< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.

Ст. 293 ЦПК містить вичерпний перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені окремо від рішення. У статті враховано критику аналогічної статті Кодексу 1963 р., де було, зокрема, поєднано перелік ухвал зі строком для їх оскарження.

Слід визнати, що згадана стаття більш чітко й однозначно вирішує питання про перелік ухвал, які можуть бути оскаржені окремо від рішення. Наприклад, оскаржувана в апеляційному порядку ухвала районного суду про відмову у прийнятті та об'єднанні в одне провадження з первісним позовом зустрічної позовної заяви до переліку позовних заяв, передбачених ч. 1 ст. 293 ЦПК України, не входить, а тому не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду[1].

Щодо деяких ухвал, як показує судова практика, є проблеми. Так, в апеляційному порядку можна оскаржити ухвалу про забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову.

Ст. 118 Кодексу встановлює тільки загальне правило, що заява, подана до суду, реєструється, оформляється та передається судді в порядку черговості. Неподання заяви для розгляду може трактуватись як невиконання певних владних повноважень. У судах розподіл справ здійснюється за допомогою автоматизованої системи. При цьому не враховується рівень кваліфікації окремих суддів, обмежуються можливості їх спеціалізації за певними категоріями справ. Такий підхід може до певної міри заспокоїти громадську думку, але проблему сторонніх впливів на суддю не вирішує. Комп'ютерною технікою керують люди, а отже, контроль залишається за людьми.

У ст. 293 ЦПК не внесено до ухвал, які можуть бути оскаржені окремо від рішення суду, ухвали суду першої інстанції про забезпечення доказів. Отже, такі ухвали згідно зі ст. 293 ЦПК не могли бути оскаржені окремо від рішення. Разом з тим ст. 135 ЦПК давала підстави для висновку, що ухвала про забезпечення доказів може бути оскаржена окремо від рішення суду. Так, у ч. 4 ст. 135 ЦПК зазначено, що оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи. Наявна колізія, яку судова практика вирішує по-різному.

У питаннях оскарження ухвал про забезпечення позову слід керуватись рішенням Конституційного Суду у справі за конституційним зверненням А. А. Суботи щодо офіційного тлумачення положень п. 2 ч. 1 ст. 293 ЦПК України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду № 1-30/2010 р.), де вказано: "В аспекті конституційного звернення положення п. 2 ч. 1 ст. 293 Цивільного процесуального кодексу стосовно можливості апеляційного оскарження ухвал суду щодо забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову у взаємозв'язку з положеннями пп. 2, 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України потрібно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції як про забезпечення позову і щодо скасування забезпечення позову, так і ухвали про відмову в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову".

Право оскаржити відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності викликало заперечення у практичних працівників і в літературі. Дійсно, таке право може бути використане для затягування судового процесу, оскільки навіть у випадку, якщо правила підсудності дотримано, сторона може, зловживаючи своїм правом, оскаржити таку правильну по суті ухвалу, що змусить суд зупиняти провадження. Разом з тим ця норма спрямована проти того, щоб суди не приймали до свого провадження непідсудні їм справи.

Слід відрізняти оскарження ухвали про зупинення провадження у справі від відмови у зупиненні провадження у справі. У першому випадку така ухвала оскаржується відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 293 ЦПК. Оскарження відмови у зупиненні справи не передбачено. Під час перевірки апеляційної скарги про зупинення справи суд перевіряє, чи була призначена експертиза, чи був дотриманий порядок і призначення (ст. 143 ЦПК) і чи було доцільно зупиняти провадження у справі у зв'язку з призначенням експертизи. Ухвала суду першої інстанції про призначення експертизи не підлягає перегляду в суді апеляційної інстанції[2].

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення, долучаються до апеляційної скарги на рішення суду.

  • [1] Цивільне судочинство // Судова практика у цивільних справах. - 2008. –А-2. - С. 105.
  • [2] Див. також: Балюк М. І., Луспеник Д. Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України. Цивільний процес у питаннях і відповідях. - X.: Харків юридичний, 2008. - С. 469.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >