< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Японія

Японія за сто років пройшла шлях від розпаду традиційної феодальної соціально-економічної системи до розвиненої ринкової економіки. Шлях від аграрної до індустріальної економіки був пройдений нею за перші десятиліття XX ст. Ще на початку модернізації країна зіткнулася з гострим протиріччям між потребами в сировинних і паливних ресурсах і бідністю власних надр. Це протиріччя вирішувалося традиційними для тієї епохи методами військової експансії і захоплення колоній - спочатку Тайваню (1896 р.), Кореї (1910 р.), Маньчжурії (1931 р.). Країна пережила періоди промислового підйому в перші десятиліття XX ст., фінансова криза в 1927 р., була охоплена світовою економічною кризою 30-х років.

У середині 30-х під впливом прикладів прямого контролю над економікою, показаних Німеччиною і Радянським Союзом, в середовищі вищої японської бюрократії, офіцерства та частини ділового світу склалася ідеологія "перетворення Японії", виправдувала військову експансію в Китаї і перехід до методів командної економіки для підготовки країни до великої війни. У 1938 р. була проголошена загальна мобілізація нації в галузях стратегічного значення (нафтової, вугільної, хімічної промисловості, чорної і кольорової металургії) встановлена система фіксованих цін і створено планово-розподільний апарат. Компанії - виконавці військових замовлень були підпорядковані міністерству озброєнь, цивільне населення мобілізовано на військові заводи, в містах введено карткове постачання.

Військовий контроль над економікою Японії розпався в кінці війни, в умовах блокади портів і бомбардувань з повітря, що зруйнували близько чверті промислових підприємств і сильно пошкодили транспортну мережу. Житловий фонд у містах і системи штучного зрошення сільськогосподарських земель були сильно зруйновані. Японія втратила колонії, які були основою її сировинного постачання, і втратила океанський флот. Військові втрати склали 2 млн. 800 тис. чоловік убитими, але чисельність населення збільшилася на 100% через припливу репатріантів з колишніх колоній.

Після поразки у Другій світовій війні американська окупаційна адміністрація провела в Японії серію глибоких інституційних реформ:

 • - як і в Західній Німеччині, тут пройшла лібералізація цін;
 • - було стабілізовано бюджет та введено фіксований валютний курс;
 • - здійснення окупаційною владою програми демонополізації економіки для того щоб ліквідувати надмірну концентрацію економічної могутності та посилити ринкову конкуренцію (розпуск довоєнних концернів на чолі із сімейними холдингами ("дзайбацу"), широку розпродаж їх акцій, дроблення найбільших промислових компаній та прийняття антимонопольного закону);
 • - проведення радикальної аграрної реформи з ліквідацією великих володінь і масової перепродажем землі, що призвело до створення сільського господарства дрібних незалежних фермерів;
 • - перебудова окупаційною владою системи державних підприємств і фінансове оздоровлення приватних корпорацій і банків;
 • - проведення податкової реформи, яка забезпечила підприємствам внутрішні джерела накопичень (без цих реформ японське "економічне диво" не могло б відбутися).

Темпи економічного зростання післявоєнної Японії, досягнувши найвищого значення в 50-х роках (середньорічний приріст ВВП становив 14.9%), показали довготривалий знищуючий тренд: в 60-х - 11.3, в 70-х - 4.5, у 80-х - 3.8, в 90-х -1.4%. За зменшенням темпів зростання стоїть зміна етапів економічного розвитку країни.

Можна виділити наступні етапи:

 • - реформи перших повоєнних років - (1946-1952 рр..);
 • - період високих темпів (1955-1973 рр..);
 • - період адаптації до зростання цін на ресурси сировини і палива та інтернаціоналізації економіки (1974-1989 рр..);
 • - структурний - криза 90-х років.

У роки "економічного дива" Японія подолала технічне відставання від найбільш розвинених країн і освоїла технології масової переробки сировинних і паливних ресурсів та масового стандартизованого випуску готових виробів.

У 50-х роках були реконструйовані підприємства чорної металургії, вугільні шахти та електростанції і заново побудований зруйнований під час війни торговий флот.

У 60-х на базі конверсії військових підприємств і нового промислового будівництва "з нуля" були створені виробництво електропобутових приладів і радіоприймачів, автомобільна промисловість. Також були створені галузі післявоєнного покоління: нафтохімія, виробництво синтетичних волокон і смол, електроніка. У цей же час були закриті майже всі вугільні шахти, що не витримали конкуренції дешевої імпортної нафти, яка стала паливною базою енергетичного господарства.

Головним напрямком у розбудові галузевої структури було створення на новій технічній базі практично універсального набору галузей обробної промисловості. Цей напрямок було продиктовано поєднанням наступних факторів:

 • - дешева, добре навчена і рясна робоча сила;
 • - відсутність власної сировини і палива, яке потрібно було імпортувати;
 • - доступність нових технологій, які можна було імпортувати, а також достатні внутрішні джерела нагромадження та механізми фінансування капіталовкладень.

Бюджет країни зводився з профіцитом, і до 1968 р. Японія не вдавалася до внутрішніх запозичень. У країни не було скільки-небудь значної зовнішньої заборгованості, і, крім декількох цільових позик Світового банку, вона не користувалася великими зовнішніми кредитами. Доступ іноземним інвесторам на внутрішній ринок був обмежений при валютному контролі над усіма зовнішніми зв'язками. Запас міцності грошової системи дозволяв Банку Японії заохочувати кредитну експансію банків шляхом рефінансування, утримуючи ставки по позиках нижче рівноважного рівня. Капіталовкладення підприємств фінансувалися головним чином банками.

Повоєнний "бум" дітонародження дав країні приріст чисельності населення між 1955 і 1970 рр.. з 90 до 104 млн. чоловік. Індустріалізація викликала масовий відтік робочої сили з сільського господарства. Чисельність зайнятих у несільськогосподарських галузях збільшилася з 17 до 36 млн. осіб — більше ніж подвоїлася. Цей процес супроводжувався безпрецедентно швидким зростанням доходів найманих працівників (в середньому на 10% у рік) і масовим створенням нових малих підприємств, число яких виросло в півтора рази. Період високих темпів створив у Японії сучасний середній клас.

На макроекономічному рівні головною складовою частиною сукупного попиту були особисті споживчі витрати населення, які забезпечили близько 60% приросту валового продукту. На економічне зростання витрачалося близько 30% ВВП, у тому числі 18-20% припадало на інвестиції в обладнання та виробниче будівництво.

Іншими складовими були податкові пільги пріоритетним галузям, а також обмеження доступу нових конкурентів на ринки і регламентація спеціалізації підприємств у ряді галузей (в нафтопереробці, нафтохімії, банківської діяльності та страхування). Специфічно японський метод допомоги пріоритетним галузям, не застосовувався в жодній іншій країні, полягав у наданні галузевим спілкам підприємців права на створення підконтрольних уряду картелів на час циклічних спадів. Компаніям дозволялося фіксувати ціни і обмежувати випуск продукції до того моменту, як на внутрішньому ринку країни виникне достатній попит. Ця міра застосовувалася також для підтримки нових галузей на стадії становлення. У тих випадках, коли галузям була необхідна масова зміна технологій, вирішувалися картелі для координації згортання неперспективних виробництв. Промислова політика спиралася на групове поведінка підприємств в галузі (союзі підприємців) і не давала підприємствам індивідуальних пільг.

До кінця 60-х років в Японії був створений промисловий потенціал для конкурентоспроможного експорту. У міру того, як продукція оновленої промисловості виходила на міжнародні ринки, внутрішній ринок відкривався для іноземних товарів. У середині 60-х років зникли періодичні дефіцити торговельного балансу. До початку 70-х був скасований валютно-ліцензійний контроль над імпортом, зняті обмеження для припливу іноземного капіталу, а потім і обмеження експорту японського капіталу за кордон. Фіксований курс ієни, встановлений ще в 1949 р. на рівні 360 ієн за долар США, виявився сильно заниженим. Наприкінці 1971 р. Японія ввела змінний курс в рамках вузького коридору, а з лютого 1973 перейшла до вільного плаваючого курсу.

У 70 роках розпочалось поступове гальмування розвитку економіки, що у результаті призвело де переведення економіки на шлях заощадження ресурсів та капіталомісткого зростання. До основних причин слід віднести:

 • - дві світових нафтових кризи (Японія, яка працювала на привізній сировині та паливі);
 • - гострі спалахи інфляції і різке уповільнення темпів зростання;
 • - вичерпані резерви екстенсивного зростання шляхом залучення нових ресурсів робочої сили та безпека товарної номенклатури промислової продукції;
 • - екологічні труднощі, в кінцевому рахунку, призвели до подорожчання капітального будівництва;
 • - підняття рівня заробітної плати, дорожче стало обладнання нових робочих місць

Промисловість стала все більше орієнтуватися на наукомісткі галузі. її лідерами стали електронне машинобудування та виробництво сучасних засобів зв'язку. Для форсування їх розвитку була проведена серія державних програм фінансової та організаційної підтримки науково-дослідних робіт, що виконувалися найбільшими фірмами в галузі високих технологій.

Для структурно депресивних галузей в 1978-1988 рр.. були здійснені дві п'ятирічні програми, які допомогли частково згорнути ті галузі, де становище було найбільш важким: виплавка алюмінію і мартенівської сталі, виробництво хімічних добрив і волокон на нафтовій основі, суднобудування, текстильна і швейна промисловість. Це були останні програми промислової політики: потреба промисловості в державному патерналізмі пішла в минуле. Внутрішнє виробництво продукції, що втратила конкурентоспроможність, стало заміщатися імпортом. Все більш серйозним джерелом постачання промисловості стають закордонні філії та спільні підприємства японських корпорацій.

У результаті японська економіка ще глибше інтегрується у світове господарство. Лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків була сильно розтягнута у часі і дала японським промисловцям при сильній внутрішньої конкуренції ґрунтовно підготуватися до конкуренції на міжнародних ринках. Але в світі сформувалося негативне уявлення про Японію як про країну, закритою для зовнішньої конкуренції. Хоча формальні обмеження були зняті, традиційна практика довгострокових зв'язків у світі бізнесу і партнерські відносини між урядом і діловими колами все більше сприймаються як ознаки протекціоністського захисту. У середині 80-х років величезне позитивне сальдо в торгівлі з США та країнами Європи стало джерелом гострих конфліктів і ключовим питанням міждержавних економічних відносин для Японії.

У середині 80-х років уряд визнав, що позитивне сальдо торгового балансу є результат структурної диспропорції економіки, занадто сильно орієнтованої на експорт. Були введені пільги для імпортерів, щоб вирівняти торговий баланс та переорієнтувати промисловість на внутрішній ринок і зробити саме внутрішній попит опорою економічного зростання. Але ревальвація ціни (її курс до долара піднявся з 200 у 1985 р. до 125 у 1991 р.), кілька пригальмувавши зростання товарного експорту, прискорила вивіз капіталу: У 1985-1989 рр.. закордонні інвестиції Японії зростали в середньому на 62% в рік. Японія стала експортувати не тільки і не стільки товари, скільки робочі місця.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >