< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів

Податковим кодексом України визначено порядок оподаткування окремих видів доходів, зокрема для:

 • 1. Доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).
 • 2. Інвестиційного прибутку.
 • 3. Роялті.
 • 4. Процентів.
 • 5. Дивідендів.
 • 6. Виграшів та призів.
 • 7. Благодійної допомоги.
 • 8. Доходів, отриманих за договорами довгостроково страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій), недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя.
 • 9. Суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк.
 • 10. Доходів, отриманих нерезидентами.
 • 11. Іноземних доходів.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

До нерухомості належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату (ч. 1 ст. 810 Цивільного Кодексу України).

Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 пункту 170 Податкового кодексу України (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

Об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди.

Відповідно до Податкового кодексу України нерухомість, що належить фізичній особі - нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу - підприємця або юридичну особу - резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом стосовно таких доходів. Нерезидент, який ці норми, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі чи фізичній особі — підприємцю оподатковуються орендарем як податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок за ставкою 15 та/або 17%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >