< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МИТО

Історичний розвиток митної справи в Україні

Період становлення та розвитку митної справи у період незалежності української держави був розпочатий прийняттям Верховною Радою України 25 червня 1991 р. Закону України "Про митну справу в Україні", де було зазначено, що Україна ".. .як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу".

12 грудня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Постанову "Про введення в дію Митного Кодексу України", який є чинним законодавчим актом з митної справи й по сьогоднішній день. Цією Постановою передбачено було також і створення Державного митного комітету України як центрального митного органу України.

Положення Закону "Про митну справу в Україні" були розвинуті в інших нормативних актах, головними серед яких є Митний кодекс Україні (МКУ) та Закони "Про Єдиний митний тариф" та "Про зовнішньоекономічну діяльність". Митний кодекс - спрямований на регулювання митних процедур та діяльності митних органів, Закон "Про Єдиний митний тариф" - основних положень тарифного регулювання, а Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність" - прав та обов'язків суб'єктів зовнішньоекономічних відносин та повноваженні держави та її органів щодо регулювання таких відносин.

Перший Митний кодекс України було прийнято в грудні 1991 р. (введено в дію з 1 січня 1992 р.), у період, коли формувалися основні засади державності та незалежності України в законодавчому плані. І хоча введення в дію Митного кодексу на той час зіграло позитивну роль, пізніше він вже не відповідав сучасному стану митної справи. Більше того, він стримував розвиток господарської та фінансово-банківської діяльності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, їм недостатньо забезпечувались умови зовнішньоекономічної діяльності українських товаровиробників. Усе це вимагало прийняття нового Митного кодексу.

Згодом, 7 лютого 1994 р. Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Митно-тарифну раду. У цьому ж році набула чинності в Україні Конвенція митної декларації пасажира (МДП). Через два роки у структурі Державного митного комітету України було створено Академію митної служби України.

  • 29 листопада 1996 р. Президентом України видано Указ про створення на базі колишнього Державного митного комітету України і його органів Митної служби України (МСУ) та її органів - регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митниць. Даний Указ створив реальні умови для здійснення поглибленої структурної перебудови і реформування митної системи. Є всі підстави констатувати, що прийняття цього документа є підсумком першого етапу формування митної системи нашої держави та свідченням про її вихід на якісно новий, вищий рівень.
  • 1 березня 1998 р. набрала чинності Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським союзом, що сприяло розширенню зовнішньоекономічних зв'язків української держави. Український класифікатор зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України у січні 1999 року.
  • 5 квітня 2001р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про Митний тариф України". Наступним кроком було прийняття Верховною Радою України другого Митного Кодексу України.

Підготовка другого Митного кодексу та його розгляд було викликано необхідністю приведення чинного митного законодавства у відповідність до Конституції України, гармонізації та уніфікації із загальноприйнятими в європейській та світовій практиці нормами і стандартами, а також приведення Кодексу у відповідність до ринкової економіки. Верховною Радою України 11 липня 2002 року був прийнятий другий Митний кодекс України, який вступив в дію з 1 січня 2004 року. Загалом, основні події з історії митної справи та митної політики незалежної України зображено у таблиці 7.1.

Таблиця 7.1. Хронологічна таблиця подій з історії митної справи та митної політики у період незалежності України

Дата події

Подія

1

25 червня 1991 р.

Закон "Про митну справу в Україні"

2

12 грудня 1991 р.

Закон "Про введення у дію Митного кодексу України"

3

12 грудня 1991 р.

Указ Президента України про створення замість Державного комітету митного контролю Державного митного комітету України (ДМКУ)

4

11 лютого 1992 р.

Утворення Державного митного комітету України

5

1 березня 1992 р.

Введення в дію Закону "Про Єдиний митний тариф"

6

19 червня 1992 р.

Постановою Верховної Ради України прийнято рішення про приєднання до Конвенції про створення Ради митного співробітництва

7

21 січня 1994 р.

Закон "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"

8

28 січня 1994 р.

Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань". У структурі митної системи створено територіальні митні управління

9

7 лютого 1994 р.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Митно-тарифну раду

10

15 липня 1994 р.

Набула чинності в Україні Конвенція МДП 1975 р. згідно з Законом України "Про участь України у міжнародній конвенції з міжнародних перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП"

11

29 листопада 1996 р.

Реорганізація ДМКУ у Державну митну службу України

12

11 червня 1996 р

Створення Академії митної служби України

13

1 березня 1998 р.

Набрала чинності Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським союзом

14

січень 1999 р.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Український класифікатор ЗЕД

15

5 квітня 2001 р.

Верховна Рада України прийняла Закон "Про Митний тариф України"

16

11 липня 2002 р.

Верховною Радою України прийнятий другий Митний кодекс України

17

1 червня 2012 р.

Введення в дію нового Митного кодексу України

18

24 грудня 2012 р.

Створення Міністерства доходів і зборів України

19

8 липня 2014 р.

Створення Державної фіскальної служби України

Податковий кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2011 року визначив Митний кодекс України законом України з питань оподаткування. 01 червня 2012 року набрав чинності новий Митний кодекс України. Даний документ суттєво змінив митне законодавство, в тому числі, спростив процедуру митного оформлення та розширив повноваження митних органів при проведенні перевірок.

Важливою подією наприкінці 2012 року стало створення Міністерства доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України. На новостворене міністерство також покладено функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У липні 2014 р. відбулась ліквідація Міністерства доходів і зборів України і створення Державної фіскальної служби України.

Одним із найбільш прогресивних нововведень нового Митного кодексу (2012 р.) є впровадження нового суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - уповноваженого економічного оператора (далі - УЕО). УЕО наділений можливістю використовувати спеціальні спрощення, як наприклад, можливість тимчасового зберігання товарів на своєму складі та випуску товару зі свого складу без пред'явлення його митному органу, можливість зняти митне забезпечення без дозволу митниці та здійснювати митний контроль в першочерговому порядку.

Також новим Митним кодексом значно розширено права та обов'язки декларанта в процесі заявлення митної вартості товарів. Так, декларант визначає митну вартість товару самостійно, при цьому маючи можливість отримати письмову консультацію митного органу. Крім того, новий Кодекс надає декларанту можливість отримувати від митного органу письмові обґрунтування невизнання останнім митної вартості товару.

Митним кодексом чітко визначено такі особливості в адмініструванні митних платежів, які раніше були відсутні в податковому законодавстві:

  • - встановлено випадки виникнення, припинення і виконання обов'язку зі сплати митних платежів;
  • - визначено осіб, відповідальних за сплату митних платежів;
  • - встановлено строки сплати митних платежів;
  • - встановлено порядок і випадки повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів;
  • - визначено поняття "авансові платежі" (передоплата);
  • - визначено на законодавчому рівні порядок та способи забезпечення митних платежів.

Митний Кодекс становить основу митного законодавства України. Діючий Кодекс в цілому відповідає міжнародним стандартам, оскільки його розроблення здійснювалося з урахуванням положень Митного Кодексу Європейського Співтовариства та основних міжнародних конвенцій і угод, до яких приєдналася або має намір приєднатися Україна.

Також існує велика кількість законів та підзаконних актів, які регулюють суспільні відносини у сфері митної справи. Це можуть бути або законодавчі акти, що регулюють окремі специфічні види підприємницької діяльності, або законодавчі акти щодо окремих видів товарів.

Загалом, у сучасних умовах економічного розвитку України, розширення зовнішньоекономічних зв'язків митна справа набуває особливого значення. Подальше становлення митної справи в Україні відбувається в напрямі уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >