Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ Передумови виникнення та розвитку податків. Основні етапи становлення податків як особливої форми соціальних відносин Соціально-економічна сутність податків та їх подвійний характер Функції податків. Сутність фіскальної та розподільчо-регулюючої (економічної) функції податків Елементи податків та їх характеристика Принципи та способи стягнення податків Класифікація податків Залежно від рівня державних структур Залежно від форми оподаткування Залежно від економічного змісту об'єкта оподаткування Залежно від способу оподаткування Залежно від способу зміни податкових ставок Залежно від платника Залежно від платника Залежно від джерела сплати Роль податків у фіскальній політиці державиПідсумки теми ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ Поняття податкової системи та принципи її побудови Становлення податкової системи України Устрій податкової системи УкраїниПідсумки теми ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Основні етапи становлення ДФС України Загальні принципи організації фіскальної служби Структура органів фіскальної служби Завдання та функції органів фіскальної службиПідсумки теми ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОДАТКОВОМУ ПРОЦЕСІ Організаційно-правові засади обліку платників податків Порядок взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів Порядок взяття на податковий облік самозайнятих осіб Внесення змін до облікових даних, порядок зняття з обліку платників податків в органах ДФСУ та вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах. Порядок формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків Інформаційно-аналітичні технології в податковому процесі Отримання, обробка та використання податкової інформації органами ДФСПідсумки теми ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ Сутність та зміст податку на додану вартість Платники податку на додану вартість Об'єкти оподаткування. Операції, що не є об'єктами оподаткування податком на додану вартість База оподаткування податком на додану вартість та порядок її визначення Ставки податку на додану вартість Звільнення від оподаткування податком на додану вартість Порядок розрахунку податку на додану вартість. Податкові зобов'язання та податковий кредит Бюджетне відшкодування податку на додану вартістьПодаткова накладна Порядок подання звітності та строки сплати податку на додану вартість Оподаткування ПДВ операцій особливого видуОподаткування ПДВ операцій особливого виду Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну системуПідсумки теми АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК Економічна сутність акцизного податку як форми специфічних акцизів Визначення платників акцизного податку та перелік об'єктів оподаткування акцизним податком Види ставок акцизного податку та порядок їх застосування Податкові пільги в системі оподаткування акцизним податком Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв Контроль за сплатою акцизного податку за допомогою маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання Порядок створення та функціонування акцизних складівПідсумки теми МИТО Історичний розвиток митної справи в Україні Основи митної справи в Україні Сутність та функції мита як непрямого податку Платники, об'єкти оподаткування, база оподаткування, ставки, пільги мита Характеристика основних видів і ставок мита Порядок нарахування та сплати митаПідсумки теми ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Сутність та історія становлення податку на прибуток підприємств в Україні Платники та ставки податку Об'єкт та база оподаткування податку Порядок розрахунку об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування Податкові періоди, порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Історія становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні Платники податку та об'єкт оподаткуванняОб'єкт оподаткування База оподаткування та ставки податкуБаза оподаткування Ставки податку Податкова знижка Податкова соціальна пільга Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходівОподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)Оподаткування інвестиційного прибуткуОподаткування роялтіОподаткування процентівОподаткування дивідендівОподаткування виграшів та призівОподаткування благодійної допомогиОподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних вкладів та за договорами довірчого управлінняОподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строкОподаткування доходів, отриманих нерезидентамиОподаткування іноземних доходів Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та рухомого майна Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходиПідсумки теми СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ - ЄДИНИЙ ПОДАТОК Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядку декларування податку. Порядок обрання спрощеної системи оподаткування або відмови від її застосування.Підсумки теми РЕНТНА ПЛАТА Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України Рентна плата за спеціальне використання води Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України Подання декларації і строки сплати рентної платиПідсумки теми ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК Платники та об'єкти податку. Ставки податку. Порядок обчислення та сплати податкуПідсумки теми МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ Історичний розвиток місцевого оподаткування в Україні Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Транспортний податок Збір за місця для паркування транспортних засобів Туристичний збірПідсумки теми НЕПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ Класифікація неподаткових платежів та їх характеристика Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України Державне мито Ліцензування певних видів господарської діяльностіПідсумки теми ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Дефініції податкової політики та її соціально-економічний характер Взаємозв'язок та взаємодія податкової політики з елементами та інструментами державного регулювання економіки Форми та цілі податкової політикиПідсумки теми
 
Наст >