< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Платники та ставки податку

Елементи оподаткування податком на прибуток підприємств в тому числі і перелік платників даного податку зазначено в Податковому кодексі України (розділ III). Відповідно до норм кодексу платниками податку на прибуток є резиденти та нерезиденти. (рис. 8.1, 8.2)

Платники податку на прибуток з числа резидентів

Рис. 8.1. Платники податку на прибуток з числа резидентів

Установи та організації, які зазначені у підпунктах 1 та 3 рисунку 8.1., не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Платники податку на прибуток з числа нерезидентів

Рис. 8.2. Платники податку на прибуток з числа нерезидентів

Згідно норм ПКУ не всі юридичні особи нерезиденти, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України можуть бути платниками податку на прибуток. Існують певні винятки, а саме установи та організації, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України не є платниками даного податку.

Основна (базова) ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

За ставками 0, 3 відсотків оподатковується прибуток від страхової діяльності юридичних осіб в окремих випадках, зазначених в ПКУ

За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків - дохід нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених ПКУ.

За ставкою 10 відсотків - дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів.

За ставкою 18 відсотків - дохід, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

Об'єкт та база оподаткування податку

Згідно статті 134 розділу III Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами. Алгоритм розрахунку прибутку наведено на рисунку 8.3.

Алгоритм розрахунку прибутку

Рис.8.3. Алгоритм розрахунку прибутку

Фінансовий результат (прибуток або збиток), визначається відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, а податкові різниці - відповідно до положень розділу III ПКУ.

Якщо відповідно до норм ПКУ передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

  • - зменшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • - збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до норм ПКУ передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

  • - збільшення від'ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • - зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ПКУ. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ПКУ, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень ПКУ.

Податковою базою податку на прибуток визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >