< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження або відкликати її до початку розгляду справи в апеляційному суді, а друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині.

Таким чином, переважно у випадку, коли позивачів кілька, може статися так, що позивач, який подав апеляційну скаргу, а другий позивач тільки приєднався до неї, інтереси останнього може бути не враховано. Наприклад, відповідач визнав вимоги позивача, який подав апеляційну скаргу, і домовився, щоб той відкликав її в обмін на часткове задоволення його вимог. У такій ситуації другий позивач, який щойно приєднався до скарги, може пропустити строк для оскарження, а суддя постановить ухвалу про повернення відкликаної скарги. Такі можливості адвокати повинні мати на увазі. У судовій практиці подібні ситуації трапляються. У такому випадку особа, яка подала заяву про приєднання до апеляційної скарги, може звернутися до суду з клопотанням про поновлення строку на подання апеляційної скарги.

У разі відкликання апеляційної скарги у межах строку на апеляційне оскарження суддя-доповідач постановляє ухвалу про задоволення такого клопотання. У такому разі апеляційна скарга повертається заявникові з усіма доданими до неї матеріалами.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитись від неї повністю або частково і після початку апеляційного розгляду справи. Але у цьому випадку питання про прийняття відмови від апеляційної скарги вирішується апеляційним судом, що розглядає справу. Повторне оскарження цього рішення, ухвали з тих самих підстав не допускається. Суд має роз'яснити апелянтові наслідки відмови від апеляційної скарги. "На відміну від цього відкликання апеляційної скарги до початку апеляційного розгляду не тягне таких наслідків, і особа, яка заявила клопотання про відкликання апеляційної скарги, не позбавлена можливості знов подати скаргу". Якщо у справі є апеляційні скарги інших осіб, апеляційне провадження закривається лише щодо тієї скарги, від якої відмовилися.

Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується апеляційним судом у частині наявності або відсутності фактів, які мають значення для вирішення справи. Остання фраза є відступом від принципу диспозитивності і дає підстави для міркування, що суд може і не погодитись із визнанням апеляційної скарги. Щоб бути послідовним, то слід було цю фразу записати так, як її викладено у ч. 4ст. 174 ЦПК.

Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.

Ст. 301 ЦПК встановлює жорсткі строки для підготовки справи. Протягом 10 днів суддя-доповідач з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі, та обставини справи і з'ясування питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції та вирішує за клопотанням сторін питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, а також щодо вжиття заходів забезпечення позову.

Обсяг дій з підготовки розраховано на те, що у провадженні судді тільки одна така справа. Проте судді мають значно більше навантаження. Тому стислі строки ставлять їх у позицію, коли не буде достатньо часу для ґрунтовної підготовки до розгляду справи.

У зв'язку з цим адвокати, особи, які надають правову допомогу, мають зробити все від них залежне, щоб зменшити навантаження на суддю-доповідача з питань підготовки справи.

Адже здійснення заходів із забезпечення доказів, призначення експертизи, витребування доказів проводиться у порядку та за правилами глави 3 розділу III Кодексу. Вкластися у 10-ден ний строк за таких умов надто важко.

Отже, в процесі підготовки справи до слухання з'ясовують питання про склад осіб, які беруть участь у справі, наявність у них правоздатності та дієздатності, питання про предмет доказування та про коло засобів доказування і потребу їх доповнення.

Саме під час підготовки справи суддя-доповідач вирішує, які докази та обставини є вирішальними для справи, та визначається з правовою позицією щодо виявлених ним обставин справи та законом, який підлягає застосуванню. Особливу увагу слід приділяти випадкам, коли одна зі сторін або обидві змінюють свою позицію в апеляційному суді та заперечують ті факти, які визнавались ними в суді першої інстанції.

Далі суддя виокремлює ті докази, які підлягають дослідженню і формуванню на їх базі правової позиції. Підготовчі дії у пп. 6-8 ч. 1 цієї статті здійснюються у порядку, встановленому для їх вирішення у суді першої інстанції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >