< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вільний рух осіб

Стаття 39 Договору про заснування Європейського Союзу забезпечує свободу пересування працівників всередині Спільноти. Ця свобода полягає в усуненні всякої дискримінації працівників з огляду на державну приналежність у сфері зайнятості, зарплати та інших умов праці. Це означає, що, з одного боку, працівники мають право скористатися з кожної нової пропозиції роботи в ЄЄ, а з іншого — роботодавцям і державам — членам не можна дискримінувати працівників з огляду на їхнє походження з інших держав — членів. Тому, наприклад, таким, що суперечить принципам спільного ринку, було б визнане оголошення "Візьму на роботу німця". Так само невідповідними праву Європейського Союзу (ст. 39) були визнані запис у французькому морському кодексі, що визначав пропорції національного складу екіпажу торгового судна, положення бельгійського кодексу про працю, згідно з яким у випадку групового звільнення працівники — громадяни Бельгії будуть звільнені останніми.

Свободою пересування працівників можуть користуватися громадяни ЄС, а отже, особи, які мають громадянство однієї з держав — членів. Ця вимога не стосується сім'ї працівника. Це означає, що незалежно від громадянства найближчі родичі працівника — мігранта мають такі самі права, як і він. Отож, працівник разом із сім'єю має доступ до права на житло, роботи чи освіти на таких самих правах, як громадяни держави — члена.

Працівником, згідно з правом Європейського Союзу, є кожен, хто виконує для когось іншого роботу за його розпорядженням за винагороду. Це визначення звучить просто і нібито не викликає жодних сумнівів, однак суперечки з приводу того, чи можна дану особу вважати працівником і чи може вона користуватися свободою переміщення працівників, неодноразово були предметом обговорення засідань Європейського суду.

Цікавим прикладом є історія громадянки Великої Британії, яка на початку 80-х років подала заяву на отримання дозволу на роботу в Голландії. Голландська влада відмовила їй, стверджуючи, що робота, яку вона мала виконувати, — показувати клієнтам діаманти протягом 8 годин на тиждень — не є "справжньою" роботою на повній ставці і не дасть їй можливості забезпечити ані себе, ані друга, з яким вона планувала переїхати до Голландії, якому також відмовили у дозволі на тій підставі, що він не був її чоловіком. Перед судом постало два запитання: по-перше, чи пропозицією роботи варто вважати лише роботу на повну ставку, чи й неповний робочий день; по-друге, що слід розуміти під поняттям "сім'я". Суд, відкинувши аргументи голландської влади, ствердив, що виконання певних завдань за винагороду, навіть якщо винагорода дуже низька, слід вважати роботою. До того ж, якщо голландці можуть працювати неповний робочий день, то подібна заборона громадянам з інших держав — членів є дискримінацією. Подібно суд висловився і стосовно тлумачення поняття "сім'я": якщо в Голландії неформальні зв'язки прирівнюються до подружніх, то вимога одруження для пар, які походять з інших держав — членів, є дискримінацією. Цей приклад засвідчує, що принцип недискримінації громадян з інших держав — членів порівняно з власними громадянами покладений в основу поняття свободи пересування працівників.

Дуже важливим є право в'їзду, перебування та доступу до праці. Оскільки громадяни ЄС мають право приймати пропозиції про працевлаштування з усіх держав — членів, вони повинні також мати реальну можливість знайти роботу, а отже, вжити всіх необхідних заходів для пошуку (між іншими — можливість поїхати до іншої країни, жити там і шукати роботу). Свободою пересування користуються не лише особи, які можуть пред'явити підписаний договір про працю, але й особи, які шукають роботу в іншій державі та ті, хто мав там роботу і втратив її.

З метою запобігання еміграції до найбагатших держав — членів і використання їх систем соціальної допомоги безробітними, до осіб, які не вчаться і не мають належного джерела утримання, висувається вимога мати медичну страховку та достатньо для проживання в цій державі коштів.

Чи не найважчим завданням було усунення фізичних бар'єрів у формі прикордонного контролю, насамперед через те, що деякі держави боялися цього з огляду на громадську безпеку. Важливу роль у цій сфері відіграв Шенгенський договір (з 1985 і 1990 років), що мав на меті зменшити внутрішню загрозу, яка виникала із скасування кордонів, і розвиток співпраці між державами — членами в сфері юстиції та внутрішніх справ, положень щодо перетину зовнішніх кордонів та візової політики, принципів політики щодо біженців, співпраці поліції та судів, а також створення інформаційної системи, яка б уможливила швидкий обмін інформацією. Амстердамський договір долучив надбання Шен-ген до системи права Спільноти, однак дотепер воно не набуло чинності в усіх державах — членах, наприклад, у Великій Британії, Ірландії та Данії. Нові держави — члени, за винятком Болгарії, Румунії та Кіпру, скасували прикордонний контроль в грудні 2007 року.

Обмеження свободи пересування працівників

За виняткових обставин держави — члени мають право обмежувати свободу пересування осіб. Згідно зі ст. 39 Договору про заснування Європейської Спільноти, це можливо в ситуації загрози порядкові, безпеці та здоров'ю людей. Загроза громадському порядкові є дуже небезпечною для існування держави та її інституцій, життя та майна громадян, принципів суспільного життя та цінностей, які охороняє конституція. Водночас покарання численними штрафами за перевищення дозволеної швидкості чи відбування покарання за вчинене вбивство в іншій державі — членові не можуть слугувати підставами для обмеження свободи пересування особи з однієї держави до іншої та пошуку праці в іншій державі.

Відмова у в'їзді чи дозволі на перебування з огляду на загрозу громадському здоров'ю можлива лише у випадку деяких хвороб за ситуації, коли хвора особа становить реальну та серйозну загрозу для здоров'я суспільства (наприклад, існує велика ймовірність зараження інших чи поширення хвороби). Не допускається однак залежність надання дозволу на перебування від попереднього медичного обстеження або подання довідки про стан здоров'я.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >