< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 389—3. Підготовка справи до розгляду

Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п'яти днів з дня надходження такої вимоги.

Стаття 389—4. Судовий розгляд справи

Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду.

Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.

Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 389-5 цього Кодексу.

Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією главою.

За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду суд має право:

 • 1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
 • 2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.

Ухвала суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження рішення суду першої інстанції.

Після розгляду судом заяви про скасування рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо суд витребував справу з третейського суду.

Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду

Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.

Рішення третейського суду може бути скасовано у разі якщо:

 • 1) справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • 2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 • 3) третейську угоду визнано судом недійсною;
 • 4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 • 5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участі у справі.

Скасування судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.

Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано судом лише з підстав, передбачених міжнародним договором України та/або Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".

Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду

За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.

В ухвалі суду мають бути також зазначені:

 • 1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його прийняття;
 • 2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
 • 3) ім'я (найменування) сторін третейського спору;
 • 4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.

ЦПК доповнено провадженням про оскарження рішень третейських судів. Це було пов'язано з численними порушеннями, які допускали третейські суди, і неможливістю їх оскарження у певних випадках.

З уведенням в дію цих змін сторонам слід бути обережними під час звернення до третейських судів, оскільки це може призвести до тяганини щодо виконання рішення третейського суду.

Дещо дивною є вказівка, що за наслідками розгляду справи суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими для ухвалення рішення. Отже, ухвала суду в цьому випадку за правовою суттю є рішенням.

Безумовно, що ці доповнення озброїли сторони у третейському спорі й інших осіб, інтереси яких зачіпає рішення третейського суду, чітким і прозорим механізмом для захисту законних інтересів.

Ключовою у цьому розділі є ст. 389-5, яка визначає підстави для скасування рішення третейського суду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >