< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 303—1. Строк розгляду апеляційної скарги.

Ст. 303-1 ЦПК скоротила строки розгляду апеляційної скарги. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду.

У виняткових випадках за клопотанням сторони апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більше ніж на п'ятнадцять днів, про що постановляє відповідну ухвалу. Виникає питання: що важливіше - дотримання строку чи законність рішення, яке через різні причини не може бути вирішено в межах встановлених строків. Очевидно, що перевагу потрібно у цьому разі надавати дотриманню законності рішення.

Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом.

Справа розглядається апеляційним судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, встановленими цією главою.

Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.

Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, - першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі.

Закінчивши з'ясування обставин і перевірку їх доказами, апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі, можливість виступити у судових дебатах в такій самій послідовності, в якій вони давали пояснення.

На початку судового засідання суд може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий проміжок часу для виступу.

Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.

У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.

Ст. 304 ЦПК визначає порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції. Ч. 1 статті встановлює, що розгляд справи здійснюється за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з винятками і доповненнями, які ухвалено главою 1 розділу V Кодексу.

У судовому засіданні перевіряється явка учасників процесу, встановлюються їх особи та повноваження, оголошується склад суду, з'ясовується думка про можливість розгляду справи за відсутності осіб, які не з'явились у судове засідання, роз'яснюються права учасникам процесу, заслуховуються і вирішуються відповідні клопотання сторін та інших учасників.

Суддя-доповідач оголошує зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких має здійснюватися перевірка, встановлюватися обставини та досліджуватися докази. Після доповіді судді пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу, а якщо апеляційну скаргу подали обидві сторони, першим виступає позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у справі. Після заслуховування сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, суд досліджує докази.

Дослідження доказів у суді другої інстанції, як правило, має формальний характер. Суддя повідомляє, що досліджується той чи інший доказ, не оголошуючи його, хоча суд під час такого дослідження має дотримуватись вимог ст. 180-190,192 ЦПК України. І, звичайно, у такому випадку учасник процесу не позбавлений можливості просити суд оголосити той чи інший документ або протоколи огляду речових доказів тощо. Закінчивши з'ясування обставин справи та перевірку їх доказами, суд надає можливість особам, які беруть участь у справі, виступити в дебатах.

Суд на початку судового засідання може оголосити про час, який відводиться для судових дебатів. Кожній особі надається однаковий проміжок часу для виступу. На практиці апеляційні суди не завжди оголошують про обмеження часу і переривають сторону вже у процесі її виступу в дебатах.

Адвокати, інші учасники процесу мають усвідомлювати, що у суддів вже склалася певна позиція у справі й вирішальне значення щодо результату справи, як правило, має суддя-доповідач. Тому виступ має бути лаконічним, стосуватись найважливіших ключових питань справи та позиції, яку відстоює особа, виступаючи в дебатах. Важливо вкластися у відведений час, щоб суддя не зупиняв виступаючого.

В апеляційній інстанції не застосовують, зокрема, правила про пред'явлення зустрічного позову (ст. 128 ЦПК), про прийняття позову третьої особи із самостійними вимогами (ст. 125 ЦПК), про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог (ст. 35 ЦПК), про об'єднання і роз'єднання позовів (ст. 126 ЦПК), про недопустимість розгляду справи у відсутності позивача, від якого не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності (ч. 3 ст. 169 ЦПК). Лише в суді першої інстанції справа може розглядатися за участю народних засідателів у випадках, передбачених законом (ч. 4 ст. 234 ЦПК). Не підлягає застосуванню в суді апеляційної скарги інститут підсудності (глава 1 розділу III ЦПК), завдяки якому розмежовується компетенція між судами загальної юрисдикції, не діють норми про передачу справи з одного суду до іншого (ст. 116 ЦПК)[1].

Нові докази приймаються тільки за умови, що особа доведе, що суд першої інстанції неправомірно відмовив в їх дослідженні або їх неподання було зумовлено поважними обставинами. Обмежені в апеляційному суді і права на виклик свідків (ст. 136 ЦПК), витребування доказів (ст. 137 ЦПК), призначення експертизи (ст. 143 ЦПК).

Водночас норми інституту зупинення провадження у справі (ст. 201-204 ЦПК) діють і в суді апеляційної та касаційної інстанції.

Якщо судом ухвалено рішення з питань, вимоги щодо яких не заявлялися, суд апеляційної інстанції скасовує рішення в цій частині без направлення справи на новий розгляд через відсутність предмета розгляду (ч. 1 ст. 11 ЦПК).

  • [1] Балюк М. І., Луспеник Д. Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України. Цивільний процес у питаннях і відповідях. - X.: Харків юридичний, 2008. - С. 501-502.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >