< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика основних видів і ставок мита

Диференціація видів мита може здійснювались за декількома критеріями. Основні класифікаційні ознаки та види мита зображено на рисунку 7.6.

Класифікаційні ознаки та види мита

Рис. 7.6. Класифікаційні ознаки та види мита

Так, за напрямом руху товарів мито поділяється на ввізне (імпортне), вивізне (експортне) і транзитне. Відповідно до основних митних режимів в Україні застосовують ввізне (імпортне) і вивізне (експортне) мито.

Ввізне (імпортне) мито справляється митницями при надходженні іноземних товарів на внутрішній ринок України.

Вивізне (експортне) мито нараховується на товари та інші предмети під час їх вивезення за межі митної території України.

Транзитне мито справляється митницею при транзиті товару через митну територію країни.

За призначенням (обмеженням імпорту або експорту) чинним законодавством передбачене застосування спеціального, компенсаційного та антидемпінгового мита. Загалом ці особливі види мита встановлюються з метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України.

Антидемпінгове мито використовується у таких випадках:

  • - ввезенні на митну територію України товарів за ціною, яка суттєво нижча від їх конкурентної ціни в країні експорту, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів;
  • - вивезенні за межі митної території України товарів, за ціною, яка суттєво нижча від ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент вивезення, якщо такі операції можуть завдати шкоди загальнодержавним інтересам.

Антидемпінгове мито нараховується додатково до звичайного мита як різниця між демпінговою (заниженою) ціною товару і його реальною ціною на міжнародному ринку.

Компенсаційне мито використовується у таких випадках:

  • - ввезенні на митну територію України товарів при виробництві або імпорті яких прямо чи побічно використовувалась субсидія, якщо таке ввезення може завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів чи перешкоджає організації або розширенню їх виробництва в Україні;
  • - вивезенні за межі митної території України товарів при виробництві або експорті яких використовувалась субсидія, якщо таке вивезення загрожує завдати шкоди державним інтересам України.

Компенсаційне мито повинне врівноважувати ціни на іноземні та вітчизняні товари з метою виключення цінової конкуренції. Спеціальне мито застосовується у наступних випадках:

  • - як засіб захисту вітчизняних виробників уразі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди вітчизняному товаровиробнику подібних товарів;
  • - як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують загальнодержавні інтереси у сфері зовнішньої торгівлі;
  • - як захід для припинення несумлінної конкуренції у випадках, що визначаються законодавством України;
  • - як захід у відповідь на дискримінаційні чи недружні дії проти України з боку інших держав або у відповідь на дії інших країн, які обмежують законні права та інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законодавства України. Для встановлення фактів, які стають основою для застосування особливих видів мита, проводиться розслідування відповідним уповноваженим державним органом відповідно до заяви українських чи іноземних заінтересованих державних органів, підприємств, організацій. Якщо в процесі розслідування виясняється що імпорт товару є об'єктом антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не встановлюються або припиняються державним органом який їх установив.

За періодом дії мито поділяється на постійне та сезонне.

Постійне мито встановлюється без обмеження термінів застосування.

Сезонне мито встановлюється з метою оперативного регулювання ввезення та вивезення окремих товарів. Воно може встановлюватись на строк не більше чотирьох місяців з моменту його запровадження.

За порядком встановлення мито може бути автономне та конвенційне.

Автономне мито встановлюється країною самостійно незалежно від міжнародних договорів.

Конвенційне мито встановлюється на основі двосторонніх та багатосторонніх переговорів та зафіксоване в угодах.

За способом нарахування ставки мита поділяються на адвалорні, специфічні і комбіновані.

Адвалорні ставки - це ставки мита, визначені у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Специфічні ставки - це ставки мита, визначенні в фіксованих одиницях на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом.

Комбіновані ставки - це ставки мита, в яких поєднані адвалорний та специфічний види митного обкладення.

Таким чином, комплексно розглянувши основні види та ставки мита, можна зробити висновок, що використання їх цілком доцільне, і при ефективному застосуванні вони можуть бути дієвими фінансовими інструментами регулювання економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >