< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України встановлюється щодо транспортних засобів вітчизняних та іноземних власників, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів (у тому числі у формі попереднього документального контролю) та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та габаритних параметрів.

Єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів. Єдиний збір перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі.

Ставки єдиного збору встановлюються Законом України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" від 04.11.1999р. № 1212-ХІУ у євро та не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збору.

Для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка єдиного збору встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної для відповідного автомобільного транспортного засобу та контейнеру. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та габаритних параметрів, справляється в повному обсязі.

Порядок справляння єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України.

Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'язаних із здійсненням митного при транзиті вантажів і транспортних засобів, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, та витрат, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг.

Контроль у частині відповідності ставок зборів фактичним витратам на здійснення усіх видів контролю вантажів і транспортних засобів здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Єдиний збір перераховується до Державного бюджету України у повному обсязі.

Координація діяльності органів державної влади, пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, а діяльності державних контролюючих органів із справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України - відповідними митними органами України.

У разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів єдиний збір не справляється.

Також, єдиний збір не справляється:

  • - з транспортних засобів у випадку транзиту вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на інший транспортний засіб у зоні митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу;
  • - з транспортних засобів, якими перевозяться вантажі гуманітарної допомоги, якщо товаросупровідні документи оформлені на отримувачів гуманітарної допомоги в Україні, що внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Перевізники-нерезиденти, які здійснюють діяльність на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сплачують єдиний збір відповідно до цих договорів.

Перевізники-резиденти, які сплатили збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України, сплачують плату за проїзд автомобільними дорогами України лише у разі перевищення встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та габаритних параметрів. При цьому, допустимі розміри осьових навантажень та габаритних параметрів автомобільних транспортних засобів, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, у разі перевантаження у пункті пропуску вантажу з водних та авіаційних транспортних засобів і з трубопровідного транспорту на засоби інших видів транспорту (автомобільний, залізничний) єдиний збір справляється за здійснення контролю з транспортних засобів, визначених у Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", у випадку, якщо такі транспортні засоби перетинають державний кордон України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >