоронних органів при притягненні до адміністративної чи кримінальної відповідальності посадових осіб юридичної особи із самих ранніх етапів.

Можна дійти висновку, що адвокатура в Україні може здійснювати та здійснює повноцінний юридичний супровід підприємницької діяльності як юридичних, так і фізичних осіб.

 
< Попер   ЗМІСТ