< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Платники, об'єкти оподаткування, база оподаткування, ставки, пільги мита

До основних елементів мита відносяться: платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставки, пільги.

Загалом, платниками мита є фізичні та юридичні особи, що переміщують товари та предмети через митний кордон України (рис.7.4).

Об'єктами оподаткування митом згідно Митного кодексу України є:

 • - товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі митної території України;
 • - товари, що ввозяться чи пересилаються на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню митом;
 • - товари чи транспортні засоби, конфісковані за рішенням суду або поміщені у режим відмови на користь держави, що реалізуються на митній території України;
 • - товари комерційного призначення (у т.ч. транспортні засоби), які зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, та товари, граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, що реалізуються на митній території України.

Платники мита згідно митного законодавства України

Рис.7.4. Платники мита згідно митного законодавства України

Базою оподаткування є митна вартість або фізична одиниця товару (кількість таких товарів у встановлених законом одиницях виміру) чи іншого предмету, що перетинає митний кордон України.

Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному оподаткуванню, проводиться на основі їх митної вартості.

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до вимог Митного кодексу, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом. Чинні норми митного законодавства поділяють усі зовнішньоекономічні операції для цілей визначення митної вартості на імпортні та інші.

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України, здійснюється шляхом застосування наступних методів:

 • 1. основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);
 • 2. другорядні:
  • а) за ціною договору щодо ідентичних товарів;
  • б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;
  • в) на основі віднімання вартості;
  • г) на основі додавання вартості (обчислена вартість); ґ) резервний.

Основний метод визначення митної вартості товарів є метод за ціною договору щодо товарів, які імпортуються. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із перелічених вище методів (другорядних). При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Застосуванню другорядних методів передує процедура консультацій між митним органом і декларантом. Під час таких консультацій митний орган та декларант можуть здійснити обмін наявною у кожного з них інформацією за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.

Митною вартістю товарів, що переміщуються через митний кордон України у митних режимах, відмінних від митного режиму імпорту, є ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі. Виключення зроблено для товарів, що ввозяться на митну територію України та помішуються в митні режими, відмінні від режиму імпорту (крім митного режиму транзиту) зі справлянням митних платежів, для яких визначення митної вартості відбувається у порядку, визначеному для товарів, що переміщуються у режимі "імпорт".

Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються (декларуються) митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.

Відповідно до вимог Митного кодексу України, декларація митної вартості подається лише, якщо є витрати, які для визначення митної вартості, повинні бути додані чи відняті до/від ціни, що фактично сплачена (або підлягає сплаті), або якщо покупець та продавець пов'язані між собою (рис.7.5).

Критерії віднесення осіб до пов'язаних між собою

Рис. 7.5. Критерії віднесення осіб до пов'язаних між собою

В інших випадках декларація митної вартості подається за власним бажанням декларанта або уповноваженої ним особи. Однак, за жодних обставин не подається декларація митної вартості, у разі декларування партій товарів, митна вартість яких не перевищує 5000 євро.

Розміри ставок мита в Україні встановлюються у відповідності з Митним тарифом України, який визначається Законом України "Про Митний тариф України" і міжнародними договорами.

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митних тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.

Ставки Митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності і територіального розташування, за винятком випадків, що передбачені законами України і її міжнародними договорами.

При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг.

Види митних пільг в себе включають: звільнення від сплати мита; зниження рівня митного обкладення; пільгові режими при перетинанні кордону спеціальних митних зон; тарифні преференції.

При справлянні мита встановлена розгалужена система пільг.

Види митних пільг в себе включають: звільнення від сплати мита; зниження рівня митного обкладення; пільгові режими при перетинанні кордону спеціальних митних зон; тарифні преференції.

Митні пільги надаються представництвам іноземних держав, міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційними особам на території України.

Тарифні пільги (тарифні преференції) надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів.

Стосовно певного митного режиму, особі яка переміщує товари можуть бути представлені наступні пільги:

 • - повне звільнення від сплати митних платежів;
 • - часткове звільнення від сплати митних платежів;
 • - повернення раніше сплачених митних платежів. Допускається безмитне ввезення та вивезення або пільгове обкладення митом товарів, які:
 • - ввозяться у спеціальні митні зони на території України для кінцевого споживання в цих зонах;
 • - вивозяться із спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон;
 • - вивозяться із спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.

Згідно з Митним кодексом України, загальна вартість товарів, які можуть ввозитись громадянами на митну територію України без сплати податків через сухопутні і морські пункти пропуску становить 500 євро. При цьому через пункти пропуску, відкриті для повітряного сполучення, можна безмитно ввозити товари на суму до 1000 євро. Поштою на митну територію України можна безмитно пересилати товари, сумарна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро. Загальний термін тимчасового безмитного ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування - до 1 року.

Митні пільги застосовуються на основі податкового законодавства України, на основі Митного кодексу України і на основі міжнародних договорів України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >