< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок нарахування та сплати мита

Переміщення товарів при експорті чи імпорті через митний кордон держави обов'язково підлягає митному оформленню, яке означає процес документального підтвердження факту експорту чи імпорту певної кількості товарів на певну суму. Митне оформлення здійснюють митниці з метою забезпечення митного контролю та для застосування засобів державного регулювання ввезення, вивезення, транзиту товарів. Основним документом при митному декларуванні для юридичних, фізичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності є митна декларація.

Митне оформлення товарів у повному обсязі та їх пропуск можуть здійснюватися лише після сплати належних митних платежів або за умови надання митним органом у встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їхньої сплати. Митним кодексом України (далі - МКУ) передбачено також право декларанта на здійснення митного оформлення в будь-якому митному органі, з урахуванням того, що митні органи не зможуть затримати товар більш ніж на 4 години з моменту подачі декларації. При цьому МКУ надає митниці можливість перевірити декларанта після завершення оформлення в порядку пост-аудит контролю. Впровадження інституту пост-аудит контролю дозволяє: здійснювати контроль після завершення митного оформлення товарів, з метою перевірки точності і достовірності декларацій на товари та достовірності зазначених у них відомостей; забезпечувати більш швидке оформлення імпортних товарів і відповідно більш високий рівень експорту.

Згідно із МКУ декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватись як електронні документи, так і документи і на паперовому носії. Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів.

Під час митного оформлення товарів митному органу можуть подаватися такі види митних декларацій:

 • - митна декларація, заповнена у звичайному порядку;
 • - попередня митна декларація;
 • - тимчасова митна декларація;
 • - періодична митна декларація;
 • - додаткова митна декларація.

Підстави для подання митних декларацій зображено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3. Підстави для подання митних декларацій

п/п

Види митних декларацій

Підстави

1

Митна декларація, заповнена у звичайному порядку

Подається у тому випадку, коли декларант має достатньо відомостей для завершення митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення у відповідності із заявленим митним режимом

2

Попередня митна декларація

Подається до ввезення в Україну товарів (транспортних засобів) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають не території пункту пропуску через державний кордон України. Така митна декларація подається митному органу, в якому буде проводитися митне оформлення товарів, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей. При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації. а також доставка та пред'явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов'язковими

3

Тимчасова митна декларація

Подається у разі, якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідними для заповнення митної декларації у звичайному порядку.

4

Періодична митна декларація

Може подаватися на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією

 • 1 тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не більше 180 днів та під зобов'язання про подання додаткової декларації. Така митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше
 • 2 рази протягом строку дії декларації

5

Додаткова митна декларація

Подається у разі подання попередньої, тимчасової або періодичної митних декларацій

За загальним правилом митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення товарів, протягом 10 робочих днів з дати постачання цих товарів до зазначеного органу. У разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, а також у разі прийняття митним органом рішення про коригування митної вартості товарів нова митна декларація подається не пізніше 10 робочих днів з дати відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі митного органу.

Документи, відомості про які зазначено в митній декларації, повинні зберігатися декларантом або уповноваженою ним особою протягом не менше ніж 1095 днів.

Норми МКУ також допускають внесення змін та відкликання митної декларації, прийнятої митним органом, до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму.

При нарахуванні мита враховуються певні особливості:

 • - країна походження товару та інших предметів;
 • - технологічні операції, які не можуть визнаватися як достатня переробка товарів;
 • - достатність переробки згідно з Митним кодексом України;
 • - достатність переробки транспортних засобів.

Обчислення суми мита може здійснюватися за трьома варіантами.

1-й варіант обчислення (якщо ставка мита встановлена у відсотках (адвалерна)) зображено на рисунку 7.7.

Розрахунок суми мита (якщо ставка встановлена у відсотках)

Рис.7.7. Розрахунок суми мита (якщо ставка встановлена у відсотках)

2-й варіант обчислення (якщо ставка мита встановлена у грошовому виразі з одиниці товару (специфічна)) зображено на рисунку 7.8.

Розрахунок суми мита (якщо ставка мита встановлена в грошово¬му виразі з одиниці товару)

Рис. 7.8. Розрахунок суми мита (якщо ставка мита встановлена в грошовому виразі з одиниці товару)

 • 3-й варіант обчислення (в разі застосування комбінованих ставок мита, що складаються з адвалорних та специфічних ставок) здійснюється за формулою:
  • (МВ х Ст1)/100%, але не менше ніж Н х Ст2 х Кє,

де МВ - митна вартість;

Ст1 - ставка мита, установлена у відсотках від митної вартості товару (адвалорна);

Н - кількісна або фізична характеристика товару в натуральному вираженні;

Ст2 - ставка мита в євро за одиницю товару (специфічна); Кє - курс євро, установлений НБУ на день подання митної декларації.

Мито сплачується митним органам України, а за товари та інші предмети, які пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, -підприємствам зв'язку. Сплачується мито в національній валюті України за встановленими ставками виходячи з митної вартості товару. Мито вноситься до Державного бюджету України. Оплата митних платежів проводиться до або на момент митного оформлення шляхом їх перерахування за безготівковим розрахунком на рахунок митної установи або внесення готівкою до каси митниці.

Підсумки теми

Митне оподаткування є одним із засобів митного регулювання та напрямів митної політики держави. Загальні питання митного оподаткування займають досить вагоме місце в дослідженнях учених різних країн. Проте питання митного оподаткування, зокрема щодо оптимізації розмірів ставок, визначення критеріїв їх диференціації, порядку встановлення та застосування, визначення переліку товарів, що обкладаються митом, у контексті їх впливу на соціально-економічний розвиток країни, є недостатньо вивченими.

Мито здійснює значний вплив на загальний рівень цін в країні; за рахунок диференціації ставок змінює структуру ринкових цін та споживання; є ефективним стимулятором (фактично - регулятором) макроекономічних процесів у країні. Складність полягає у тому, що між основними цілями запровадження мита виникають протиріччя, і кожна країна на певному етапі свого розвитку має по-новому вирішувати для себе, з якою метою запроваджувати митне оподаткування.

Зокрема, застосування мита дозволяє підтримувати раціональне співвідношення ввозу та вивозу товарів, валютних надходжень та витрат, забезпечує умови інтеграції національної економіки у світову. Митне оподаткування імпорту обумовлене, окрім фіскальних завдань, проведенням політики помірного протекціонізму щодо вітчизняного товаровиробника та необхідністю регулювання ввозу продукції, що не має вітчизняних аналогів чи виробляється у недостатній кількості на внутрішньому ринку.

Поряд із чисто фіскальними, мито виконує як стимулюючу, так і захисну функції. Захисна функція мита припускає формування бар'єрів, що перешкоджають проникненню на територію держави товарів, більш конкурентоздатних по відношенню до національних, або просто тих, в яких не зацікавлена держава.

Отже, мито виступає дієвим інструментом мобілізації доходів до державного бюджету; його надходження є значними, надійними і стабільними. В останні роки в Україні миту відводиться все більша роль у формуванні бюджету.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >