< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підготовка та подання касаційної скарги

Право касаційного оскарження реалізується шляхом подання у письмовій формі скарги, встановленого у ст. 326 змісту.

Вимога до форми одна: касаційна скарга подається у письмовій формі. Отже, це може бути текст, написаний від руки або на друкарській машинці. Якщо в Кодексі 1963 р. містилася вимога, що касаційна скарга викладається "чітким машинописним текстом", то у новому Кодексі такої вимоги немає.

Звичайно, адвокат, інша особа, яка надає правову допомогу, виготовить і подасть документ, викладений машинописним текстом. Нині такий текст касаційної скарги - елемент правової культури, звичай, фактична процесуальна діяльність. Утім і скарга, написана від руки, також не є порушенням форми.

Вимоги до змісту касаційної скарги є обов'язковими, у них зазначається:

 • 1) найменування суду, до якого подається скарга. До законодавчого вирішення питання про касаційний суд судом касаційної інстанції є Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України;
 • 2) найменування особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження. Якщо скаргу подає громадянин, належить указати повне прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, тобто місце, де скаржник постійно або переважно проживає. Адреса вказується повністю: поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку та квартири. Судова практика визнає, що у випадку відсутності вказівки на поштовий індекс адреса вважається такою, що подана неповністю.

Щодо юридичної особи у скарзі вказують повну назву підприємства, наприклад: "Товариство з обмеженою відповідальністю "ТИСА". Місцезнаходження юридичної особи вказують за юридичною адресою. Юридична особа (організація) може подати свою поштову адресу, вказану в установчих документах, або місцезнаходження філії (представництва);

 • 3) далі в такому само порядку вказують ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі;
 • 4) якщо касаційну скаргу подає прокурор, на мою думку, потрібно вказувати повне прізвище, ім'я, по батькові прокурора, його посаду, найменування відповідної прокуратури та її місцезнаходження;
 • 5) рішення суду, яке оскаржується. Його слід розуміти як вказівку на дату ухвалення рішення суду і на номер справи, за якою воно винесено. Адвокати практикують вказувати назву суду, який ухвалив рішення, а також прізвище судді або суддів, що не є порушенням вимог до змісту касаційної скарги. Наприклад: "рішення Печерського районного суду міста Києва від 29 вересня 2005 року

по справі №_за позовом Петрука В. В. до Василенка М. М. про

витребування майна з чужого незаконного володіння. Суддя Гойчук І.І.";

6) у скарзі у лаконічній формі, з посиланням на докази та норми закону вказується, в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення або неправильне застосування норм процесуального права. У ст. 326 ЦПК вказується на порушення норм процесуального права. Проте ці норми може бути не тільки порушено, а й неправильно застосовано (ч. 2 ст. 338 ЦПК).

Це найважливіша частина касаційної скарги, оскільки в ній вказують ті підстави, на яких ґрунтується вимога про скасування рішення, зміну рішення або постановлення нового рішення. У скарзі слід вказати на фактичні та юридичні підстави своїх вимог. Якщо це порушення або неправильне застосування норм процесуального права, то слід вказати, в чому воно полягає, що суд не зробив або зробив неправильно.

Якщо це порушення або неправильне застосування норм матеріального права, то належить вказати суть порушення, а також те, який закон має бути застосовано і чому. Щодо оспорювання правильності тлумачення закону слід подати своє власне розуміння закону та його тлумачення, за потреби обґрунтувати його посиланням на постанови Пленуму Верховного Суду, прецеденти Європейського суду з прав людини або конкретними випадками рішень Верховного Суду України за аналогічними справами. Можна також посилатись на доктринальне тлумачення конкретних норм права, подане у правовій літературі;

 • 7) клопотання особи, яка подає скаргу. На практиці таке клопотання може бути внесено безпосередньо до скарги або викладено на окремому листі та додано до скарги. Все залежить від того, наскільки великим є обсяг такого клопотання;
 • 8) перелік письмових матеріалів, які додаються до скарги. Слід вказувати точну і повну назву документа;
 • 9) касаційну скаргу підписує особа, яка подає скаргу;
 • 10) якщо у справі немає довіреності або іншого документа, який підтверджує повноваження представника, до касаційної скарги має додаватись такий документ. У затвердженому зразку ордера адвоката вказується, для представництва в якому суді він виданий. Тому слід визнати, що для участі у Верховному Суді України виписується окремий ордер, де вказують, що він виданий для участі у Верховному Суді України;
 • 11) до касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. На практиці такої вимоги не завжди дотримуються. Суди вимагають надавати у повній відповідності з цією нормою, зокрема для співпозивачів і співвідповідачів. Отже, цих вимог слід дотримуватись неухильно, щоб не наразитись на застосування положень ст. 121 ЦПК. Суб'єкт оскарження може додати до скарги клопотання про зупинення виконання рішення (ухвали). Таке клопотання може бути викладено й у тексті касаційної скарги. До касаційної скарги додають також докази сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. Важливою є норма про потребу додавати копії оскаржуваних рішень суду першої та апеляційної інстанції. Саме з урахуванням цих документів суддя може точніше визначитись з позицією суду та доцільністю зупинення виконання його рішення.

Порядок подання касаційної скарги порівняно з Кодексом 1963 р. змінено. Касаційну скаргу подають безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і " передається в порядку черговості судді-доповідачу, який вирішує питання про прийняття касаційної скарги до розгляду касаційним судом, а також за наявності клопотання - про зупинення виконання рішення (ухвали). Вважаю, що зупинення виконання рішення (ухвали) має вказуватись в ухвалі про прийняття скарги до розгляду.

У разі неоформлення скарги належним чином до неї застосовують наслідки, передбачені ст. 121 ЦПК України. Суддя постановляє ухвалу про залишення скарги без руху і надає строк для виправлення недоліків, про що повідомляє особу, яка подала скаргу. Особливістю нового Кодексу є те, що ці дії вчиняє суд касаційної інстанції, а не суд першої інстанції, як це було за Кодексом 1963 року.

Ст. 328 ЦПК передбачає, що, одержавши належно оформлену скаргу, суд касаційної інстанції у 10-денний строк з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, та встановлює строк, протягом якого будуть подані заперечення на касаційну скаргу. Копії матеріалів надсилають рекомендованими листами з повідомленням.

Таким чином, новий Кодекс перекладає на суд касаційної інстанції частину функцій, які раніше виконував суд першої інстанції. Зростає навантаження на апарат Верховного Суду, який і без того працює з перевантаженням. Належить вирішувати й організаційні проблеми доступу осіб, які беруть участь у справі, до приміщень Верховного Суду, реалізації права на ознайомлення з матеріалами справи. Однак найвищий орган судової влади не може і не має бути місцем постійного нагромадження людей. Тому в багатьох країнах у вищих судових органах є обов'язковим представництво інтересів через адвоката[1].

 • [1] Ст. 973 Цивільного процесуального кодексу Франції. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции. - К., 2004. - С. 241.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >