< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання

Податковим кодексом України встановлено нульову ставку на спирт етиловий залежно від напряму його використання та нафтопродукти, вироблені в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної та хімічної промисловості.

Так, акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту застосовується до операцій з реалізації спирту етилового, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біо-етанолу що використовуються в наступних випадках (рис.6.11).

Також, акцизний податок за нульовою ставкою застосовується до операцій з реалізації легких та важких дистилятів (далі - нафтопродукти) у якості сировини для виробництва етилену та для виробництва у хімічній промисловості. Зазначені нафтопродукти можуть ввозитися в Україну в якості сировини для зазначених цілей без сплати акцизного податку.

При цьому відвантаження спирту та нафтопродуктів виробникам вищезазначеної продукції за нульовою ставкою буде здійснюватися за умови видачі податкового векселя, авальованого банком, за порядком та в межах квот, затверджених Кабінетом Міністрів України.

До отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу, що використовуються для виробництва вищезазначених видів продукції на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, видається податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, що отримується виходячи із загальної ставки. Такий податковий вексель може бути виданий наступними платниками (рис.6.12).

Випадки застосування акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

Рис.6.11. Випадки застосування акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

Підприємства-виробники продукції, для виробництва якої отри¬мується спирт етиловий за нульової ставкою

Рис.6.12. Підприємства-виробники продукції, для виробництва якої отримується спирт етиловий за нульової ставкою

Видача податкового векселя такими виробниками здійснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу на наступні строки (рис.6.13).

Строки видачі податкового векселя підприємствами-виробниками продукції, для виробництва якої отримується спирт етиловий за нульовою ставкою

Рис.6.13. Строки видачі податкового векселя підприємствами-виробниками продукції, для виробництва якої отримується спирт етиловий за нульовою ставкою

Виробники етилену та суб'єкти господарювання у хімічній промисловості, що використовують у якості сировини нафтопродукти, зобов'язані видавати податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг таких нафтопродуктів, що отримуються виходячи із ставки, яка визначається як різниця між загальною ставкою акцизного податку та ставкою 0 євро за 1000 кг. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.

В разі ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання їх в якості сировини у виробництві етилену та для виробництва у хімічній промисловості, такі виробники оформлюють податковий вексель у трьох примірниках. Один примірник подається органу державної податкової служби за місцезнаходженням виробника, другий - митному органу, яким здійснюється митне оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку.

Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх відносин з векселедавцем.

За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

Векселедержателем виступає орган державної фіскальної служби за місцем реєстрації векселедавця.

Контроль за цільовим використанням спирту етилового та нафтопродуктів покладено на органи державної фіскальної служби, в тому числі й на представників податкових органів на податкових постах, що встановлюються на підприємствах, на яких використовується спирт етиловий та нафтопродукти за нульовою ставкою акцизного податку.

Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового та нафтопродуктів отриманих за пільговою ставкою акцизного податку, для подальшого виготовлення продукції. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довідка векселедавця про цільове використання спирту та нафтопродуктів, погоджена представником податкового посту, встановленого на підприємстві. А в разі ввезення нафтопродуктів у якості сировини для виробництва етилену та для виробництва у хімічній промисловості копія довідки про цільове використання подається митному органу.

У разі нецільового використання суб'єктами господарювання спирту етилового та біоетанолу, а також нафтопродуктів, що отримані як сировина для виробництва окремих видів продукції, до таких суб'єктів застосовується фінансова відповідальності у вигляді штрафу. Розмір штрафу визначається шляхом збільшення суми акцизного податку, яка повинна бути сплаченою зі обсягів спирту та нафтопродуктів (використаних за нецільовим призначенням) за ставками для такого спирту та нафтопродуктів на дату його отримання в 1,5 рази.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >