< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основи митної справи в Україні

Митна справа здійснюється в межах митної політики, яка має багатоцільовий характер. Митну політику України визначає Верховна Рада України. Митна політика України виступає різновидом державної політики, а її головним функціональним завданням є забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України в політичній, економічній, соціальній, екологічній та інших сферах. В основному, засоби реалізації митної політики є задіяними при переміщенні фізичними та юридичними особами товарів через митний кордон України.

Митна політика - це система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів, безпеки та потреб суб'єктів підприємництва за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. На конкретний зміст митної політики держави впливають певні об'єктивні фактори (рис.7.1.).

Об'єктивні фактори, які впливають на митну політику

Рис. 7.1. Об'єктивні фактори, які впливають на митну політику

Основними історичними формами митної політики є політика державного протекціонізму та політика вільної торгівлі (лібералізація). Зміст протекціоністської політики полягає в створенні умов для розвитку національної економіки шляхом штучного обмеження конкуренції з боку інших держав та допомозі національним виробникам в освоєнні закордонних ринків збуту, використовуючи зовнішньополітичні позиції держави та державну підтримку експорту. Політика протекціонізму передбачає завищені ставки ввізних мит, застосування нетарифних, адміністративно-правових обмежень або повної заборони щодо імпорту певних видів товарів, державне субсидування, кредитування., надання податкових пільг національним виробникам-експортерам. На сьогоднішній день політика державного протекціонізму суперечить міжнародно-правовим актам з питань торгівлі та митного регулювання і в своєму чистому вигляді майже не зустрічається.

Політика вільної торгівлі в своєму ідеальному варіанті ґрунтується на чотирьох базових свободах: вільному русі товарів, послуг, капіталів та людей, що, зокрема, передбачає створення рівних умов для національних та іноземних товарів, зменшення ставок імпортних мит та ліквідацію нетарифних обмежень і т. д. Саме принципи вільної торгівлі стали головними в розвитку міжнародного економічного співробітництва у XX ст. Слід ураховувати що розглянуті, так звані, класичні форми митної політики в чистому вигляді існують лише в теорії. Сучасна світова практика регулювання зовнішньоекономічних відносин іде шляхом поєднання протекціоністських та вільно-торговельних форм задля найбільш повного забезпечення національних інтересів держави, але загальною домінуючою тенденцією є політика лібералізації.

Центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи є Державна фіскальна служба України, яка організовує та контролює діяльність податкових та митних органів, забезпечує своєчасне та повне надходження до бюджетів коштів від податків і зборів (обов'язкових платежів).

В Україні створено вісім регіональних митниць - Енергетична, Центральна, Інформаційна, Регіональна митниця боротьби з митними правопорушеннями, Західна, Південна, Кримська, Східна. На території закріпленого за регіональною митницею регіону безпосередньо здійснюється митна справа.

Базовими підрозділами системи митних (фіскальних) органів України, на які покладено безпосереднє здійснення митної справи, є митниці та митні пости. В залежності від розміщення регіону діяльності митниці останні можна класифікувати на прикордонні (зовнішні) та внутрішні.

Прикордонні митниці розміщуються на митному кордоні України, який співпадає з державним кордоном, в пунктах пропуску через державний кордон, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річне, повітряне та інше сполучення.

Внутрішні митниці розміщуються в інших районах митної території України, а також в пунктах, що розміщуються на митному кордоні України, де він співпадає з межами спеціальних економічних зон та на території спеціальних економічних зон.

В підпорядкуванні митниць знаходяться митні пости, через які митниці здійснюють свої завдання щодо реалізації митної справи.

Митні органи України в своїй діяльності взаємодіють з іншими державними органами, підприємствами та громадянами, а також при виконанні своїх функцій мають право співпрацювати з митними та іншими органами іноземних держав та міжнародних організацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >