< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Довкілля

Стаття 191

 • 1. Політика Союзу щодо довкілля сприяє досягненню таких цілей:
  • — збереження, захист та покращення якості довкілля;
  • — захист здоров'я людей;
  • — виважене та раціональне використання природних ресурсів;
  • — заходи зі сприяння на міжнародному рівні для вирішення регіональних та всесвітніх проблем довкілля та, зокрема, боротьба зі зміною клімату.
 • 2. Політика Союзу щодо довкілля націлена на високий рівень захисту, враховуючи відмінності ситуацій в різних регіонах Союзу. Політика Союзу ґрунтується на принципі перестороги та на принципах необхідності вживання запобіжних заходів, необхідності виправлення екологічної шкоди, насамперед у її витоку, та на принципі "забруднювач має платити".

У цьому контексті заходи з гармонізації, що задовольняють вимоги охорони довкілля, включають у разі потреби захисне застереження, що дозволяє державам-членам вживати тимчасових заходів на екологічних підставах, що не мають економічного характеру та які підлягають процедурі інспектування з боку Союзу.

 • 3. Під час підготовки політики Союзу щодо довкілля Союз враховує:
  • — існуючі наукові та технічні дані;
  • — екологічні умови в різних регіонах Союзу;
  • — потенційні переваги та витрати через дії або бездіяльність;
  • — економічний і соціальний розвиток Союзу в цілому та збалансований розвиток його регіонів.
 • 4. У межах своїх відповідних сфер повноважень Союз та держави-члени співпрацюють з третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями. Умови співпраці Союзу можуть бути предметом угод між Союзом та зацікавленими третіми сторонами.

Попередній абзац не шкодить повноваженням держав-членів проводити переговори в міжнародних органах та укладати міжнародні угоди.

Стаття 192

 • 1. Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів, приймають рішення щодо того, яких заходів слід вживати Союзові для того, щоб досягти цілей, зазначених в статті 191.
 • 2. Шляхом відступу від процедури прийняття рішення, передбаченої в частині 1, та без шкоди статті 114 Рада, діючи одностайно, згідно зі спеціальною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Європейським Парламентом, Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів ухвалює:
  • (a) заходи передусім фінансового характеру;
  • (b) заходи, що впливають на:
   • — планування міст та селищ;
   • — кількісне управління водними ресурсами або таке, що впливає прямо або опосередковано на доступність цих ресурсів;
   • — використання землі, за винятком управління відходами;
  • (c) заходи, що суттєво впливають на вибір держави-члена між різними джерелами енергії та на загальну структуру енергетичного забезпечення держави-члена.

Рада, діючи одностайно за пропозицією Комісії та після проведення консультацій з Європейським Парламентом, Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів, може дозволити застосовування звичайної законодавчої процедури до питань, зазначених в першому абзаці.

3. Загальні програми дій, що визначають пріоритетні цілі, які мають бути досягнуті, ухвалюються Європейським Парламентом та Радою, які діють згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів.

Заходи, необхідні для реалізації цих програм, ухвалюються згідно з частиною 1 або 2 залежно від конкретного випадку.

 • 4. Без шкоди окремим заходам, ухваленим Союзом, держави-члени фінансують та провадять політику щодо довкілля.
 • 5. Без шкоди принципу "забруднювач має платити" та якщо захід, що ґрунтуються на положеннях частини 1, призводить до витрат, що вважаються непропорційними для органів державної влади держави-члена, такий захід має визначати належні положення у формі:
  • — тимчасових відступів та/або
  • — фінансової підтримки з боку Фонду об'єднання, що заснований відповідно до статті 177.

Стаття 193

Захисні заходи, ухвалені відповідно до статті 192, не перешкоджають будь-якій державі-членові зберігати або запроваджувати суворіші захисні заходи. Такі заходи повинні бути сумісними з Договорами. Про них повідомляється Комісія.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >