< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

 • 1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого листа рішення третейського суду скасовано судом;
 • 2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • 3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 • 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 • 5) третейська угода визнана недійсною;
 • 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 • 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
 • 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
 • 9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участі у справі.

Стаття 389—11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.

В ухвалі суду мають бути також зазначені:

 • 1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
 • 2) ім'я (найменування) сторін третейського спору;
 • 3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати виконавчий лист;
 • 4) вказівка про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі.

Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку протягом п'ятнадцяти днів з дня її постановлення судом.

Після набрання чинності ухвалою про відмову у видачі виконавчого листа спір між сторонами може бути вирішений судом у загальному порядку.

Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає чинності після розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Ухвала про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п'яти днів з дня її постановлення.

Сторона, на користь якої виданий виконавчий лист, одержує його безпосередньо у суді.

Після розгляду судом заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.

(Кодекс доповнено розділом УІІ-1 згідно із Законом № 2979 VI від 03.02.2011)

Видача виконавчого документа на рішення третейського суду

Змінами до ЦПК поширено можливості судів щодо контролю за рішеннями третейських судів у разі видачі виконавчих листів.

Суд відмовляє у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

 • 1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу виконавчого листа рішення третейського суду скасовано судом;
 • 2) справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • 3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 • 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 • 5) третейська угода визнана недійсною;
 • 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 • 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
 • 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
 • 9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участі у справі.

Основні проблеми, які виникали під час виконання рішень третейського суду полягали в такому:

Була поширеною практика, коли третейські суди вирішують питання про права або обов'язки осіб, що виступають у третейському розгляді як треті особи або взагалі не беруть участі у третейському розгляді. Гостро постає питання про правомірність таких дій третейського суду, а також про обґрунтованість видачі виконавчого документа на відповідне рішення.

Як уже зазначалося, положення Закону № 1701-ІУ прямо закріплюють обов'язковість виконання рішення третейського суду лише для сторін третейського розгляду.

Щодо обов'язковості виконання рішення третейського суду було зроблено висновок Конституційним Судом у п. 4 Рішення від 10 січня 2008 р. № 1-РП/2008 (справа про завдання третейського суду), в якому зазначено, що відповідно до Закону № 1701-ІУ третейські суди приймають рішення тільки від свого імені (ст. 46 цього Закону), а самі ці рішення, ухвалені в межах чинного законодавства, є обов'язковими лише для сторін спорів.

Відповідно до цих висновків Законом від 5 березня 2009 р. № 1076-УТ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів" перелік підстав для відмови у видачі виконавчого документа на рішення третейського суду доповнено п. 9, згідно з яким підставою такої відмови є вирішення третейським судом питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

Відмова у видачі виконавчого документа на рішення третейського суду Підстави відмови у видачі виконавчого документа встановлено ч. 6 ст. 56 Закону 1701-ІУ. Так, компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо:

 • 1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано компетентним судом;
 • 2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 • 3) пропущено встановлений цією статтею строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 • 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 • 5) третейська угода визнана недійсною компетентним судом;
 • 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16-19 цього Закону;
 • 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;
 • 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу компетентного суду відповідну справу;
 • 9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

На час завершення роботи над узагальненням набув чинності Закон від 5 березня 2009 р. № 1076-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських судів", положеннями якого встановлено, що місцем проведення третейського розгляду справи у постійно діючому третейському суді є місцезнаходження цього третейського суду. Місце проведення третейського розгляду справи у третейському суді для вирішення конкретного спору визначається третейською угодою.

У судах по-різному розуміють зміст зазначеної норми. Зокрема, здебільшого суди безпідставно видають виконавчі документи на рішення третейського суду за наявності підстав для відмови у такій видачі.

Вбачається, що під час розгляду питання про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду судам слід ураховувати таке:

1) згідно з п. 7 ст. 6 Закону № 1701-IV третейські суди не можуть розглядати справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню винятково судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України. Таким чином, якщо згідно з положеннями чинного законодавства певне питання вирішується "судом", "у судовому порядку", "на підставі рішення суду" тощо, слід вважати, що йдеться про державні суди. Отже, відповідні питання не підлягають розгляду у третейських судах. Таким чином, винятково державними судами розглядаються справи щодо землі (відповідно до положень

Земельного кодексу України (далі - ЗК), зокрема ч. 2 ст. 158 ЗК, за якою винятково судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей); щодо визнання правочину дійсним або недійсним (відповідно до положень ЦК (зокрема ч. 2 ст. 218, ч. 3 ст. 215 та ін.); щодо житла (відповідно до положень Житлового кодексу України (зокрема ст. 109 цього Кодексу), щодо самочинного будівництва (відповідно до положень ЦК (зокрема, ст. 376) тощо. Керуючись цим, у розгляді справ про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду щодо таких питань суди мають відмовляти у видачі виконавчого документа на рішення третейського суду на підставі п. 2 ч. 6 ст. 56 Закону № 1701-IV;

 • 2) пункт 5 ч. 6 ст. 56 цього Закону слід розуміти таким чином, що підставою для відмови у видачі виконавчого документа є недійсність третейської угоди як у разі встановлення її недійсності рішенням суду, так і у разі її нікчемності. Відповідно до ч. 5 ст. 216 ЦК суд може застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину з власної ініціативи;
 • 3) якщо виконання рішення третейського суду вимагає вчинення дій або утримання від дій, які не передбачені чинним законодавством України, зачіпають закріплені законодавчо права та інтереси осіб, суперечать моральним засадам суспільства, судам слід відмовляти у видачі виконавчого документа на рішення третейського суду на підставі п. 7 ч. 6 ст. 56 Закону .№ 1701-IV.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >