< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Дослідження економічної думки та господарської діяльності народів різних країн, розвиток продуктивних сил, зміни способів виробництва актуалізуються у сучасний період трансформації суспільства.

Це обумовлюється перерозподілом полюсів впливу з-поміж країн з розвиненою ринковою економікою і тими країнами, що виходять на світовий ринок "сильними гравцями" і починають впивати на геополітичні зміни у світовому масштабі. Відтак, виникає особлива потреба дослідження історичних передумов нинішніх феноменів та ґрунтовний аналіз історичного досвіду подібних змін саме в економічному контексті.

З цією метою, окрім розробки нових наукових теорій, вимагається детальне вивчення економічної думки світу та проведення ретроспективного аналізу задля визначення ймовірності настання тих або інших подій, обумовлених циклічністю економічного поступу.

Формування історії економіки та економічної думки як самостійної науки відбувається на стику історичних та економічних наук. Ця дисципліна заслужено посідає почесне місце в системі академічної і вузівської освіти. Інтеграція економічних й історичних знань відображає міждисциплінарний характер наукових досліджень сучасності.

Метою вивчення історії економіки та економічної думки є поглиблення економічного світогляду шляхом дослідження історичного досвіду та аналізу економічних змін, що мали або ймовірно матимуть місце, у країнах з ринковою економікою

Завдання вивчення історії економіки та економічної думки:

 • - дослідження виникнення та розвитку економічної науки як особливої системи знань у історичному розвитку;
 • - дослідження сутності та економічних передумов визначних економічних і суспільно-політичних подій світового історичного розвитку;
 • - аналіз та встановлення динаміки трансформації виробничих відносин в різні історичні періоди у взаємозв'язку з усіма сторонами суспільного життя;
 • - хронологія основних подій в економічному житті людства та періодизація розвитку світової економічної науки;
 • - виявлення історичних, соціально-політичних та економічних передумов виникнення наукових шкіл та напрямків в історії економічної думки та дослідження подальшого розвитку світової економічної думки;
 • - глибокий аналіз наукових вчень представників кожної з економічних шкіл та напрямків, які зробили вагомий внесок в історію світової економічної думки;
 • - встановлення ролі розроблених економічних теорій у розвитку суспільства та вплив кожна з них на майбуття економічної науки та суспільства.

Об'єктом історії економіки та економічної думки є процеси трансформації економічної думки в історичному поступі, а також застосування ретроспекції щодо вдосконалення економічного розвитку.

Предметом історії економіки та економічної думки є теоретичні, методичні та практичні засади формування та розвитку економічних ідей, течій, шкіл, а також дослідження економічного руху суспільства, економіки країн світу та господарської діяльності людства в історичному розвитку.

Основними результатами дослідження проблематики історії економіки та економічної думки виступили:

 • - розроблені узагальнення та порівняльна характеристика економічного розвитку суспільства впродовж різних історичних періодів;
 • - історична парадигма представлення економіки через фіксацію фактів її розвитку у працях видатних науковців з окресленої проблематики;
 • - оригінальна презентація економічних концепцій, що віднайшли практичне застосування в господарському житті суспільства в різні історичні періоди, їх переваг і недоліків;
 • - виявлення вагомих чинників, під впливом яких формувалися та розвивалися економічні погляди та концепції;
 • - встановлення взаємозв'язку розроблених теорій та їх прикладної реалізації з попередніми здобутками світової економічної думки;
 • - виділення економічних передумов й встановлення економічних наслідків різноманітних історичних подій і процесів;
 • - розробка нової наукової парадигми презентації історії економіки та економічної думки в контексті розвитку економічних вчень країн, представники яких зайняли видатне місце в історії (зокрема, Англії, Франції, США, Німеччини та України).

У рамках навчального посібника запропоновано різні варіанти поточного контроля знань.

Автори сподіваються, що опанування історії економіки та економічної думки якнайкраще сприятиме якісному оновлення інтелектуального потенціалу нації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >